ویژه کنید
عکس و تصویر پیش بینی سرنوشت جامعه ی اسلامی توسط حضرت علی (ع): به زودی پس از من ...

پیش بینی سرنوشت جامعه ی اسلامی توسط حضرت علی (ع): به زودی پس از من زمانی فراخواهد رسید که در آن زمان چیزی #پوشیده تر از حق و #آشکارتر از باطل و #رایج تر از دروغ برخدا و پیامبر نباشد

نزد مردم آن زمان کالایی #کم بهاتر از قرآن نیست وقتی بخواهد به درستی خوانده شود
و کالایی رایج تر و فراوان تر از آن نیست آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند.

در آن ایام در شهر ها چیزی #ناشناخته تر از معروف و خیر وشناخته تر از منکر و گناه نیست

آن مردم در اختلاف با یک دیگر و پراکندگی متحدند و از اتحاد و یگانگی روی گردانند
-گویا آنان خود را راهنمای قرآن می دانند نه قرآن را راهنمای خود
و از قرآن در میان آنان جز نامی باقی نمانده و جز خط و نوشته اش چیزی از آن نمی دانند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...