ویژه کنید
عکس و تصویر چیزایی که اهل انجام دادنش نیستن #فروردینی : #بی_انگیزه کردن دوستاش #اردیبهشتی : #دروغ گفتن ...

چیزایی که اهل انجام دادنش نیستن
#فروردینی : #بی_انگیزه کردن دوستاش
#اردیبهشتی : #دروغ گفتن به دوستاش
#خردادی : از #عمد #آسیب رسوندن به کسی
#تیرماهی : #شکستن #قوانین
#مردادی : #فاش کردن #راز دوستاش
#شهریوری : #خدشه_دار کردن #اعتماد کسی
#مهرماهی : #خیانت
#آبانی : #ساده #دوست شدن
#آذری : از #پشت #خنجر زدن
#دی_ماهی : #خودخواه و #خودبین بودن
#بهمنی : #انتقاد کردن از دیگران
#اسفندی : #قضاوت کردن دیگران

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...