نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی فقط من مانده ام اینجا و این امواجِ توفانی غروبی رفته ای و سویِ بندر برنمیگردی به یادت هرچه بی ...

دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی فقط من مانده ام اینجا و این امواجِ توفانی غروبی رفته ای و سویِ بندر برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می ...

۸ خرداد 1398
17K
#۲۸تلخِ_اُردیبهشت... #کاش_میشد_که_با_معجزه‌ای_برگردی_ککالی😢 ... دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره ...

#۲۸تلخِ_اُردیبهشت... #کاش_میشد_که_با_معجزه‌ای_برگردی_ککالی😢 ... دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم حیاطِ خیسِ باران را اگرچه خوب میدانم کبوتر برنمیگردی تُهی از نوبهارت ...

۲۸ اردیبهشت 1398
10K
دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم ...

دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم حیاطِ خیسِ باران را اگرچه خوب میدانم کبوتر برنمیگردی تُهی از نوبهارت مانده تقویمِ خزانِ ...

۱۴ آذر 1397
9K
دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم ...

دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم حیاطِ خیسِ باران را اگرچه خوب میدانم کبوتر برنمیگردی تُهی از نوبهارت مانده تقویمِ خزانِ ...

۲۷ خرداد 1397
4K
دلم تنگ است و می‌دانم تو دیگر برنمی‌گردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمی‌گردی فقط من مانده‌ام اینجا و این امواجِ توفانی غروبی رفته.ای و سویِ بندر برنمی‌گردی به یادت هرچه بی‌تابانه بنشینم به ...

دلم تنگ است و می‌دانم تو دیگر برنمی‌گردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمی‌گردی فقط من مانده‌ام اینجا و این امواجِ توفانی غروبی رفته.ای و سویِ بندر برنمی‌گردی به یادت هرچه بی‌تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه‌گستر برنمی‌گردی دوباره دانه می‌پاشم حیاطِ خیسِ باران را ...

۹ آبان 1396
19K
دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم ...

دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم حیاطِ خیسِ باران را اگرچه خوب میدانم کبوتر برنمیگردی تُهی از نوبهارت مانده تقویمِ خزانِ ...

۳۱ شهریور 1396
4K
دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم ...

دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم حیاطِ خیسِ باران را اگرچه خوب میدانم کبوتر برنمیگردی تُهی از نوبهارت مانده تقویمِ خزانِ ...

۲۴ اردیبهشت 1396
2K
دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم ...

دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم حیاطِ خیسِ باران را اگرچه خوب میدانم کبوتر برنمیگردی تُهی از نوبهارت مانده تقویمِ خزانِ ...

۳ آذر 1395
6K
بالاخره این هم قسمت آخر قسمت صد و هشتاد سوم... ـ ترس نداره که خانمم... حالا بیا... دستم و تو دستِ دراز شدۀ فرزام گذاشتم و گفتم: ـ مطمئنی هیچی نباشه؟ ـ تا با منی ...

بالاخره این هم قسمت آخر قسمت صد و هشتاد سوم... ـ ترس نداره که خانمم... حالا بیا... دستم و تو دستِ دراز شدۀ فرزام گذاشتم و گفتم: ـ مطمئنی هیچی نباشه؟ ـ تا با منی در یمنی! بیا گلم... حالا الان معلوم نیست چه بلایی سرمون میاد ها... الان می ...

۲۴ مهر 1395
16K
18 قسمت صد و هفتاد و سوم دوباره نگاهی به ساعت انداختم... ـ هشت و چهل و پنج دقیقه... دقیقاً یک ساعت و چهل و پنج دقیقه از ساعت 7 که قرار داشتیم می گذره ...

18 قسمت صد و هفتاد و سوم دوباره نگاهی به ساعت انداختم... ـ هشت و چهل و پنج دقیقه... دقیقاً یک ساعت و چهل و پنج دقیقه از ساعت 7 که قرار داشتیم می گذره و هنوز آقا تشریفشون نیاوردن... حتی تلفنش هم جواب نمی ده... هیچی نشده زیرِ سرش ...

۲۴ مهر 1395
16K
16 قسمت صد و پنجاه و سوم با لبخندِ پت و پهنی در جوابش که می پرسید امتحان چطور بود گفتم: ـ عـــالی حتی این امتحان از امتحاناتِ دورانِ مدرسه هم آسونتر بود. البته خودمونیم ...

16 قسمت صد و پنجاه و سوم با لبخندِ پت و پهنی در جوابش که می پرسید امتحان چطور بود گفتم: ـ عـــالی حتی این امتحان از امتحاناتِ دورانِ مدرسه هم آسونتر بود. البته خودمونیم ها آسون بود چون که کلِ بیست سوال و از تو کتابِ دینی نوشتم. اما ...

۲۴ مهر 1395
8K
13 قسمت صد و بیست و یکم ـ بله که پلیسِ. خودش به من گفت. حتی مدرک هم نشونم داد. ـ بچه جون من با کسی شوخی ندارما. دروغ بگی چشمت و در میارم می ...

