نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تاریخ کوتاه ایران و جهان-438 (ویرایش 4) _______________________________________ در سال 268 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «گت ها» به بخش «بالکان» (یونان) از «امپراتوری روم» تاختند ، و شهرها را تاراج کردند (1) . در این تازش ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-438 (ویرایش 4) _______________________________________ در سال 268 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «گت ها» به بخش «بالکان» (یونان) از «امپراتوری روم» تاختند ، و شهرها را تاراج کردند (1) . در این تازش و تاراج ، یکی دیگر از تیره های ژرمن ، بنام تیرهء «هرول» (2) (دانمارکی ...

۱ هفته پیش
18K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-437 _____________________________________________ در سال 268 ز. {زادروزی}(میلادی) ، یمنی تبارهای تیرهء (طایفهء) «لخم» ، که در ورای مرز پدفراز باختری (جنوب غربی) «شاهنشاهی ایران ساسانی» و در پدفراز (جنوب) «کهدریای پارس» ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-437 _____________________________________________ در سال 268 ز. {زادروزی}(میلادی) ، یمنی تبارهای تیرهء (طایفهء) «لخم» ، که در ورای مرز پدفراز باختری (جنوب غربی) «شاهنشاهی ایران ساسانی» و در پدفراز (جنوب) «کهدریای پارس» (خلیج فارس) می زیستند ، با یاری شاهنشاه «شاپور یکم» ، پادشاهی خود را برپا ...

۱ هفته پیش
29K
باختریان (غربی ها) ، عرب ها ، و ترک ها ؛ از 1400 سال پیش تا به امروز ، همپیمان یکدیگر مانده اند . در 1400 سال پیش ، هراکلیوس (1)(2) امپراتور «امپراتوری روم خاوری» ...
عکس بلند

باختریان (غربی ها) ، عرب ها ، و ترک ها ؛ از 1400 سال پیش تا به امروز ، همپیمان یکدیگر مانده اند . در 1400 سال پیش ، هراکلیوس (1)(2) امپراتور «امپراتوری روم خاوری» ، با یاری «عرب ها» ، و «ترک ها» برپد (علیه) «شاهنشاهی ایران ساسانی» چندین ...

۲ هفته پیش
17K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-423 __________________________________________ مانی (1) که از سال 242 ز. {زادروزی}(میلادی) ، به دربار «شاپور یکم» پاگذارد ، با بکارگیری دب (خط) نوآوری شدهء خودش ، کار نوشتن «شاپورگان» (2) را به ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-423 __________________________________________ مانی (1) که از سال 242 ز. {زادروزی}(میلادی) ، به دربار «شاپور یکم» پاگذارد ، با بکارگیری دب (خط) نوآوری شدهء خودش ، کار نوشتن «شاپورگان» (2) را به پایان رساند و آنرا به «شاپور یکم» پیشکش نمود ؛ و بدین شیوه ، «دب ...

۲ هفته پیش
15K
تاریخ کوتاه ایران وجهان-404 (ویرایش 5) __________________________________________ در سال 162 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «بلاش چهارم» ارمنستان و «لوانت فرازی (شمالی)» را به قلمروی ایران افزود ، و به دریای مدیترانه دسترسی یافت (1). همچنین ، ...

تاریخ کوتاه ایران وجهان-404 (ویرایش 5) __________________________________________ در سال 162 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «بلاش چهارم» ارمنستان و «لوانت فرازی (شمالی)» را به قلمروی ایران افزود ، و به دریای مدیترانه دسترسی یافت (1). همچنین ، «امپراتوری کوشان» ، در سال 127 ز. ، در مرز پدفراز خاوری اش (جنوب شرقی ...

۲ هفته پیش
18K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-416 ____________________________________________ در سال 220 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «اردشیر یکم ساسانی» ، استان هائی که امروزه «کرمان» ، «اصفهان» ، «کهکیلویه و بختیاری» نام دارند ؛ و همچنین پدفراز (جنوب) استان ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-416 ____________________________________________ در سال 220 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «اردشیر یکم ساسانی» ، استان هائی که امروزه «کرمان» ، «اصفهان» ، «کهکیلویه و بختیاری» نام دارند ؛ و همچنین پدفراز (جنوب) استان امروزی «یزد» را به قلمروی خود افزود (1). یک سال پس از این ، که ...

۲ هفته پیش
28K
تاریخ کوتاه ایران وجهان-404 (ویرایش 5) __________________________________________ در سال 162 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «بلاش چهارم» ارمنستان و «لوانت فرازی (شمالی)» را به قلمروی ایران افزود ، و به دریای مدیترانه دسترسی یافت (1). همچنین ، ...

