ویژه کنید
عکس و تصویر ‎#زندگینامه_حضرت_هود_علیه_السلام #‎حضـرت_هـود (علیه‌السلام) از انبیـاء الهـی و #پیامبـر_قـوم_عـاد و یکی از ۲۶ پیامبـری است که ...

#زندگینامه_حضرت_هود_علیه_السلام

#‎حضـرت_هـود (علیه‌السلام) از انبیـاء الهـی و #پیامبـر_قـوم_عـاد و یکی از ۲۶ پیامبـری است که نام او در قرآن کریم آمده است.

نام مبارکش هـفت بار در قرآن آمده است، و یک سوره به نام او نامیده شده است.

( قاموس قرآن: ج ۷، ص ۱۶۸ .


📖 سوره و آیاتی که نام هـود نبـی (علیه‌السلام) در آنها ذکر شده است عبارتند از:

اعـراف آیه ۶۵،
شعـراء آیه ۱۲۴
هـود آیات ۵۰، ۵۳، ۵۸، ۶۰ و ۸۹. )


‎وی از نوادگان حضرت نـوح (علیه‌السلام) است، که با هفت واسطه به او می‌رسد. سلسله نسب او را چنین ذکر کرده‌اند:

« هود بن عبدالله بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح »

( قصص قرآن: ص ۴۱۷ – ولی بعضی ریاح بن جلوث یا حلوت گفته‌اند (حیوه القلوب ج ۱، ص ۹۹ – قصص الانبیاء: ص ۱۶۱).)


‎آن حضرت دو هزار و ششصد و چهل وهشت سال بعد از هبوط حضـرت آدم (علیه‌السلام) به دنیا آمد.
نام پدرش عبدالله (شالخ) ( تاریخ بلعمی: ص ۱۴۳.)
و نام مادرش بکیه ( حبیب السیر: ص ۳۲. )می‌باشد.

✨🌙✨

‎ وی در قیافه و قامت مانند حضرت آدم (ع) بود. سر و صورتی پر مو و چهره‌‎
‎ای زیبا داشت.
‎براساس روایات او از جهت اخلاق پسندیده، شبیه آدم (ع) یا جدش نوح (ع) بود.
حضـرت هـود (ع) را شخصـیتی خوش‌چهـره معرفی کرده‌اند.


🔹برخی مدعی شده‌اند که اولیـن پیامبـر عـرب بود و به زبان عربـی سخن می‌گفت.


🔹‎دومیـن پیامبـری است که بعد از حضـرت نوح (ع) در برابر بت و بت‌پرستـی قیام و مبارزه کرد.

🔹حضـرت هود (علیه السلام ) در قوم عاد در #سرزمین_احقاف زندگی می‌کرد.

🔹برخی << توکل حضرت هود >> را برجستـه ترین نقاط زندگی او عنوان کرده‌اند.


🔹 ایشان ‎را به این دلیل " هـود " می‌گفتند که از گمراهـی قومش نجات یافتـه و از طرف خداوند برای هدایت قومش انتخاب شده بود.
🔴‎ قـوم عـاد


‎قوم عاد فرزندان عاد بن عوص بودند و اولین نژاد اعـراب به شمار می‌آیند.


🔴ناسپاسـی قـوم عـادقبیلـه عاد در سرزمین احـقاف بین یمن و عمان، روزگاری متمادی در زندگی سرشار از خوشی و نعمت بسر می بردند.

خدا نعمتهای فراوان و برکات زیادی به آنان عطا کرده بود، این قوم در آنجا قنات ها حفر کردند، زمین را زراعت و باغهایی ایجا کردند و کاخهایی محکم بنا نمودند.

یکی از نعمتهایی که این قوم از آن برخوردار بودند؛ اندامهایـی بلند قامت ، فربه ، نیرومند و هیکل هایـی تنومند و مقاوم بود.
‎ بر اساس روایات بلند قامت‌ترین آنان۱۰۰ ذراع و کوتاهترین‌شان۷۰ ذراع بود.

خدا به این ملت نعمت های فراوانی عطا کرده بود که کمتر قومی از آن برخوردار بود،
‎همین ثـروت بسـیار و عمـر طولانـی ( که تا 500 سال نیز گفته شده است ) بیشتر آنها را به غفلت و بی خبری و غرور کشانده بود .

