ویژه کنید
عکس و تصویر ﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﻻﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺣﺒﻴﺒﺄ ﻭﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻒ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺎﻫﻮ ...

ﺳﻼﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺐ
ﻭﻻﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺣﺒﻴﺒﺄ
ﻭﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻒ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺤﺐ
ﺳﻼﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺏ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻏﻴﺮﺍﻟﻮﻓﺎﺀ
ﻭﻗﻠﻮﺏ ﺍﺭﻫﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻦ
ﻭﻗﻠﻮﺏ ﺍﺗﻌﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ
ﻭﻗﻠﻮﺏ ﺫﺍﺑﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﺍﻻﻧﻴﻦ
ﺳﻼﻣﺎ ﻭﺍﻟﻒ ﺳﻼﻡ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻢ ﻳﺜﻮﺭ ﻛﺎﻟﺒﺮﺍﻛﻴﻦ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...