13 قسمت صد و بیست و یکم ـ بله که پلیسِ. خودش به من گفت. حتی مدرک هم نشونم داد. ـ بچه جون من با کسی شوخی ندارما. دروغ بگی چشمت و در میارم می ذارم کفِ دستت ها. آب دهنم و سخت قورت دادم و سعی کردم صدای خشنش ...

۱۷ مهر 1395
20K
11 قسمت صد و سوم چه دنیایی شده. آدم نتونه به پدرِ خودشم اعتماد کنه. هر چند از اول هم برای من پدری نکرد. یه کلمه حرفِ محبت آمیز به ما نزد دلمون و خوش ...

11 قسمت صد و سوم چه دنیایی شده. آدم نتونه به پدرِ خودشم اعتماد کنه. هر چند از اول هم برای من پدری نکرد. یه کلمه حرفِ محبت آمیز به ما نزد دلمون و خوش کنیم پدر داریم. واقعا پدر بودن یعنی چی؟ اینکه یه پولِ نصفِ نیمه بذاره کفِ ...

۱۴ مهر 1395
50K
10 قسمت نود و دوم خدا رو شکر اینجا لازم نیست وسیله هامون و به کسی بسپاریم. خودم اومدم تو اتاق و دارم آماده می شم. بر عکسِ اون خونه و اون مهمونی که شاید ...

10 قسمت نود و دوم خدا رو شکر اینجا لازم نیست وسیله هامون و به کسی بسپاریم. خودم اومدم تو اتاق و دارم آماده می شم. بر عکسِ اون خونه و اون مهمونی که شاید تعدادمون حتی دویست نفر هم می شد. اینجا روی هم چهل یا شایدم پنجا نفر ...

۱۴ مهر 1395
13K
4 فصل اول ( قسمت سی ام) ـ زهرِ حلاحل با اون صدای داغونت. شبیه گوینده رازِ بقا می مونه سکته ام دادی. فکر کردی صدات قشنگِ که اینجوری می ندازی رو سرت؟ چته؟ و ...

4 فصل اول ( قسمت سی ام) ـ زهرِ حلاحل با اون صدای داغونت. شبیه گوینده رازِ بقا می مونه سکته ام دادی. فکر کردی صدات قشنگِ که اینجوری می ندازی رو سرت؟ چته؟ و بعد اداش و در آوردم: ـ چـــی؟ پر حرص گفت: ـ میمونی دیگه.. وقتی دید ...

۹ مهر 1395
12K
3 قسمت نوزدهم سوتی کشید و گفت: ـ خــــدایا... تو چقدر عروســـکی هستی. نگاه کن حضرتِ اَبِرفرضی. مردای این دوره چرا انقدر ندیده هستن؟ اخمی کردم و گفتم: ـ زشته این کارا می بینن خوبیت ...

3 قسمت نوزدهم سوتی کشید و گفت: ـ خــــدایا... تو چقدر عروســـکی هستی. نگاه کن حضرتِ اَبِرفرضی. مردای این دوره چرا انقدر ندیده هستن؟ اخمی کردم و گفتم: ـ زشته این کارا می بینن خوبیت نداره. جمع کن لک و لوچه رو... لبخندش و جمع کرد و دستش و به ...

۹ مهر 1395
20K
دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم ...

دلم تنگ است و میدانم تو دیگر برنمیگردی بمانم هرچه خیره پشتِ این در، برنمیگردی به یادت هرچه بی تابانه بنشینم به رویِ تاب به زیرِ این درختِ سایه گستر برنمیگردی دوباره دانه می پاشم حیاطِ خیسِ باران را اگرچه خوب میدانم کبوتر برنمیگردی تُهی از نوبهارت مانده تقویمِ خزانِ ...

۷ مهر 1395
5K
: غریبی میکنم با قابِ عکست نا اُمیدانه خودم هم کرده ام انگار باور برنمیگردی هزاران سالِ دیگر کاش با بویِ تو برخیزم به دیدارم نگو که صبحِ محشر برنمیگرد

: غریبی میکنم با قابِ عکست نا اُمیدانه خودم هم کرده ام انگار باور برنمیگردی هزاران سالِ دیگر کاش با بویِ تو برخیزم به دیدارم نگو که صبحِ محشر برنمیگرد

۱۵ شهریور 1395
3K
غریبی میکنم با قابِ عکست نا اُمیدانه خودم هم کرده ام انگار باور برنمیگردی هزاران سالِ دیگر کاش با بویِ تو برخیزم به دیدارم نگو که صبحِ محشر برنمیگردی

غریبی میکنم با قابِ عکست نا اُمیدانه خودم هم کرده ام انگار باور برنمیگردی هزاران سالِ دیگر کاش با بویِ تو برخیزم به دیدارم نگو که صبحِ محشر برنمیگردی

۱۳ شهریور 1395
3K