ویژه کنید
عکس و تصویر #آسیبهایی_که_خانواده_را_تهدید_می کند 💢 آسیب های خانواده از دیدگاه قرآن و روایات عواملی که تهدیدکننده بنیان ...

#آسیبهایی_که_خانواده_را_تهدید_می کند

💢 آسیب های خانواده از دیدگاه قرآن و روایات عواملی که تهدیدکننده بنیان خانواده است 💢
این آسیبهای کلی مربوط به خانواده و آسیبهایی است که زن و شوهر را تهدید می کند 💢خانواده، مانند همه نهادهای پرارزش، درمعرض انواع آسیب ها و آفت هایی است که سلامتی، استواری و نشاط آن را تهدید می کند💢

پیشوایان بزرگ اسلام، درکنار دستورات که باعث تحکیم خانواده می شود ، رهنمودهای بسیارمهم و ارزنده ای را در جهت پیشگیری از این آفات ارائه کرده اند 💢رهنمودها به سه دسته تقسیم می شوند 👇 👇 👇

الف -- آسیب های کلی خانواده ✅

ب -- آسیب هایی مرتبط با مرد ✅

ج -- آسیب های مرتبط با زن ✅

 

الف - آسیب های کلی👇 👇 👇

این گونه آسیب ها ، آفاتی هستند که معمولا از ناحیه زن و یا شوهر نیستند ؛ بلکه پدر یا مادر و یا اشخاص دیگر ، آنها را به وجود می آورند

این اسیبها را با هم مرور کنیم 👇 👇 👇
 

1- تحمیل پیوند زناشویی

نخستین شرط تشکیل خانواده پایدار 👈 آزادی دختر و پسر در انتخاب همسر و تحمیل نکردن پیوند زناشویی بر آنها است 💢

سخنی از پیامبر خدا درباره منشأ روانی الفت و اختلاف همسران، نقل شده که می فرماید 👇 👇 👇روح ها همچون سپاهیانی هستند فراهم آمده، که هر کدام از آنها با هم، آشنایی و سازگاری داشته باشند، با هم الفت می گیرند و هر کدام از آنها که با هم ناآشنا باشند، با هم اختلاف پیدا می کنند 💢

منبع 👈 دوستی در قرآن و حدیث صفحه 88 حدیث 160


طبیعی است که ازدواج های تحمیلی، پایدار نمی مانند.


مرحوم کلینی ، گزارش کرده که شخصی به نام ابن أبی یعفور از امام صادق پرسید 👈 من مایلم با زنی ازدواج کنم؛ ولی پدر و مادرم می خواهند که با زن دیگری ازدواج نمایم. چه کنم ❓

امام صادق پاسخ داد 👈 با کسی ازدواج کن که خودت می خواهی و آن شخصی را که پدر و مادرت می خواهند ، رهاکن ❗ ️

در روایتی دیگر از جابربن عبدالله آمده که مردی نزد پیامبر آمد و گفت 👈 دختر یتیمی پیش ماست که دو مرد از او خواستگاری کرده اند 👈 یکی توانگر و دیگری تنگ دست ، او مرد فقیر را می خواهد و ما به توانگر تمایل داریم 💢

پیامبر فرمود 👈 برای دو دلداده، چیزی همانند ازدواج، دیده نشده است 💢

پیامبر به روشنی اعلام می کنند که دو طرف ازدواج در انتخاب همسر، آزادند و ثروت نمی تواند جایگزین محبت دو نفری که به هم علاقه مند هستند، گردد 💢

جامعه شناسان نیز از دیرباز ، ازدواج های تحمیلی را زمینه ساز اختلافات خانوادگی و فروپاشی خانواده می دانند 💢

توجه توجه 👇 👇 👇

البته باید توجه داشت که راهنمایی پدر و مادر برای انتخاب همسر مناسب، فوق العاده ضروری است و جوانان باید بدانند که در تشکیل خانواده بی نیاز از بهره گیری از مشورت والدین خود نیستند. هر چند در نهایت، خود آنها هستند که باید همسر آینده شان را انتخاب کنند، نه پدر و مادر ❗ ️❗ ️❗ ️❗ ️

2-- مهریه سنگین 👇 👇 👇

حکمت وجود مهریه 👈 تعدیل روابط زن و مرد و پیوند دادن آنها به یکدیگر است.