ولی این مردم به مبدأ آفرینش و بخشنده ی این نعمت ها فکر نکردند تا او را بشناسند و به جای سپاس و حق شناسی خدای یگانه، تنها به این نتیجه رسیدند که بت هایی را انتخاب و آنها را معبود خویش قرار دهند.
 
‎آنها در پیشگاه این خدایان تواضع می کردند و صورتهای خود را به خاک می ساییدند.
هر گاه به نعمتی دست می یافتند، برای شکرگزاری نزد همین بتها می شتافتند و به هنگام گرفتاری و بیماری از همین موجودات بی جان استمداد و کمک می طلبیدند.


‎
دیری نپایید که سنگـدلی و رذایل اخلاقـی نیز بر تیرگـی بت پرستـی آنها افزوده گشت،
نیرومند ، ضعیف را ذلیل خود ساخت و بزرگ بر کوچک غضب کرد.

🍃 🍃 🍃
🌾🍃 🌲 🍃🍃🌾
🍃 🍃 🍃

خدا برای راهنمایی نیرومندان و حمایت از ضعیفان و زدودن تیرگی جهالت از روح مردم و پاکسازی نفوس و آگاهی قوم از حقایق جهان، اراده کرد پیغمبـری از میان آنان بر ایشان برانگیزد که با زبـان آنان سخن بگوید، با روش آنان برایشان حـرف بزند، آنان را به سوی خدای یگانه راهنمایـی نماید و به آنان بفهماند که عبادت بتها سفیهانه است و این نیز نمونه ای از رحم و لطف الهـی به بندگانش بود.


#‎
هودنبـی(ع) که از نظر شـرافت خانوادگـی و محاسـن اخلاق و حلم و بردباری در میان قوم خود ممتاز بود،
برای رسالت از میان این قوم بت پرست برگزیده شد، تا امین رسالت و صاحب دعوت خدا باشد،
شاید افکار گمراه آنان را به راه راست هدایت کند و فساد اخلاقی ایشان را بر طرف سازد.


حضرت هود علیه السلام به وظیفه خود قیام کرد و برای رسالت خویش مهیا گشت و همانند دیگر صاحبان دعوت و شریعت، خود را به سلاح بلاغت، حلم و سعه صدر و پشتکار مسلح کرد.

هود نبی (ع) با عزمی که کوهها را منهدم و حلمی که جاهلین نادان را شکست می داد، بپا خواست و قیام کرد و به مخالفت با بتهایشان پرداخت و عبادتشان را بی فایده و از روی جهل و نادانی دانست.


📯‎
 هود علیه السلام به قوم خویش گفت:

مردم! این سنگ هایی که تراشیده اید و آنها را عبادت می کنید و به آن پناه می برید چیست؟ ضرر و نفع این کار کدام است؟
این بتها که برای شما نفعی ندارند و فسادی را از شما بر طرف نمی سازند، این کار شما علامت کوته فکری و ضعف شخصیت و غفلت شما است.

برای شما خدایـی است یکتا و شایستـه پرستش و پروردگاری است لایق بندگـی و خضـوع و او همان کسی است که شما را بوجود آورده و روزی داده است، اوست که شما را آفریده و روزی شما را از این جهان می برد.
 
‎اوست که در روی زمین به شما قدرت داده، زراعت شما را می رویاند و به شما کالبدی نیرومند برای فعالیت روی زمین عطا کرده است و گوسفندان و حیوانات را به شما ارزانی داشته و از عزت و شوکت برخوردارتان ساخته است.

به این خدا ایمان آورید و هوشیار باشید که چشم از حق نپوشید و با خدای یکتا، عناد و دشمنی نورزید که در این صورت ممکن است همان عذاب نـوح متوجه شما گردد، هنوز از سرگذشت قـوم نـوح و عذابـی که متوجه آنان شد زمان زیادی نگذشته و شما آن را بخاطر دارید!🔴⭐️ ‎
هـود علیـه السلام و اتـهـام دیـوانـگـی!هـود علیه السلام به امید این که گفتار او به اعماق روح و دل آنان راه یابد و ایمان آورند و سخنانش به قلبهای آنان نفوذ کند و ایشان را به تفکر و تعقل وا دارد، آنان را پند و اندرز داد،
ولی بر خلاف انتظار زمانی که هود با آنان سخن می گفت غیر از صورتهای برافروخته و چشمهای خیره چیز دیگری ندید.
گویا قبلاً چنین سخنانی را نشنیده اند و مطلبی غیر منتظره بر آنها عرضه شده است که با منطق آنها سازگار نیست.

