نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تاریخچهء ترک ها-10 _________________________________________ در سال 454 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «ژرمن ها» ، «اسلاوها» ، و «آلان ها» ؛ از سه سو ، جنگ خود با پسران «آتیلا» را آغاز کردند و از ترک های ...

تاریخچهء ترک ها-10 _________________________________________ در سال 454 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «ژرمن ها» ، «اسلاوها» ، و «آلان ها» ؛ از سه سو ، جنگ خود با پسران «آتیلا» را آغاز کردند و از ترک های گرد آمده در همپیمانی «هان» ، سرزمین های خود را پس گرفتند ؛ و پایابراین ...

۲۰ ساعت پیش
5K
تاریخچهء ترک ها-8 (ویرایش 3) _________________________________________ در سال 451 ز. {زادروزی}(میلادی) ، ترک های گرد آمده در همپیمانی (اتحادیهء) «هان» (1) ، به رهبری «آتیلا» (2) ، به ژرمن ها و اسلاوها تاختند و پیرامون ...

تاریخچهء ترک ها-8 (ویرایش 3) _________________________________________ در سال 451 ز. {زادروزی}(میلادی) ، ترک های گرد آمده در همپیمانی (اتحادیهء) «هان» (1) ، به رهبری «آتیلا» (2) ، به ژرمن ها و اسلاوها تاختند و پیرامون (حدود) 98 درصد قلمروی ژرمن ها و پیرامون (حدود) 10 درصد قلمروی اسلاوها را زورگیری ...

۲۰ ساعت پیش
9K
تاریخچهء ترک ها-7 _________________________________________ در سال 426 ز. {زادروزی}(میلادی) ، هفت تیرهء (طایفهء) ترک «اگور» ، «غز» ، «چوبان» ، «تیه لی» ، «قرقیز» ، «خیونی» ، و «کیدار» ، شش سال پس از تازش ...

تاریخچهء ترک ها-7 _________________________________________ در سال 426 ز. {زادروزی}(میلادی) ، هفت تیرهء (طایفهء) ترک «اگور» ، «غز» ، «چوبان» ، «تیه لی» ، «قرقیز» ، «خیونی» ، و «کیدار» ، شش سال پس از تازش سال 420 زادروزی (میلادی) خود ؛ دوباره به «شاهنشاهی ایران ساسانی» تاختند ؛ و این ...

۱ روز پیش
33K
تاریخچهء ترک ها-6 (ویرایش 2) _________________________________________ در سال 420 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در شهر «هرمزد اردشیر» جایداشته در خوزستان ، یک اسقف مسیحی بنام «آبداسِ شوش» (1) ، پس از یک «ستیزی گفتگو» (مشاجره) با ...

تاریخچهء ترک ها-6 (ویرایش 2) _________________________________________ در سال 420 ز. {زادروزی}(میلادی) ، در شهر «هرمزد اردشیر» جایداشته در خوزستان ، یک اسقف مسیحی بنام «آبداسِ شوش» (1) ، پس از یک «ستیزی گفتگو» (مشاجره) با موبدان زرتشتی ، یکی از پرستشگاه های زرتشتی را به آتش کشید (1)(2) . در ...

۱ روز پیش
23K
تاریخچهء ترک ها-5 _________________________________________ در سال 376 ز. {زادروزی}(میلادی) ، آن بخش از «شش تیرهء (طایفهء) ترک همپیمان شده» (هان ها) ، که «آسیای میانه» به آنها رسیده بود ، از این همپیمانی بیرون آمدند ...

تاریخچهء ترک ها-5 _________________________________________ در سال 376 ز. {زادروزی}(میلادی) ، آن بخش از «شش تیرهء (طایفهء) ترک همپیمان شده» (هان ها) ، که «آسیای میانه» به آنها رسیده بود ، از این همپیمانی بیرون آمدند و در «آسیای میانه» ، ماندگار شدند و شش "خان نشین" «قرقیز» ، «تیه لی» ...

۱ روز پیش
16K
تاریخچهء ترک ها-4 _________________________________________ در سال 372 ز. {زادروزی}(میلادی) ، خان های ترک یا همان «هان ها» (1) ، برای دومین بار به «آلان های» (2)(3) «ایرانی تبار» تاختند و بجاماندهء (باقیماندهء) سرزمینشان ، که ...

تاریخچهء ترک ها-4 _________________________________________ در سال 372 ز. {زادروزی}(میلادی) ، خان های ترک یا همان «هان ها» (1) ، برای دومین بار به «آلان های» (2)(3) «ایرانی تبار» تاختند و بجاماندهء (باقیماندهء) سرزمینشان ، که میان «دریای کاسیان» (خزر) و «دریای سیاه» جایداشت را زورگیری کردند (4)(5) . این نخستین ...

۲ روز پیش
38K
تاریخچهء ترک ها-2 _________________________________________ از پیرامون (حدود) سال 358 ز. {زادروزی}(میلادی) ، خان های ترک ، روند زورگیری کردن ، یا بواژگانی دیگر ، دزدیدن سرزمینهای «ایرانی تبارهای» تیره های (طایفه های) «سیس» (1) ، ...

