ویژه کنید
عکس و تصویر #درس_محبت در #بهاران سری از #خاک برون آوردن خنده ای کردن و از #باد #خزان ...

#درس_محبت
در #بهاران سری از #خاک برون آوردن
خنده ای کردن و از #باد #خزان افسردن

همه این است نصیبی که #حیاتش نامی

پس #دریغ ای #گل #رعنا #غم_دنیا خوردن

مشو از #باغ #شبابت بشکفتن #مغرور

کز پیش آفت #پیری بود و #پژمردن

فکر آن باش که #تو #جانی و#تن مرکب تو

#جان دریغست #فدا کردن و #تن پروردن

گوتن از #عاج کن و #پیرهن از #مروارید

نه که خواهیش به #صندوق لحد بسپردن

گر به #مردی نشد از غم دلی #آزاد کنی

هم به مردی که #گناه است دلی آزردن

#صبحدم باش که چون #غنچه دلی بگشائی

#شیوه تنگ غروبست #گلو بفشردن

پیش پای همه افتاده کلید #مقصود

چیست دانی دل افتاده به دست آوردن

بار ما #شیشه #تقوا و #سفر #دور و دراز

گر #سلامت بتوان بار به #منزل بردن

ای #خوشا #توبه و #آویختن از خوبی ها

و ز بدیهای خود #اظهار_ندامت کردن

#صفحه کز لوح #ضمیر است و نم از #چشمه_چشم

می توان هر چه #سیاهی به دمی بستردن

از #دبستان #جهان #درس_محبت آموز

#امتحان است #بترس از #خطر_واخوردن

#شهریارا به #نصیحت #دل #یاران #دریاب

#دست بشکسته مگر نیست وبال گردن

#شهریار
#استاد_شهریار
#شعر_و_ادب #شعر #بهار #درس_محبت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...