‎
مخالفیـن هود در جواب گفتند:

این چه راهی است که در پیش گرفته ای و خود را به آن آلوده ساخته ای؟
چگونه ممکن است که ما خدای یکتا را بدون شریک پرستش کنیم؟
ما این بتها را می پرستیم تا ما را به خدا نزدیک سازند و در پیشگاه او شفیع ما شوند.هود علیه السلام آنان را مخاطب قرار داد و چنین گفت:

خدای یکتا شریکـی ندارد، عبادت او جوهـر و خلاصـه عبادت هاست،
حقیقت ایمان، عبادت اوست.

این خدا به شما نزدیک است و شما نیازی به شفیع ندارید. او به شما از رگ گردنتان نزدیکتر است و بدانید این بتها که برای تقرب و وساطت پیش خدا پرستش می کنید، شما را از راه صحیح و تقرب به خداوند یکتا دور می سازد.

این عبادت نه تنها موجب تقرب شما به خدای یکتا نیست، بلکه موجب دوری از خداوند و دلیل بر نادانی و جهل شما است.


‎
قوم هود از او روی گردانده و گفتند:

تو مرد جاهلی هستی و عقل خود را از دست داده ای که عبادت ما را سفیهانه می دانی و روش پدران ما را عیب می شماری.
تو در میان ما چه مزیتی داری؟ امتیاز تو بر دیگران چیست؟ تو نیز مانند ما غذا می خوری و آب می آشامی، سنن و قوانین زندگی تو با ما یکی است.
چه شد که خدا تو را برای رسالت برگزید و برای دعوت خود اختصاص داد. ما غیر از دروغگویی درباره تو گمان دیگری نداریم.

‎
هود گفت:
ای قوم! مرا به سفاهت متهم نکنید، من روزگاری طولانی در بین شما زندگی کردم و شما عیبی بر من نگرفتید، هیچگاه سوء رفتار و تندخویی از من ندیده اید.
تعجبی ندارد که خدا یک نفر را از میان قومی برای رسالت انتخاب کند و او را پرچمدار دعوت خود نماید،
بلکه تعجب دراین است که مردم بدون رسول و راهنما باشند و خداوند سرنوشت آنها را بدست هرج و مرج بسپارد و آنان را بدون قانون و آیین بگذارد!

‎
بدانید که من از گرایش شما به حق ناامید نیستم. از سوء رفتار و اهانتهای شما دلتنگ نشده ام،
فقط از شما انتظاردارم با عقل خود فکر کنید و با بصیرت به حقایق بنگرید تا ببینید، یگانگی خدا در تمام نظام آفرینش آشکار است:

نظم فلک گردون،
مخلوقات شگفت انگیز،
گردش ستارگان
و "در هر آفرینشی، علامتی برای اثبات یگانگی خدا مشهود است.
"
و فی کلّ شیء له آیة تدل علی انّه واحد
 

‎شما به چنین خدایی ایمان آورید و از او طلب آمرزش کنید تا بارش آسمان را همیشه برای شما جاری سازد و شما را یاری کند تا بر ثروتتان بیفزایید و نیروی شما را افزایش دهد.

پس بکوشید تا مانند مجرمان از حق رو گردان نباشید.


سپس هود علیه السلام قوم را خطاب قرار داد و گفت:

بدانید که پس از مرگ زنده می شوید، هر کس کار نیکو انجام داده باشد، سود می برد و هر کس به کار زشت پرداخته باشد به کیفر می رسد.
برای نجات خویش تدبیری کنید و برای رستاخیز خود توشه ای بیندوزید.
من ماموریت خود را درباره شما به پایان رساندم و به وضوح رسالت خود را به شما اعلام کردم.


‎
قوم هود گفتند:

بدون تردید یکی از خدایان ما بر تو غضب کرده و عقل تو را مختل نموده و طرز تفکر تو را در هم ریخته است و به همین دلیل هزیان می گویی،
به تصوراتی که فقط در ذهن خودت وجود دارد زبان می گشایی و خیالبافی می کنی و به بیان خرافات می پردازی.


قوم هود گفتند:

آن استغفاری که پس از آن باران می آید و به ثروت ما افزوده می گردد و نیروی ما دو چندان می شود چیست؟ و آنروز قیامتی که گمان می کنی پس از پوسیدن استخوانهای ما و متلاشی شدن کالبدمان برپا می شود، چیست؟

‎
افسوس که وعده ها و پند و اندرزهای تو بعید و غیر معقول است !
ما غیر از زندگی دنیوی و طبیعی چیز دیگری نداریم. ما طبق قوانین طبیعت بوجود می آییم، زندگی می کنیم و می میریم و همه چیز در دست طبیعت است.