تاریخچهء ترک ها-2 _________________________________________ از پیرامون (حدود) سال 358 ز. {زادروزی}(میلادی) ، خان های ترک ، روند زورگیری کردن ، یا بواژگانی دیگر ، دزدیدن سرزمینهای «ایرانی تبارهای» تیره های (طایفه های) «سیس» (1) ، «آلان» (2)(3) ، و «سرمت» (4) را آغاز کردند (5) . این قلمروگستری خان های ...

۲ روز پیش
15K
بازگوشزد (تاکیدگذاری دوبارهء) روند پدید آمدن «ترک های فارس زبان» ____________________________________________________ بخشی از هفت تیرهء (طایفهء) ترک «اگور» ، «غز» ، «چوبان» ، «خیونی» ، «تیه لی» ، «قرقیز» ، و «کیدار» ، که بخش ...

بازگوشزد (تاکیدگذاری دوبارهء) روند پدید آمدن «ترک های فارس زبان» ____________________________________________________ بخشی از هفت تیرهء (طایفهء) ترک «اگور» ، «غز» ، «چوبان» ، «خیونی» ، «تیه لی» ، «قرقیز» ، و «کیدار» ، که بخش خاوری «ایران ساسانی» را زورگیری کرده بودند ، و در آن ، «خان نشین ترک ...

۳ روز پیش
29K
ویرایش ویژهء «تاریخ کوتاه ایران و جهان-567» ، به سرنام (به عنوان) پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622» ___________________________________________ در سال 421 ز. {زادروزی}(میلادی) ، هفت تیرهء (طایفهء) ترک «اگور» ، «غز» ، «چوبان» ، ...

ویرایش ویژهء «تاریخ کوتاه ایران و جهان-567» ، به سرنام (به عنوان) پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-622» ___________________________________________ در سال 421 ز. {زادروزی}(میلادی) ، هفت تیرهء (طایفهء) ترک «اگور» ، «غز» ، «چوبان» ، «خیونی» ، «تیه لی» ، «قرقیز» ، و «کیدار» ، به «شاهنشاهی ایران ساسانی» تاختند ...

۳ روز پیش
49K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-623 (ویرایش 2) _____________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، با کشته شدن شاهنشاه «پیروز یکم» ، در سومین جنگ «ایران ساسانی» با «ترک های هپتالی» ؛ برادر او ، «بلاش» ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-623 (ویرایش 2) _____________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، با کشته شدن شاهنشاه «پیروز یکم» ، در سومین جنگ «ایران ساسانی» با «ترک های هپتالی» ؛ برادر او ، «بلاش» به شاهنشاهی «ایران ساسانی» رسید (1)(2) . در همین سال ، «بلاش» و «سوخرا» (نخست ...

۴ روز پیش
9K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-622 (ویرایش 3) __________________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، گرچه «بهرام» ، بزرگترین ارتشبد «ایران ساسانی» ، آغاز سومین جنگ ایران با «ترکان هپتالی» را درست نمی دانست ؛ شاهنشاه ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-622 (ویرایش 3) __________________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، گرچه «بهرام» ، بزرگترین ارتشبد «ایران ساسانی» ، آغاز سومین جنگ ایران با «ترکان هپتالی» را درست نمی دانست ؛ شاهنشاه ایران ساسانی ، «پیروز یکم» ، کمی پس از آزاد شدن پسرش «کاوهء یکم» از ...

۴ روز پیش
14K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-621 ____________________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، به سر زبان ها افتاد (شایعه شد) که مسیحی ها میخواهند گور پسران و نوهء «هارون» را بشکافند و استخوان های آنها را ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-621 ____________________________________________________ در سال 484 ز. {زادروزی}(میلادی) ، به سر زبان ها افتاد (شایعه شد) که مسیحی ها میخواهند گور پسران و نوهء «هارون» را بشکافند و استخوان های آنها را به جائی دیگر ببرند ؛ پایابراین (بنابراین) ، در پاسخ به این دهانزد (شایعه) ، ...

۶ روز پیش
24K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-620 __________________________________________ در سال 486 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) پادشاه فرانک ها ، با پیروز شدن در «جنگ سواسون» (2) ، قلمروی «پادشاهی سواسون» (3) را به زیر فرمان ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-620 __________________________________________ در سال 486 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «کلاویس یکم» (1) پادشاه فرانک ها ، با پیروز شدن در «جنگ سواسون» (2) ، قلمروی «پادشاهی سواسون» (3) را به زیر فرمان خود درآورد و سرزمین «پادشاهی فرانک» را افزایشی چشمگیر داد (1). یادآوری می شود که ...