تاریخ کوتاه ایران وجهان-404 (ویرایش 5) __________________________________________ در سال 162 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «بلاش چهارم» ارمنستان و «لوانت فرازی (شمالی)» را به قلمروی ایران افزود ، و به دریای مدیترانه دسترسی یافت (1). همچنین ، «امپراتوری کوشان» ، در سال 127 ز. ، در مرز پدفراز خاوری اش (جنوب شرقی ...

۳ هفته پیش
8K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-399 (ویرایش 3) _________________________________________________ در سال 115 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «تراژان» ، امپراتور روم ، «پادشاهی ارمنستان» را زورگیری کرد ؛ و سپس در سال 117 ز. ، سراسر «میاندورود دجله ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-399 (ویرایش 3) _________________________________________________ در سال 115 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «تراژان» ، امپراتور روم ، «پادشاهی ارمنستان» را زورگیری کرد ؛ و سپس در سال 117 ز. ، سراسر «میاندورود دجله فرات» را به قلمروی «امپراتوری روم» افزود . «تراژان» که در این جنگ زخمی شده ...

۴ هفته پیش
11K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-396 (ویرایش 3) ____________________________________________ در 27 ژانویهء سال 98 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «تراژان» به امپراتوری روم رسید ؛ او تا هنگام مرگش در سال 117 ز. ، در این فرپیشه (مقام) ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-396 (ویرایش 3) ____________________________________________ در 27 ژانویهء سال 98 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «تراژان» به امپراتوری روم رسید ؛ او تا هنگام مرگش در سال 117 ز. ، در این فرپیشه (مقام) ماند (1). تراژان ، گرچه نخسستین نارومی ای بود که به فرپیشهء (مقام) امپراتوری روم ...

۴ هفته پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-390 (ویرایش 4) __________________________________________ در سال 63 ز. {زادروزی}(میلادی) ، با تاجگذاری «تیرداد یکم» و آغاز کار شاهیخاندان «اشکانیان ارمنستان» ، ارمنستان به خودگردانی (استقلال) رسید (1). ولی برای گسترده گوئی ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-390 (ویرایش 4) __________________________________________ در سال 63 ز. {زادروزی}(میلادی) ، با تاجگذاری «تیرداد یکم» و آغاز کار شاهیخاندان «اشکانیان ارمنستان» ، ارمنستان به خودگردانی (استقلال) رسید (1). ولی برای گسترده گوئی کردن (توضیح دادن) روند به خودگردانی (استقلال) رسیدن ارمنستان ، باید گفت که : «بلاش ...

۴ هفته پیش
15K
راه های انباشته شدن سرمایه ها و دارائی ها در نزد شمار اندکی از انسانها ، در هنگامهء «بهره کش سالاری»-1 ______________________________________________________________ 1- پایه ای ترین (اصلی ترین) راه انباشته شدن سرمایه ها و دارائی ...

راه های انباشته شدن سرمایه ها و دارائی ها در نزد شمار اندکی از انسانها ، در هنگامهء «بهره کش سالاری»-1 ______________________________________________________________ 1- پایه ای ترین (اصلی ترین) راه انباشته شدن سرمایه ها و دارائی ها در نزد شمار اندکی از انسانها ، در هنگامهء «بهره کش سالاری» ، برپا ...

۱۸ خرداد 1398
23K
3-1 ویژگی های «فرآوریشیوهء برده دارسالاری» (ویرایش 2) _______________________________________ 1- با آغاز «فرآوریشیوهء برده دارسالاری» ، ویژگی «همیاری» (تعاون) ، که در دو ابرفرآوریشیوهء پیشین برپا (برقرار) بود ، کنار گذاشته شد ؛ و بجای ...

3-1 ویژگی های «فرآوریشیوهء برده دارسالاری» (ویرایش 2) _______________________________________ 1- با آغاز «فرآوریشیوهء برده دارسالاری» ، ویژگی «همیاری» (تعاون) ، که در دو ابرفرآوریشیوهء پیشین برپا (برقرار) بود ، کنار گذاشته شد ؛ و بجای آن ، روش های گوناگون زورگوئی «برده دارها» به «بردگان» برپا شد ؛ این زورگوئی ...

۱۱ خرداد 1398
35K
همسنجی (مقایسهء) «خویشفرمائیگرائی» {1} با «بهره کش سالاری» {برده دارسالاری ، رعیت دارسالاری ، و مزدبگیردارسالاری (سرمایه داری)} (ویرایش 3) _________________________________________________ از سال 11000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تا سال 645 ز. {زادروزی}(میلادی) ، که ...