بعلاوه آن عذابی که ما را به آن تهدید می کنی و انتظار داری که ما به آن گرفتار شویم چیست؟
ما گفتار تو را تصدیق نمی کنیم، از عبادت خدایان خود باز نمی گردیم،
اگر راست می گویی آنچه ما را به آن تهدید می کنی بیاور و آن عذاب کذایی را بر ما نازل کن.


‎
آنگاه که هود علیه السلام لجاجت را از گفتارشان و اصرار به مخالفت را از اعمالشان دریافت، ایشان را خطاب کرد و گفت:

من خدای خود را گواه می گیرم که وظیفه خود را انجام دادم و در ابلاغ رسالت خود کوتاهی نکردم. هیچگاه بر اثر ترس، دست از کار خود بر نداشتم و در راه این رسالت آسمانی و جهاد مقدس نهایت سعی خود را به خرج دادم.

من از جمعیت شما باکی ندارم، از غضب شما نمی ترسم، از این به بعد علیه من هر طرح و نقشه ای دارید اجرا کنید و هر آنچه در قدرت دارید بکار گیرید،

توکل من به خدایی است که پروردگار من و شما است.

آن خدایی که زندگی هر جنبده ای در ید قدرت اوست، و پروردگار من بر صراط مستقیم، و حکیم است.🌛✨✨✨✨✨🌜


‎طبق آیات قرآن، خداوند به هود گفت:‌

قوم خود را به عبادت من دعوت کن که اگر اجابت کردند بر قدرت و اموال‌شان می‌افزایم.

قوم عاد، هود را امین و راستگو می‌دانستند؛ اما زمانی که از عبادت خداوند و عبادت‌نکردن بت‌ها سخن گفت، او را زدند، مسخره کردند و گفتند: تو به خدایان ما پشت کرده و سفیه شده‌ای.

حضرت هود در پاسخ به آنان عنوان کرد که من سفیه نیستم و فقط شما را به پرستش خدایی دعوت می‌کنم که شما را جانشین قوم نوح کرد و رزق و روزی شما را توسعه داد و شما را قوی و تنومند آفرید.

‎بر اساس آیات قرآن، با وجود آنکه هود معجزاتی برای تصدیق پیامبری خود ارائه کرد، قومش نمی‌پذیرفتند و از او معجزات دیگری برای اثبات پیامبریش طلب می‌کردند.

آنها به هود می‌گفتند که به خاطر نافرمانی‌ات خدایان ما تو را دیوانه و مجنون کردند.

‎برخی بر اساس روایات نقل کرده‌اند که
هود به قومش هشدار داد که همانند قوم نوح بر کفر خویش اصرار نکنید که همان‌گونه که نوح از خداوند برای قومش عذاب درخواست کرد، من هم از خداوند برای شما عذاب خواهم خواست.

قوم هود به او گفتند که خدایان قوم نوح ضعیف بوده‌اند؛ اما خدایان ما همچون خود ما قوی هستند و خدای تو نمی‌تواند به ماآسیبی برساند.

‎برخی عنوان کرده‌اند که حضرت هود(ع) ۷۶۰ سال قومش را هدایت کرد؛ اما آنها همواره او را تکذیب می‌کردند و مورد تمسخر قرار می‌دادند.


🔴🌟مـعـجـزه حـضـرت هـود


‎بر اساس آیات قرآن کریم زمانی که قوم عاد به حضرت هود عنوان کردند که تو هیچ معجزه‌ای برای ما نیاورده‌ای،
حضرت هود به آنان گفت که معجزه من این است که شما و بت‌های‌تان با آن همه دشمنی و دسیسه‌ای که نسبت به من دارید هیچ وقت نمی‌توانید به من آسیبی برسانید.
من از هیج دسیسه و سوء قصد‌تان به جانم فرار نمی‌کنم اما شما به امر الهی نمی‌توانید به من آسیبی برسانید.


🌪💨🌩‎
عـذاب قـوم هـود

🌪💨 ‎سـرانـجـام وحـشـتـنـاک قـوم عـاد
 

‎پس از آنکه هودنبـی (ع) قوم خود را که حدود هفتصد وشصت سال طول کشید هدایت نمود وآنها از او سرپیچـی کرده ودعوتش را اجابت نکردند مدت سه سال باران نبارید واین فقط هشداری بود مبنی براینکه عذاب نزدیک است.