مهریه، از آن جا واجب شد که در متن خلقت، نقش هر یک از زن و مرد، مغایر نقشه دیگری است. مرد، در مقابل غریزه، از زن ناتوان تر است. این ویژگی، همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود.

برعکس، مرد را وادار کرده است که به زن، اظهار نیاز کند و برای جلب رضای او اقدام نماید. یکی از آن اقدامات، این بوده که مرد برای جلب رضای همسر و به احترام موافقت او، هدیه ای نثار او می کرده است 💢

 

مهریه ، با حیا و عفاف زن، هم ریشه است. زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد. قرآن کریم، با لطافت و ظرافت بی نظیر می فرماید👇 👇 👇

کابین زنان را که به آنها تعلق دارد و عطیه ای است از شما به آنها، به خودشان بدهید 👈 سوره ی نساء آیه 4

در این آیه کوتاه ، به سه نکته اساسی اشاره شده است 👇 👇 👇

یک 👈 از مهریه، به عنوان صداق از ماده صدق یاد شده چون که نشانه صداقت و حقیقی بودن علاقه مرد است ✅

دو 👈 ضمیر هن به صدقات ، اشاره به آن است که مهریه، به خود زن تعلق دارد، نه پدر و مادر وی و به اصطلاح، شیربها نیست ✅

سه 👈 کلمه نحله به روشنی نشان می دهد که مهریه، در واقع، چیزی جز هدیه و پیشکش مرد به زن نیست ✅

اما نکته مهمی که در آسیب شناسی خانواده باید به آن توجه داشت، این است که میزان مهریه، نباید با حکمت آن در تضاد باشد، چون در این صورت، آفت تحکیم نهاد خانواده می گردد 💢

مهریه، باید حقیقتاً مفهوم هدیه را به ذهن تداعی کند، نه داد و ستد و گروگانگیری را. از این رو، سنگینی مهریه، نشانه شوربختی زن، و سبکی آن، نشانه برکت زن شناخته شده است 💢

به این روایت توجه کنید 👇 👇 👇

رسول الله فرمودند 👈 بهترین مهریه، سبک ترین آن استو باز رسول خدا فرمود 👈 در مهریه های زنان، زیاده روی نکنید؛ چرا که زنان، در واقع، باران خداوند سبحان اند💢

سنگینی مهریه، موجب 👈 کینه و دشمنی در میان خانواده می شود💢

3 - ازدواج با انگیزه های غیرارزشی 👇 👇 👇

نخستین ادب از آداب تشکیل خانواده، درستی انگیزه آن است، از این رو، ازدواج کردن با هدف تقویت طایفه ، خودنمایی، شهرت طلبی، و بهره گیری از ثروت یا موقعیت خانوادگی همسر، ضدارزش و نکوهیده شمرده شده است 💢

موضوع قابل توجه، این است که رعایت نکردن این ادب، آفت نهاد خانواده و زمینه ساز فروپاشی آن است. 💢

از پیامبر خدا روایت شده که می فرماید 👈 زنان را به خاطر تقویت روابط خویشاوندی با خویشاوندانشان تزویج نکنید؛ زیرا این کار، به بریده شدن روابط خویشی می انجامد 💢

و نیز روایت شده است که فرمود 👈 هر کس با زنی، به خاطر قدرتش ازدواج کند، خداوند، جز بر خواری او نمی افزاید❗ ️ و هر کس با زنی، به خاطر دارایی اش ازدواج کند، خداوند، جز بر نداری او نمی افزاید ❗ ️و هرکس با زنی، به خاطر بزرگ زادگی اش ازدواج کند، خداوند، جز بر پستی او نمی افزاید ❗ ️و هر کس با زنی، فقط برای این ازدواج کند که چشمش را از حرام و نامحرم فرو بپوشاند، یا دامنش را پاک نگه دارد، یا پیوند خویشاوندی اش را برقرار بدارد، خداوند، در آن مرد و زن برای یکدیگر برکت می دهد 💢

