نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۵ ثانیه پیش
6
۱ دقیقه پیش
67
۲ دقیقه پیش
105
۲ دقیقه پیش
117
زندڪَی بدون تـو، از ڪَلـوم پایین نمیـره..!

زندڪَی بدون تـو، از ڪَلـوم پایین نمیـره..!

۳ دقیقه پیش
180
۳ دقیقه پیش
125
۴ دقیقه پیش
121
۴ دقیقه پیش
143
هر جا که هستید ، برگردید ! فرقی نمی‌ کند اوایلِ جاده باشید یا وسطِ یک رابطه‌ ی عاشقانه ، فقط برگردید ! این‌ جا هیچ‌ کس شبیهِ حرف‌ هایش نیست... #یونس_مقصودی 💜

هر جا که هستید ، برگردید ! فرقی نمی‌ کند اوایلِ جاده باشید یا وسطِ یک رابطه‌ ی عاشقانه ، فقط برگردید ! این‌ جا هیچ‌ کس شبیهِ حرف‌ هایش نیست... #یونس_مقصودی 💜

۴ دقیقه پیش
211
۵ دقیقه پیش
175
۶ دقیقه پیش
187
۷ دقیقه پیش
168
۷ دقیقه پیش
194
یک مرداد 98

یک مرداد 98

۷ دقیقه پیش
190
۷ دقیقه پیش
189
۷ دقیقه پیش
169
۹ دقیقه پیش
243
۹ دقیقه پیش
250
برای تو مینویسم که عزیزتر از جان شدی و لازم تر از نفس .. عزیزِ دور، عزیزِ دست نیافته، عزیزِ بوسیدنی، عزیز قلبم، برای تو مینویسم که خواستم تورا در آغوش بکشم؛ ولی دستانم کوتاه ...

برای تو مینویسم که عزیزتر از جان شدی و لازم تر از نفس .. عزیزِ دور، عزیزِ دست نیافته، عزیزِ بوسیدنی، عزیز قلبم، برای تو مینویسم که خواستم تورا در آغوش بکشم؛ ولی دستانم کوتاه بود برای تو مینویسم که بوسیدنت آرزو بود برای تو مینویسم که یک جهانی مینویسم ...

۱۰ دقیقه پیش
854
۱۰ دقیقه پیش
247