ویژه کنید
عکس و تصویر و داد زد:

و داد زد: "باور کنید. من زنده نیستم"
من از ورای او تراکم تاریکی را و میوه های نقره ای کاج را هنوز میدیدم، آه .. ولی او ... او بر تمام این همه می لغزید .. وقلب بی نهایت او اوج میگرفت .. گویی که حس سبز درختان بود.. و چشمهایش تا ابدیت ادامه داشت... حق با شماست .. من هیچگاه پس از مرگم .. جرات نکردم در ایینه بنگرم .. و آنقدر مرده ام .. که هیچ چیز مرگ مرا دیگر ثابت نمیکند ... من مرده ام .. و شب هنوز هم .. گویی ادامه ی همان شب بیهوده ست .. خاموش شد .. گویی که کودکی در اولین تبسم خود پیر گشته است.. سرد است ...

"فروغ فرخزاد"
#DeadBreaths-
#HE
#mhs

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...