نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

🌸 بهار🌸 عزیز سلام می‌دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می‌کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه‌های رنگارنگ برای همه‌ی آدم‌ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار ...

🌸 بهار🌸 عزیز سلام می‌دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می‌کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه‌های رنگارنگ برای همه‌ی آدم‌ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار توی چمدانت که امسال تا جایی که جا داشتیم دلمان شکست، اشکمان تپید، نگاهمان غرق ...

۲۹ اسفند 1397
22K
. بهار نود و هشت عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ی ...

. بهار نود و هشت عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ی آدم ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار توی چمدانت که امسال تا جایی که ...

۲۹ اسفند 1397
12K
❤ ️ بهار نود و هشت عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ...

❤ ️ بهار نود و هشت عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ی آدم ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار توی چمدانت که امسال تا جایی ...

۲۶ اسفند 1397
7K
بهار نود و هشت عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ی آدم ...

بهار نود و هشت عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ی آدم ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار توی چمدانت که امسال تا جایی که جا ...

۲۵ اسفند 1397
10K
بهار عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی خواستم بگویم میان باران و روزهای آفتابی بلندی که داری توی چمدانت میگذاری برای همه آدم ها یک ...

بهار عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن، آماده می کنی خواستم بگویم میان باران و روزهای آفتابی بلندی که داری توی چمدانت میگذاری برای همه آدم ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار توی چمدانت، امسالمان سال بغض بود حالا که داری از ...

۲۰ اسفند 1397
463
بهار نود و هفت عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن،آماده می کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ی آدم ها ...

بهار نود و هفت عزیزم سلام می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن،آماده می کنی... خواستم بگویم میان باران و بوی عشق و شکوفه های رنگارنگ برای همه ی آدم ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار توی چمدانت که امسال تا جایی که جا داشتیم ...

۲۷ اسفند 1396
8K