ویژه کنید
عکس و تصویر چون یوسف عزیز مصر شد، خبر به کنعان رسید، شوق بر یعقوب غلبه کرد. یعقوب ...

چون یوسف عزیز مصر شد، خبر به کنعان رسید، شوق بر یعقوب غلبه کرد. یعقوب این حادثه با حزن بگفت و پیشروی به حزن داد و راه مصر برگرفت. چون به مصر رسید، از در سرای عزیز مصر در شد. ناگاه یوسف را دید با زلیخا، بر تخت پادشاهی نشسته. به گوشه ی چشم اشاره به حزن کرد. حزن چون عشق را دید، در خدمت حسن به زانو درآمد. حالی، روی بر خاک نهاد. یعقوب با فرزندان موافقت حزن کردند و همه روی بر زمین نهادند. یوسف روی به یعقوب آورد و گفت: «ای پدر، این تأویل آن خواب است که با تو گفته بودم». و چون معلوم شد که عشق است که طالب را به مطلوب می رساند. جهد باید کردن که خود را مستعد آن گرداند که عشق را بداند و منازل و مراتب عاشقان را بشناسد و خود را به عشق تسلیم کند و بعد از آن، عجایب بیند.

#قصه_های_شیخ_اشراق
#رساله_فی_حقیقت_عشق
#شیخ_شهاب_الدین_یحیای_سهروردی
#ویرایش_جعفر_مدرس_صادقی
#نشر_مرکز

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...