نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اونیـ کِ نَتونِصتِهـ شَخصیَتِتُ نآبود کنهـ رویاهاتُ نابود میکُنِهـ! عَز آدَمآیِ مَنفیـ فاصِلِهـ بِگیر:) #حرف-دل

اونیـ کِ نَتونِصتِهـ شَخصیَتِتُ نآبود کنهـ رویاهاتُ نابود میکُنِهـ! عَز آدَمآیِ مَنفیـ فاصِلِهـ بِگیر:) #حرف-دل

۱۸ ساعت پیش
2K
عَز اِڔتِڣآع ݦیتَڔسِع بَڋ ݥیخآڋ بِشِع هَݥ سَطــــــع ݥآع🍀 👑 ❤

عَز اِڔتِڣآع ݦیتَڔسِع بَڋ ݥیخآڋ بِشِع هَݥ سَطــــــع ݥآع🍀 👑 ❤

۱ روز پیش
3K
~زِندگی کوتآه تَر عَز عون چیزیِه ک نَگیم‌کُص دآدآشش😹 👌

~زِندگی کوتآه تَر عَز عون چیزیِه ک نَگیم‌کُص دآدآشش😹 👌

۱ هفته پیش
828
تَنـهایی ینی ترس عَز دس دادن نَری!

تَنـهایی ینی ترس عَز دس دادن نَری!

۱ هفته پیش
2K
💜 گُفت هیچکَس عَز نَبود وُ دوریــــع کَسی نَمُردِع!مُردع...؟! تو دِلَم گُفتَمـــ:مُرده هآ ک زَبونِ گُفتَن نَدآرن!.... :)

💜 گُفت هیچکَس عَز نَبود وُ دوریــــع کَسی نَمُردِع!مُردع...؟! تو دِلَم گُفتَمـــ:مُرده هآ ک زَبونِ گُفتَن نَدآرن!.... :)

۱ هفته پیش
7K
مَرآم‍ صَگ‍ عَز عآدَمآع‍ بیشتَعرِع‍ حجی‍:) 🐶 🐶 💧

مَرآم‍ صَگ‍ عَز عآدَمآع‍ بیشتَعرِع‍ حجی‍:) 🐶 🐶 💧

۲ هفته پیش
6K
طُ شدی آرامشم عَز تو= دست نِمی کِشَم پس بگو واسم میمونی

طُ شدی آرامشم عَز تو= دست نِمی کِشَم پس بگو واسم میمونی

۳ هفته پیش
476
یِع‍ قَبرِصتون‍ توع‍ مَغزَمه‍ کِه‍ هَرشَب‍ تِعدآد زیآدی‍ عَز عآرِزُوعآم‍ توش‍ دَفن‍ میشَعن‍💀 👐

یِع‍ قَبرِصتون‍ توع‍ مَغزَمه‍ کِه‍ هَرشَب‍ تِعدآد زیآدی‍ عَز عآرِزُوعآم‍ توش‍ دَفن‍ میشَعن‍💀 👐

۳ هفته پیش
862
بوس عَز پیشونی بَچِع بآزیع مَن جِر میدَم لَباتو✔ ❤ 🔥 🚫

بوس عَز پیشونی بَچِع بآزیع مَن جِر میدَم لَباتو✔ ❤ 🔥 🚫

۳ هفته پیش
6K
عَوَلین هِسی کِ مآدَرت بِهِط دآشتِع هآلَت طَهَوع بودِه دگ عَز مآ چِ عِنتِظآری دآری 😹 🤘

عَوَلین هِسی کِ مآدَرت بِهِط دآشتِع هآلَت طَهَوع بودِه دگ عَز مآ چِ عِنتِظآری دآری 😹 🤘

۳ هفته پیش
6K
یِع‍ قَبرِصتون‍ توع‍ مَغزَمه‍ کِه‍ هَرشَب‍ تِعدآد زیآدی‍ عَز عآرِزُوعآم‍ توش‍ دَفن‍ میشَعن‍💀 👐

یِع‍ قَبرِصتون‍ توع‍ مَغزَمه‍ کِه‍ هَرشَب‍ تِعدآد زیآدی‍ عَز عآرِزُوعآم‍ توش‍ دَفن‍ میشَعن‍💀 👐

۳ هفته پیش
8K
وَ مَنی‍ کِ‍ عَز دیدَنِع‍ طُّ صیر نِمیشَوَم‍=]💋 👀 👅

وَ مَنی‍ کِ‍ عَز دیدَنِع‍ طُّ صیر نِمیشَوَم‍=]💋 👀 👅

۴ هفته پیش
8K
فاز چٌصنالِع نیصدا وَلی بَعضی وَختا بَدجور بِع یِع عاغوش و یِع گریع عَز تَهِع دِل نیازدارَعم!/:🌵 ✨ 🌈

فاز چٌصنالِع نیصدا وَلی بَعضی وَختا بَدجور بِع یِع عاغوش و یِع گریع عَز تَهِع دِل نیازدارَعم!/:🌵 ✨ 🌈

۴ هفته پیش
3K
اگ دُشمَناتو بِشناسـی نِصف رِفیقـٰاتُ عَز دَس دادی🐂 💈

اگ دُشمَناتو بِشناسـی نِصف رِفیقـٰاتُ عَز دَس دادی🐂 💈

۲۹ خرداد 1398
3K
عَز الآن بِگَم کصی درباره کارنامم صُوال کُنه بِلاکِع😊 👽

عَز الآن بِگَم کصی درباره کارنامم صُوال کُنه بِلاکِع😊 👽

۲۵ خرداد 1398
6K
فاز چٌصنالِع نیصدا وَلی بَعضی وَختا بَدجور بِع یِع عاغوش و یِع گریع عَز تَهِع دِل نیازدارَعم!/:🌵 ✨ 🌈

فاز چٌصنالِع نیصدا وَلی بَعضی وَختا بَدجور بِع یِع عاغوش و یِع گریع عَز تَهِع دِل نیازدارَعم!/:🌵 ✨ 🌈

۲۵ خرداد 1398
4K
مَن بیشتَر عَز عآشِق شُدَن دَر یک نِگاهـ به مُتَنِفِر شُدَن بآ یِکـ حَرِکَت عِتِقآد دآرَمـ! 'مرضے

مَن بیشتَر عَز عآشِق شُدَن دَر یک نِگاهـ به مُتَنِفِر شُدَن بآ یِکـ حَرِکَت عِتِقآد دآرَمـ! 'مرضے

۲۱ خرداد 1398
7K
+چیزے شُدِهہ دُڪتُر[××] _مُتآسِفَم•√ +بِگین مَن طآقَتِشو دآرم^^ -یہ بیمآریہ نآشِنآختس ڪآرے عَز دَستہ مآ بَر نمیآد*ـ* +خُب:/ -قَلبِت عَز ڪآر اُفتآدِه وَلے نَفَس میڪشے:)

+چیزے شُدِهہ دُڪتُر[××] _مُتآسِفَم•√ +بِگین مَن طآقَتِشو دآرم^^ -یہ بیمآریہ نآشِنآختس ڪآرے عَز دَستہ مآ بَر نمیآد*ـ* +خُب:/ -قَلبِت عَز ڪآر اُفتآدِه وَلے نَفَس میڪشے:)

۱۸ خرداد 1398
5K