نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۹ ثانیه پیش
9
زمستون رو عشق است🌨 🌨 🌨 🌨

زمستون رو عشق است🌨 🌨 🌨 🌨

۴۰ ثانیه پیش
53
۴۵ ثانیه پیش
50
اخه چ برنامه ای ک چت نداره هدف این برنانه چیه😂

اخه چ برنامه ای ک چت نداره هدف این برنانه چیه😂

۲ دقیقه پیش
159
کامنت لطفاً

کامنت لطفاً

۳ دقیقه پیش
193
:)

:)

۴ دقیقه پیش
237
بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودیم بزرگ که شدیم قضاوت های درست و غلط باعث شد که اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه!

بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودیم بزرگ که شدیم قضاوت های درست و غلط باعث شد که اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه!

۵ دقیقه پیش
368
۶ دقیقه پیش
340
دختر عمم دشمن خونیم رو بدنبالید😄 😄

دختر عمم دشمن خونیم رو بدنبالید😄 😄

۸ دقیقه پیش
394
۸ دقیقه پیش
382
خـــدایا🌺 وعـده دادی که شــب را برای⚜ آرامــش ما آفریدی⚜ پس آرامشـی از جنس سـکوت⚜ پروازِ فرشـتگان برای دوســتانم⚜ عطــا کن⚜ شبتـــــون پر از آرامش⚜ @تاجرالهم

خـــدایا🌺 وعـده دادی که شــب را برای⚜ آرامــش ما آفریدی⚜ پس آرامشـی از جنس سـکوت⚜ پروازِ فرشـتگان برای دوســتانم⚜ عطــا کن⚜ شبتـــــون پر از آرامش⚜ @تاجرالهم

۱۰ دقیقه پیش
562
دونفره ها

دونفره ها

۱۰ دقیقه پیش
480
#حوصلم کسی هس!!!

#حوصلم کسی هس!!!

۱۰ دقیقه پیش
849
مرسی از کسانی که میخونن بعد واکنش نشون میدهند 😍 ❤

مرسی از کسانی که میخونن بعد واکنش نشون میدهند 😍 ❤

۱۴ دقیقه پیش
787
❤ GOD❤

❤ GOD❤

۱۶ دقیقه پیش
836
بےاعتنایے ، بےتوجهے ‌یه‌ انتقآم ‌خیلے‌شیکه!👌

بےاعتنایے ، بےتوجهے ‌یه‌ انتقآم ‌خیلے‌شیکه!👌

۱۸ دقیقه پیش
872
یاححححح 😻 😻

یاححححح 😻 😻

۱۹ دقیقه پیش
775
Everyone has weaknesses, but I’m not everyone #jennie

Everyone has weaknesses, but I’m not everyone #jennie

۲۰ دقیقه پیش
893
Haters are my greatest motivators #jennie

Haters are my greatest motivators #jennie

۲۰ دقیقه پیش
900
والا 😹

والا 😹

۲۰ دقیقه پیش
868