ویژه کنید
عکس و تصویر The most common acute toxicity of CAR T cells is CRS مرسوم ترین سمیت حاد ...

The most common acute toxicity of CAR T cells is CRS
مرسوم ترین سمیت حاد ناشی از CAR T cells سندرم رهایش(طوفان) سایتوکاینی میباشد

به دلیل افزایس فاکتور های زیر در خون👇
interleukin-6/2/8/10
اینترلوکین های ۶/۲/۸/۱۰
interferon-γ
اینترفرون گاما
tumor necrosis factor
فاکتور نکروز کننده ی توموری

عوارض👇
fever
تب
tachycardia
نامنظمی ضربان قلب
hypotension
کاهش فشار خون
muscle and joint pain
درد مفاصل و معضلات
vomiting
استفراغ
diarrhea
اسهال
fast breathing
تندی نفس
rapid heartbeat
ضربان قلب سریع
headache
سر درد
confusion
گیجی
delirium
هذیان
hallucinations
توهم
Tremor
لرزش
Loss of coordination
عدم انطباق حرکات بدن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...