نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#عروسانه #آموزشی: عروس خانوم های تپل اگه یقه اف شولدر انتخاب نکنید بهتره چون این یقه سرشونه هاتونو پهن تر نشون میده و اگه انتخابش کردی با دامن راسته و فون ست کنید نه دامن ...

#عروسانه #آموزشی: عروس خانوم های تپل اگه یقه اف شولدر انتخاب نکنید بهتره چون این یقه سرشونه هاتونو پهن تر نشون میده و اگه انتخابش کردی با دامن راسته و فون ست کنید نه دامن پف دار☺ ️

۵ اسفند 1397
6K
#دلارام#عروسانه #zahraa

#دلارام#عروسانه #zahraa

۲۱ بهمن 1397
14K
#عروسانه#دلارام #zahraa

#عروسانه#دلارام #zahraa

۲۱ بهمن 1397
16K
دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری با دلم گفت نگاهت : نگران می گذری خبرت هست که دل از تو بریدم زین روی دیده می بندی و چو بی خبران می گذری ...

دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری با دلم گفت نگاهت : نگران می گذری خبرت هست که دل از تو بریدم زین روی دیده می بندی و چو بی خبران می گذری گاه بشکفته چو گلهای چمن می آیی روزی آشفته چو شوریده سران می گذری ما ...

۱۲ بهمن 1396
6K
عروسانه بر شد بران جلوه‌گاه پرندی سیه بسته بر گرد ماه برآموده چون نرگس و مشک و بید به موی سیه مهره‌های سپید صلیبی دو گیسوی مشگین کمند در آن مهره آورده با پیچ و ...

عروسانه بر شد بران جلوه‌گاه پرندی سیه بسته بر گرد ماه برآموده چون نرگس و مشک و بید به موی سیه مهره‌های سپید صلیبی دو گیسوی مشگین کمند در آن مهره آورده با پیچ و بند به نظارگان گفت گیسوی من ببینید در طاق ابروی من نمودار اکسیر پنهانیم ببینید ...

۳ بهمن 1396
17K
دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری با دلم گفت نگاهت : نگران می گذری خبرت هست که دل از تو بریدم زین روی دیده می بندی و چو بی خبران می گذری ...

دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری با دلم گفت نگاهت : نگران می گذری خبرت هست که دل از تو بریدم زین روی دیده می بندی و چو بی خبران می گذری گاه بشکفته چو گلهای چمن می آیی روزی آشفته چو شوریده سران می گذری ما ...

۲۹ مهر 1395
865
دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری با دلم گفت نگاهت : نگران می گذری خبرت هست که دل از تو بریدم زین روی دیده می بندی و چو بی خبران می گذری ...

دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری با دلم گفت نگاهت : نگران می گذری خبرت هست که دل از تو بریدم زین روی دیده می بندی و چو بی خبران می گذری گاه بشکفته چو گلهای چمن می آیی روزی آشفته چو شوریده سران می گذری ما ...

۲۰ آذر 1394
1K
دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری با دلم گفت نگاهت : نگران می گذری خبرت هست که دل از تو بریدم زین روی دیده می بندی و چو بی خبران می گذری ...

دیدم از کوچه ی ما با دگران می گذری با دلم گفت نگاهت : نگران می گذری خبرت هست که دل از تو بریدم زین روی دیده می بندی و چو بی خبران می گذری گاه بشکفته چو گلهای چمن می آیی روزی آشفته چو شوریده سران می گذری ما ...

۱۹ آبان 1394
1K
#عروسانه#آنشرلی

#عروسانه#آنشرلی

۱۳ شهریور 1394
3K
#عروسانه#آنشرلی

#عروسانه#آنشرلی

۱۳ شهریور 1394
3K
#عروسانه#آنشرلی

#عروسانه#آنشرلی

۱۳ شهریور 1394
3K
#عروسانه#آنشرلی

#عروسانه#آنشرلی

۱۳ شهریور 1394
3K
#عروسانه#آنشرلی

#عروسانه#آنشرلی

۱۳ شهریور 1394
3K
#عروسانه#آنشرلی

#عروسانه#آنشرلی

۱۳ شهریور 1394
3K
#عروسانه

#عروسانه

۷ شهریور 1394
2K
#عروسانه

#عروسانه

۷ شهریور 1394
2K
#عروسانه

#عروسانه

۷ شهریور 1394
2K
#عروسانه

#عروسانه

۷ شهریور 1394
2K
#عروسانه

#عروسانه

۷ شهریور 1394
2K
#عروسانه

#عروسانه

۷ شهریور 1394
2K