و در روایتی از امام صادق آمده است که 👈 هرگاه مردی با زنی، به خاطر زیبایی یا دارایی اش ازدواج کند، به همان زیبایی یا دارایی واگذار می شود، و هرگاه به خاطر دینش با او ازدواج کند، خداوند، زیبایی و دارایی را نیز روزی اش می کند 💢

انگیزه های غیراخلاقی در ازدواج، از سوی خانواده های طرفین، آفت اصلی ترین ارکان تحکیم خانواده یعنی 👈 محبت و قداست است. از این رو، خانواده هایی که دچار این آفت اند، در معرض فروپاشی قرار می گیرند.💢

4 - ازدواج ، پیش از رشد عقلی

هر چند روایات اسلامی، به خانواده ها تأکید کرده اند که هنگام بلوغ فرزندان، زمینه ازدواج آنها را فراهم کنند و به جوانان نیز توصیه کرده اند که برای حفظ پاک دامنی خود هرچه زودتر ازدواج نمایند، اما پیشوایان ما، ازدواج کودکان را چنان که در برخی از اقوام رسم بوده مصلحت نمی دانند.این سخن می تواند به این معنا باشد که ازدواج پیش از رشد عقلی زوجین، آفت تحکیم خانواده است و ممکن است به جدایی کشیده شود 💢

ب - آسیب های مرتبط با مرد

آسیب هایی که از ناحیه شوهر ، نهاد خانواده را تهدید می کنند و چه بسا موجب فروپاشی آن می گردند، عبارت اند از 👇 👇 👇

 

1 - آزار دادن همسر💢

زن، از محیط گرم خانواده خویش به درون خانه ای پا می گذارد که همه چیز آن برای او ، تازه و بدون سابقه است.


از جایی که به طور معمول خدمت گیرنده و محبت دیده بوده، حالا به خانه ایی قدم می نهد که خدمت و محبت در آن، دو طرفه است.


در این حالت، اگر در قبال محبت و تلاشی که نشان می دهد، پاسخ محبت آمیز نگیرد و حتی در عوض آن، آزار ببیند، دیر یا زود، از محبت دهی، دست می کشد و کانونی که باید با محبت و مودت گرم شود، به سردی تبدیل می شود 💢


روشن است که کمتر همسری با این وضعیت، حاضر به ادامه زندگی است و اگر هم آن را ادامه دهد، چنین زندگی ای را نمی توان یک زندگی سالم و یک کانون پرحرارت خواند.💢

گفتنی است آزارهای روانی و جسمی، هر دو در این میان، یکسان عمل می کنند و شاید آزارهای زبانی و روانی، زیان های بیشتر و ضربه های کاری تری را به پیکر خانواده وارد کنند. 💢

2 - بد اخلاقی 👇 👇 👇

انسان های بد اخلاق ، گاه بدون آن که بخواهند، به دیگران آزار می رسانند. بسیاری از اینان بد ذات نیستند و دوست ندارند که دیگران بویژه نزدیکان و خویشان و همسران خود را اذیت کنند؛ اما حساسیت زیاد، حرارت و تندی اخلاقی و کم طاقتی ، موجب می شود که دیگران از آنها دلخور و دل تنگ شوند و به صورت باری سنگین و تحمیلی بر دوش دیگران درآیند.💢


این دسته، اضافه بر آن که زندگی خود را آشفته می کنند، محیط خانه را استرس زا می کنند و سایر افراد خانواده را عصبی، حساس، شکننده می کنند 💢

3 - بخل👇 👇 👇

 
مؤمن، ادب شده خداوند است و هزینه زندگی خود را با کاهش و افزایش عطای الهی، تنظیم می کند. اگر خدا به او روزی دهد، او هم به زندگی اش وسعت می دهد و اگر خدا نبخشد، به کسب حرام و طرق نامشروع، روی نمی آورد💢

