ویژه کنید
عکس و تصویر تجربه هرکس بهای درسی است که بابت اشتباه خودپرداخت نموده است من برای ارامش امروزبهترین ...

تجربه هرکس بهای درسی است که
بابت اشتباه خودپرداخت نموده است من
برای ارامش امروزبهترین
روزهای عمرم را باخته ام
روزگاری یکی آمد هم نفسی کند و هم قسم گشت فقط فکر کرد قسم یکطرفه هست
الزاماً فقط برای من قابل الجراست
یکی وفای به عهد خواست و قول داد و بعد انگاشت که قول و قرارها فقط برای من باید مهم باشد
افسوس که ندانستیم رابطه ی عاشفانه رابطه ی دو طرفه است نه فقط یکی هم خوش باشد وهم بد قول و دیگری عذاب کش باشد و مغموم

بی شک برای حرارت دادن به چنین رابطه ای هیچگاه نباید هیزم گشت
...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...