همسنجی (مقایسهء) «خویشفرمائیگرائی» {1} با «بهره کش سالاری» {برده دارسالاری ، رعیت دارسالاری ، و مزدبگیردارسالاری (سرمایه داری)} (ویرایش 3) _________________________________________________ از سال 11000 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، تا سال 645 ز. {زادروزی}(میلادی) ، که ایران بدست عرب ها زورگیری شد ، در ایران ، خویشفرمائیگرائی برپا بوده است {بجز ...

۱۰ خرداد 1398
33K
بمانند «عرب ها» ، «ترک ها» که پیش از تاختن به ایران ، بدست عرب ها مسلمان شده بودند ، پس از زورگیری (غصب) کردن ایران ، به آمیزش با دختران و بانوان ایرانی روی ...

بمانند «عرب ها» ، «ترک ها» که پیش از تاختن به ایران ، بدست عرب ها مسلمان شده بودند ، پس از زورگیری (غصب) کردن ایران ، به آمیزش با دختران و بانوان ایرانی روی آوردند ، و دارای فرزندانی دو رگه شدند . «ترک ها» این فرزندان دورگهء خود ...

۳۱ اردیبهشت 1398
7K
و این پرورش (تربیت) ، که بسیار هم سختگیرانه بوده است ، در میان خانواده های دو رگه ، زاد در زاد (نسل اندر نسل) ، تا به امروز دنبال شده است. در سال 935 ...

و این پرورش (تربیت) ، که بسیار هم سختگیرانه بوده است ، در میان خانواده های دو رگه ، زاد در زاد (نسل اندر نسل) ، تا به امروز دنبال شده است. در سال 935 زادروزی ، خاندان بویه (آل بویه) که از نوادگان ساسانیان و از سرزمین پهلوان خیز ...

۳۱ اردیبهشت 1398
6K
به یادبود 21 آذر سال 1325 ، سالگرد بازپسگیری آذربایجان ، از خودفروختگان و «روسیهء پلید» (ویرایش 4) _____________________________________________________________ پیرامون (جدود) نیم درصد از مردم آذربایجان ، همین امروز برآنند که بخش سرخ رنگ شده ...

به یادبود 21 آذر سال 1325 ، سالگرد بازپسگیری آذربایجان ، از خودفروختگان و «روسیهء پلید» (ویرایش 4) _____________________________________________________________ پیرامون (جدود) نیم درصد از مردم آذربایجان ، همین امروز برآنند که بخش سرخ رنگ شده در کارنگاره (نقشه) را از ایران ، جدا کنند . آنها این بخش از خاک ...

۲۳ اردیبهشت 1398
7K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 295 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 205 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در چین شاهیخاندان «پین یین» سرنگون گردید ، و شاهیخاندان «هان» به فرمانروائی چین رسید (1)(2). از همین سال ، ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 295 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 205 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، در چین شاهیخاندان «پین یین» سرنگون گردید ، و شاهیخاندان «هان» به فرمانروائی چین رسید (1)(2). از همین سال ، دومین شاهیخاندان پادشاهی «ویتنام» نیز به فرمانروائی رسید (3)(4). به سر نام (به عنوان) یک ...

۱۲ اردیبهشت 1398
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 287 ________________________________________________ در سال 248 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، همگاه با بنیادگذاری شدن «پادشاهی ایران اشکانی» بدست «ارشک یکم» (1)(2) ، خاوری ترین بخش قلمروی «سلوکیان» ، از قلمروی «امپراتوری سلوکی» ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 287 ________________________________________________ در سال 248 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، همگاه با بنیادگذاری شدن «پادشاهی ایران اشکانی» بدست «ارشک یکم» (1)(2) ، خاوری ترین بخش قلمروی «سلوکیان» ، از قلمروی «امپراتوری سلوکی» جدا شد ؛ و پایابراین (بنابراین) ، فرمانروایان یونانی این سرزمین جدا شده ، ناچار ...

۱۲ اردیبهشت 1398
4K
تاریخ کوتاه ایران و جهان- 269 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 337 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «شهر- کشور» لاتین تبار « رم » ، با زورگیری (غصب) کردن بخش هائی از «شهر- کشور های» لاتین تبار ...
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان- 269 (ویرایش 3) ______________________________________________ در سال 337 پ.{پیشازادروز}(قبل میلاد) ، «شهر- کشور» لاتین تبار « رم » ، با زورگیری (غصب) کردن بخش هائی از «شهر- کشور های» لاتین تبار «سامنیتی» و «اومبری» ، و بخشی از «شهر- کشور» «نا لاتین تبار» «اتروسکی» ، قلمروی ...

۴ اردیبهشت 1398
5K