ویژه کنید
عکس و تصویر .. اینجا #آلمان🇩🇪 /// روی این #بیلبورد که در شهر #توبینگن آلمان نصب شده بود، ...

..
اینجا #آلمان🇩🇪 ///
روی این #بیلبورد که در شهر #توبینگن آلمان نصب شده بود، نوشته: سر من پوشیده است، اما درک و فهم من پوشیده نیست! و زیرش آماری را نوشته که یکی از موسسات آلمانی تحقیقات نیروی کار ارائه داده: اگر خانمی در رزومه خود عکس #باحجاب بگذارد، احتمال دریافت تماس برای مصاحبه از سوی #کارفرما یک چهارم حالتی است که همان خانم عکس بدون حجاب بگذارد.
//
یکی از دوستانم که بچگی چند سالی آلمان بوده، آلمانی را مثل بلبل صحبت می کند. بارها دیده ام که توی خیابان و مغازه با هر کس آلمانی حرف زده، با تعجب و نگاهی تحسین‌آمیز ازش پرسیده اند چطور یاد گرفته که لهجه اش مثل زبان مادری است. بعد از گرفتن فوق لیسانس دیتا ساینس، مشاور جستجوی #کار در وزارت کار آلمان به او گفته بود در رزومه‌اش عکس نگذارد. می‌گفت وقتی پژوهش‌های ما نشان می دهد که اگر در عکس خانم یقه باز باشد، احتمال تماس و پاسخ مثبت کارفرما بیشتر است، تو چه انتظاری داری که روسری ات موثر نباشد؟! رزومه تو قوی است و خیلی هم خوب آلمانی صحبت می کنی، بگذار حداقل شانس شرکت در مصاحبه را از دست ندهی... ///

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...