اما انسان بخیل، در هر صورت، به کسی چیزی نمی دهد و اموالش را نزد خود نگه می دارد. چنین شخصی، همه و حتی خود را نیز در تنگنا می گذارد و از پرداخت هزینه های اصلی خانواده نیز شانه خالی می کند و بدین سان، فشار سختی را به خانواده وارد می آورد؛ سختی ای که باتوجه به وضعیت مالی اش برای همسر و خانواده، توجیهی ندارد و تنها علت آن، اخلاق زشت بخل است.💢

در این وضعیت، کمتر زنی تاب می آورد. او یا به دزدی پنهان از شوهر روی می آورد و یا حداقل در علاقه او به خود، تردید می کند و متقابلا، علاقه اش به همسر کاهش می یابد؛ زیرا خود را از دارایی و مال همسرش، کم ارزش تر می بیند 💢

از پیامبر خدا روایت شده که می فرماید 👈 منفورترین بندگان، نزد خداوند، کسی است که به خانواده اش بخل بورزد 💢

می فرماید 👈 بدترین مردم، کسی است که بر خانواده اش تنگ بگیرد 💢

4 - بی تدبیری 👇 👇 👇

خانواده تازه تأسیس، با مسائل و مشکلات فراوانی روبه روست. دو جوانی که هنوز جایگاه شغلی ثابتی برای خود نیافته اند، با بدهی های مربوط به 👈 تعهدات مالی تحصیل و تهیه مسکن و یا هزینه های تولد و نگهداری فرزند نیز روبه رو می شوند.💢

از سوی دیگر، به دلیل جوانی، زن، خواهان مصاحبت بیشتر شوهر با اوست و توقع دارد که شوهر، وقت بیشتری را برای با هم بودن بگذارد.💢


خواسته ها و انتظارات خویشان، دوستان، همسایگان و همکاران را هم باید اضافه کرد از طرفی، مسئولیت های دینی و اجتماعی هر دو سوی ازدواج نیز وجود دارد. 💢


در چنین فضایی، تنها مدیریت عاقلانه و ماهرانه، می تواند خانواده را از این کشاکش سنگین نجات دهد و باتوجه به این که مدیریت خانواده در اسلام به مرد سپرده شده، این موضوع، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. اگر مرد، فاقد مدیریت لازم باشد، خانواده، در گردابی از مشکلات حل نشدنی و گره های کور، فرو می رود و در این میان، رضایت و ارضای همسر فدا می شود و کانون خانواده، جایی برای شکایت ها و سرریز مشکلات حل ناشده می گردد💢

5 - تنوع طلبی

اسلام با توجه به واقعیت فزونی تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان، چند همسری را با رعایت شروطی سخت مانند عدالت تجویز کرده است؛ اما این به معنای تنوع طلبی و رفتار خودخواهانه با زن نیست. هرگاه مرد بخواهد از این جواز شرعی و واقعیت اجتماعی، سوءاستفاده کند و بی هیچ دلیلی، همسرش را طلاق دهد، این کار نزد خداوند متعال منفور است. 💢

از امام باقر روایت شده که می فرماید 👈 خداوند از مردان پر طلاق و ازدواج و تنوع طلب، نفرت دارد.💢

بدین سان، تنوع طلبی یکی از آسیب های خطرناکی است که نهاد خانواده را تهدید می کند و مانع تحکیم این نهاد مقدس می گردد.💢

6 - غیرت ورزی نابجا

زندگی مشترک، محدودکننده روابط جنسی است. در هر اجتماع و دینی، ازدواج، مرزهایی را برای روابط جنسی به وجود می آورد. 💢


در دین اسلام، این روابط، منحصر به خانواده می شود و از این رو، خیانت هر یک از دو سوی ازدواج، به معنای پیمان شکنی است. این نکته، قابل قبول همگان است 💢