حضرت ‎هـود (ع) از این فرصت استفاده کرد ومجدداََ از آنها خواست که توبـه کرده وبه خدا ایمان بیاورند.
گروهـی از مردم به نزد هـود (ع) رفته واز او طلب دعا کردند. حضرت هود نیز در حق آنها دعا کرد ومجددا باران بر آنها نازل شد وسرسبـزی وخرمـی به سرزمینشان بازگشت اما آنها همچنان به کفر خود ادامه دادند طوریکـه این بار اراده خدا بر این قرار گرفت که عذاب را برآنها نازل نماید.

‎خداوند متعال باد بسیار شدیدی بر آنها نازل کرد.

حضرت هود علیه السلام به دعوت خود و قوم او به اعراض خود ادامه دادند.
تا اینکه مخالفین هود در آسمان، ابر سیاهی را دیدند که آسمان نیلگون را تاریک ساخت، قوم چشمها را به ابر دوختند و برای دیدار آن شتافتند
زیرا مدتی بود که باران نباریده بود و گفتند:

این ابری که در آسمان است بزودی برای ما باران می آورد. سپس آماده بهره برداری از باران شدند و کشتزارهای خود را مهیای آبیاری نمودند.
 
‎هود(ع) چون وضع قوم را چنین دید، گفت:
این سیاهی که در آسمان می نگرید، ابر رحمت نیست، بلکه باد عذاب است. این همان عذابی است که برای ارسال آن عجله می کردید.

‎بادی است که ( باد سرد شدید ) عذابی دردناک و کشنده به همراه دارد.

‎
چیزی نگذشت که طوفانـی هولـناک شروع به وزیدن کرد و قوم دیدند که حیوانات و اموال و ابزار آنان که در بیابان بود، از زمین بلند و به مکانهای دور دستی پرتاب می شود.
این حادثه قوم را به وحشت انداخت و ترس و هراس آنان را فرا گرفت و با سرعت به خانه ها پناه بردند و درها را به روی خود بستند. این قوم عذاب زده فکر می کردند که بدین وسیله می توانند جان خود را حفظ کنند ولی این عذاب، بلایی عمومی و همگانی بود.
بادی که می وزید، رملهای بیابان را با خود می آورد و تا هفت شب و هشت روز بطور متوالی وزش این باد ادامه داشت! و سرانجام قوم مانند تنه نخل خشکیده به خاک هلاکت افتادند، نسل آنان ناپدید و آثارشان بکلی متلاشی و از صفحه تاریخ بر چیده شد.

🌛⭐️


" فرامـوش نکنید خـدای تو هیـچ قـوم و اهـل دیاری را در صورتـی که مصلـح و نیکـوکار باشند به ظلم هلاک نمی کند".

⭐️🌜

‎
اما در این طوفان عذاب، یاران و پیروان هود به وی پناه بردند و اطراف وی گرد آمدند. باد اطراف آنان می چرخید و رملها را پراکنده می ساخت ولی آنان مطمئن و آسوده خاطر بودند، تا اینکه باد آرام شد و سرزمین آنان به وضع عادی بازگشت و هود و یارانش به حضرموت (حضرموت نام ناحیة وسیعی در شرق عدن و در کناره دریاست که صحرای ‹‹ احقاف ›› در مجاورت آن بوده است ) کوچ کردند و بقیه عمر را در این سرزمین بسر بردند.‎در این‌که قبر ایشان کجاست؟ میان مفسران و مورخان اختلاف است.

‎بعضی گویند در غاری است در حضر موت، و بعضی گفته‌ا ند در مکه،‌در حجر اسماعیل مدفون است.(حیوه القلوب: ج ۱م ص ۱۰۴.
و جمعی معتقدند در نجف اشرف می‌باشد. در روایتی وارد شده که حضرت علی(علیه‌السلام) بعد از ضربت خوردن فرمود: مرا در کنار قبر برادرانم هود و صالح (علیهما السلام) دفن کنید.
(اماکن زیارتی و سیاحتی عراق: ص ۲۶).
‎مرحوم مجلسی می‌فرماید: بعید نیست جسد هود(علیه‌السلام) بعد از دفن، مانند حضرت آدم(علیه‌السلام) به نجف انتقال داده شده باشد. )

--------------------------

‎🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿
🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...