۱ هفته پیش
8K
ویرایش 2 ::::::: ___________________________________________________ در سال 633 زادروزی (میلادی) ، عرب های حجاز ، سرزمین «یمنی تبارها» را زورگیری (اشغال) کردند ؛ و این زورگیری (اشغال) ، تا به امروز پابرجا مانده است ؛ پس ...
عکس بلند

ویرایش 2 ::::::: ___________________________________________________ در سال 633 زادروزی (میلادی) ، عرب های حجاز ، سرزمین «یمنی تبارها» را زورگیری (اشغال) کردند ؛ و این زورگیری (اشغال) ، تا به امروز پابرجا مانده است ؛ پس باید گفت که هم «سرزمین دارای رنگ سبز در کارنگاره (نقشه)» ، و هم همهء ...

۱ هفته پیش
56K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-618 ________________________________________________ در سال 481 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «واختانگ یکم» (1) ، پادشاه «ایبریا» (2) ، «وارسکن» (3) ، استاندار ایرانی استان «گوگارک» (4) «پادشاهی ارمنستان» را ، به تبه (جرم) ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-618 ________________________________________________ در سال 481 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «واختانگ یکم» (1) ، پادشاه «ایبریا» (2) ، «وارسکن» (3) ، استاندار ایرانی استان «گوگارک» (4) «پادشاهی ارمنستان» را ، به تبه (جرم) کشتن همسرش «شوشانیک» (5) ، کشت . «واختانگ یکم» ، بر این باور بود که ...

۱ هفته پیش
18K
افزودهء ویرایش چهارم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-615» __________________________________________ «زنو» ، امپراتور «امپراتوری روم خاوری» ، در پیرامون (حدود) سال 480 ز. {زادروزی}(میلادی) ، بزرگان «سامری» (2) شهر «شکیم» (3) را گرد هم آورد ، ...

افزودهء ویرایش چهارم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-615» __________________________________________ «زنو» ، امپراتور «امپراتوری روم خاوری» ، در پیرامون (حدود) سال 480 ز. {زادروزی}(میلادی) ، بزرگان «سامری» (2) شهر «شکیم» (3) را گرد هم آورد ، و از آنها خواست که مسیحی شوند و از دین «یهود» دست بردارند ، و ...

۱ هفته پیش
10K
پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-608» _____________________________________ پیشگفتار: «یمنی تبارها» ، همانجور که بارها گفته ام ، «عرب» نیستند ؛ و تا پیش از قلمروگستری بزرگ «عرب ها» در سال های 632 تا 650 زادروزی ...
عکس بلند

پیوست «تاریخ کوتاه ایران و جهان-608» _____________________________________ پیشگفتار: «یمنی تبارها» ، همانجور که بارها گفته ام ، «عرب» نیستند ؛ و تا پیش از قلمروگستری بزرگ «عرب ها» در سال های 632 تا 650 زادروزی (میلادی) ، دارای زبان پیشرفته و ویژهء خودشان بوده اند . پس از «عرب زبان» ...

۱ هفته پیش
28K
افزودهء ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-365» ______________________________________________ پیشگفتار: «یمنی تبارها» از پیرامون سال 1900 پیشازادروز (قبل میلاد) ، پیش از اینکه «تبار عرب» پدید بیاید ، در سراسر «آداکمان (شبه جزیرهء) عربستان» ، ...
عکس بلند

افزودهء ویرایش دوم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-365» ______________________________________________ پیشگفتار: «یمنی تبارها» از پیرامون سال 1900 پیشازادروز (قبل میلاد) ، پیش از اینکه «تبار عرب» پدید بیاید ، در سراسر «آداکمان (شبه جزیرهء) عربستان» ، میزیسته اند ، و پادشاهی های خود را در آن پدید آورده اند ، پس ...

۱ هفته پیش
23K
افزودهء ویرایش چهارم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-614» ____________________________________________________ یادآوری میشود که هموندان (اعضای) همندیشاد (مجلس) سنای «امپراتوری روم باختری» ، برای اینکه نشان امپراتوری ، بدست ژرمن ها نیافتد ؛ در روز 4 سپتامبر ...

افزودهء ویرایش چهارم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-614» ____________________________________________________ یادآوری میشود که هموندان (اعضای) همندیشاد (مجلس) سنای «امپراتوری روم باختری» ، برای اینکه نشان امپراتوری ، بدست ژرمن ها نیافتد ؛ در روز 4 سپتامبر ، این نشان را برای «زنو» ، امپراتور «امپراتوری روم خاوری» فرستادند (1) . همچنین ...

۱ هفته پیش
9K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-615 (ویرایش 5) ___________________________________________ در پیرامون پنجمین روز ماه اوت (آگوست) سال 476 ز. {زادروزی}(میلادی) ، هجده روز پیش از زورگیری شدن «ایتالیا» بدست رزمندگان «ژرمن تبار» امپراتوری روم باختری ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-615 (ویرایش 5) ___________________________________________ در پیرامون پنجمین روز ماه اوت (آگوست) سال 476 ز. {زادروزی}(میلادی) ، هجده روز پیش از زورگیری شدن «ایتالیا» بدست رزمندگان «ژرمن تبار» امپراتوری روم باختری ، به رهبری «اودوآکر» ؛ «زنو» از پنهانگاه (مخفیگاه) خود در «ایسائوریا» در پدفراز میانی (جنوب ...

۲ هفته پیش
8K