اما هرگاه حساسیت به این مسئله، از حد طبیعی خود بیرون رود و به صورت شک هایی بی جا و غیرت ورزی بدون دلیل درآید، زندگی را تلخ می کند و خانه را به صورت بازداشتگاهی درمی آورد که بازجوی آن، شریک زندگی است.💢

تردیدها و پرس وجوهای بی دلیل، همسر خوب را هم به سوی خیانت، سوق می دهد و او را در معرض خیانت به شوهر قرار می دهد. 💢


روایت تکان دهنده نهج البلاغه در این باره، بسیار صریح است. حضرت علی می فرماید 👇 👇 👇

از غیرت ورزیدن بیجا نسبت به زنان بپرهیز که آن، زن سالم را به بیماری و نادرستی می کشاند و پاک دامن را به اندیشه گناه.💢اگر هم چنین نکند در دوستی ها و اظهار محبت های همسرش تردید جدی می نماید و از محبت خود نیز دریغ می کند واین طوری ، اصلی ترین رشته پیوند خانواده، سست می شود.💢

در پایان اضافه می کنم که هرگاه نگاه شوهر به جایی رسد که به همسر خود تهمت بزند و او را متهم به روابط جنسی خارج از ازدواج کند، درحالی که چنین نیست، به لعنت الهی دچار می شود.💢

ج - آسیب های مرتبط با زن 💢

آسیب هایی که از ناحیه زن، نهاد خانواده را تهدید می کند و ممکن است به فروپاشی نهاد خانواده بینجامد، عبارت اند از 👇 👇 👇

 

1 - آزار دادن شوهر

آزار دادن شوهر، همانند آزار دادن زن، موجب تزلزل بنیان خانواده است؛ زیرا در فرض آزاررسانی از سوی زن، مرد نیز واکنش همانند نشان می دهد و کانون زندگی، به معرکه درگیری و کشمکش تبدیل می شود و به تدریج، تحمل چنین وضعیتی برای هر دو سوی رابطه، سخت می شود. در این زندگی ها، محبت و اطاعت، جای خود را به سرپیچی و نفرت می دهد و در این حالت، روابط متعارف ازدواج به گونه ای دیگر تحقق می پذیرد. حتی در صورتی که شوهر تحمل کند و به مقابله به مثل نپردازد، از محبتش به همسر کاسته می شود و زندگی با عشق، به زندگی با نفرت، تبدیل می شود. این وضعیت غیرطبیعی، تنها تا آن جا ادامه می یابد که تنش های عصبی حاصل از این نگاه و رفتار، از آستانه تحمل طرفین درنگذرد.💢گفتنی است به خشم آوردن شوهر نیز گونه ای آزار دادن اوست. از این رو، اگر زن در نیابد که چه رفتاری همسرش را خشمگین می کند و سپس آن را ناخودآگاه تکرار کند و یا با قصد آزار چنین کند، زمینه فرو پاشی خانواده را فراهم کرده است.💢

2 - ناسپاسی نسبت به شوهر👇 👇 👇

زن، بیشتر به محبت شوهر نیاز دارد و مرد، به سپاس گزاری زن. از این رو، در صورت عدم ارضای این دو حس در طرفین علاقه مرد به زن آسیب می بیند و به تدریج، این واکنش دوسویه، زنجیری از گله گزاری و دلخوری درونی را پدید می آورد و بنیان خانواده را سست می نماید.


لذا روایات اسلامی، به شدت زنان را از ناسپاسی لطف و محبت شوهران نهی کرده اند. به این روایت نگاه کنید👇 👇 👇

خداوند، به زنی که از شوهرش سپاسگزاری نمی کند، با آن که شوهرش بی نیاز نیست، نگاه با لطف و رحمت نمی کند.💢

در روایت دیگری آمده است 👈 هر زنی که به شوهرش بگوید 👈 من هرگز از روی تو خیری ندیده ام اعمالش بر باد می رود.💢

