نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۲ ثانیه پیش
5
میتوان ساده زندگی کرد ساده زیست و از شادیهای کوچک لذت برد فقط کافیست باور داشته باشیم لذت شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست

میتوان ساده زندگی کرد ساده زیست و از شادیهای کوچک لذت برد فقط کافیست باور داشته باشیم لذت شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست

۵۷ ثانیه پیش
114
۲ دقیقه پیش
296
چه نعمت بزرگیست داشتن دوستانی که در کنارشان چایت سرد شودو دلت گرم ☕

چه نعمت بزرگیست داشتن دوستانی که در کنارشان چایت سرد شودو دلت گرم ☕

۲ دقیقه پیش
289
۲ دقیقه پیش
347
۲ دقیقه پیش
388
۳ دقیقه پیش
390
۳ دقیقه پیش
411
امیدوار باش به آینده‌ای که خدا زودتر از تو آنجاست ایمان داشته باش به خدایی که رحمتش بی‌پایان است و اعتماد داشته باش به بخت نیکی که پس از صبرت سرخواهد زد🌷

امیدوار باش به آینده‌ای که خدا زودتر از تو آنجاست ایمان داشته باش به خدایی که رحمتش بی‌پایان است و اعتماد داشته باش به بخت نیکی که پس از صبرت سرخواهد زد🌷

۳ دقیقه پیش
432
۳ دقیقه پیش
434
جانانم. روزهای سیاه محکوم به تمام شدن هستند اما فراموش نمی‌شوند. روشنی فردای من و تو مدیون تاریکی امروزمان است. خودت می‌گفتی که رسیدنِ برگ‌های درخت به خورشید، مدیون فرو رفتن ریشه‌ها در تاریکی خاک ...

جانانم. روزهای سیاه محکوم به تمام شدن هستند اما فراموش نمی‌شوند. روشنی فردای من و تو مدیون تاریکی امروزمان است. خودت می‌گفتی که رسیدنِ برگ‌های درخت به خورشید، مدیون فرو رفتن ریشه‌ها در تاریکی خاک است. حالا هر چه ریشه بیشتر در سیاهی فرو برود، برگ‌های بیشتری فردا به نور ...

۴ دقیقه پیش
497
۴ دقیقه پیش
519
۴ دقیقه پیش
550
۵ دقیقه پیش
624
۵ دقیقه پیش
734
۶ دقیقه پیش
827
۷ دقیقه پیش
1K
۷ دقیقه پیش
1K
۸ دقیقه پیش
1K