3- انتظارات بی جا از شوهر

مرد به عنوان مسئول تشکیل، رشد و نگهداری خانواده می کوشد نیازهای اساسی خود و خانواده اش را تامین کند. این ویژگی یک خانواده سالم و متعارف است و جز در مواردی که مرد به اعتیاد و یا بیماری های اخلاقی و اجتماعی مبتلا می شود، همه جا چنین تلاشی وجود دارد. این وظیفه، چون تکلیفی الهی است، پس قابل منت گذاری بر زن هم نیست. اما مشکل از آن جا آغاز می شود که در شرایط خاص و تنگناهای مالی، شوهر توانایی تأمین خواسته های زن را ندارد و یا زن، به مقدار نیاز بسنده نمی کند. دراین دو حالت، اگر زن بر خواسته های خود پا ننهد و برای تامین آنها، به شوهرش فشار بیاورد، افزون بر به خشم آوردن خداوند متعال، زمینه ناراحتی شوهر را نیز فراهم می آورد.

دراین وضعیت، گاه پیش می آید که مرد، بر اثر سرزنش های زن، به دزدی و اختلاس و درآمدهای نامشروع روی می آورد و گاه به گریز از خانه و حتی اعتیاد کشیده می شود و یا در فرضی دردناک، به جدایی می اندیشد. درهمه فرض ها، آرامش روحی شوهر، کاهش می یابد و نگاه افسرده و یا عصبی او در روابط خانوادگی، بازتاب می یابد. این گونه است که اساس خانواده متلاشی می شود 💢

4 - منت گذاشتن بر شوهر 👇 👇 👇

خانم هایی که از نظر ثروت و یا موقعیت خانوادگی، بر شوهر خود، برتری دارند، باید توجه داشته باشند که ثروت و موقعیت خانوادگی خود را به رخ شوهر کشیدن و منت گذاشتن بر او، آفت شیرینی زندگی خانوادگی می شود💢

 

5 - مدارا نکردن با شوهر👇 👇 👇

گاهی اوقات، اخلاق و رفتار شوهر، مورد قبول همسرنیست و حتی ممکن است از نظر عرفی و شرعی هم پذیرفته نباشد؛ اما اصلاح آنها تنها ازطریق تحمل و شکیبایی و سپس تذکرات نرم و پله ای، امکان پذیر است.


زن نمی تواند با چندماه زندگی مشترک، رفتار چندین ساله شوهر خود را تغییر دهد. از این رو باید تلاش کند از راه سیاست زنانه ، رفاقت و همراهی و همدلی را با شوهر درپیش گیرد و در همه موارد شرعی و عرفی، پیرو شوهر باشد تا به تدریج بتواند شوهر را با خود همراه کند. 💢

6 - خودآرایی برای غیرهمسر👇 👇 👇

 

 

خودآرایی زن، برای غیرهمسر، یکی از خطرناک ترین آفت هایی است که کانون خانواده را تهدید می کند💢

این آفت خطرناک، زمینه ساز آلودگی زن و فروپاشی خانواده است و از این رو، مرد باید به عنوان مدیر خانواده، با همه توان از آن پیشگیری کند. 💢

7 -  تنوع طلبی 👇 👇 👇

زن هم ممکن است مانند مرد، به بیماری تنوع طلبی جنسی مبتلا شود و چون محدودیت او بیشتر است، این بیماری می تواند او را به درخواست طلاق و در برخی از موارد، به خیانت و گاه به قتل همسر، وادار سازد. از این رو، در روایات، تنوع طلبی جنسی زن، همانند تنوع طلبی مرد، نکوهش شده است 💢

8 - خیانت 👇 👇 👇

خطرناکترین آفتی که از ناحیه زن، نهاد خانواده را تهدید می کند، خیانت بویژه خیانت ناموسی است.برای پیشگیری از این آفت کمرشکن، هم مرد، مسئول است و هم زن. بدیهی است که زن و مرد، با عمل کردن به وظایف مشترک و اختصاصی خود، می توانند از این آفت، پیشگیری کنند 💢

ان شاء الله با رعایت این موارد بتوانیم بنیان خانواده ها رو محکم کنیم و از آشفتگی ، قهر و طلاق جلوگیری کنیم

#علی_علی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...