ویژه کنید
عکس و تصویر #girls_fire #پارت_چهارم #سوم_شخص امروز یه مراسم بود که همه ی کارآموزا و خواننده ها و ...

#girls_fire #پارت_چهارم #سوم_شخص
امروز یه مراسم بود که همه ی کارآموزا و خواننده ها و مدلینگ ها و بازیگرای کمپانی اونجا بودن . دخترا وارد سالن شدن. جونگهو هم برای اون مراسم اومده بود و فردا میخاست برگرده ایران.هو و کریستال و سوجین نشستن ترین هم نشست اما تا یورا اومد بین هو و ترین بشینه کای جای یورا رو گرفت و به جاش نشست بینه اون دوتا. یورا به قدری عصبی بود که هیچی نمیتونست کنترلش کنه. یهو سهون مثه جن ظاهر شد و دوید سمته کای و جوری کای رو کشید که انگار صندلی داشت کنده میشد. با عصبانیت کای رو برد پیشه بچه ها نشوند و یورا هم نشست سره جای خودش. هو و کریستال هندزفری گذاشته بودن توی گوششون و داشتن solo گوش میدادن*جنی خواننده ی دختره مورد علاقه ی هو بود*. ترین داشت عکسای کای رو ادیت میکرد. یورا داشت روبیک حل میکرد و سوجین با کیونگ چت میکرد.سالن توی سکوت بود و فقط سروصدای کارآموزا شنیده میشد.یهو در کمال تعجبه بچه ها صدای لی سومان اومد.کریستال سریع هندزفریو از گوش جفتشون در آورد . دی او و سوجین همزمان سرشونو از توی گوشیشون در آوردن ترین آخرین عکسشو ادیت کرد و یورا روبیکشو گذاشت توی کیفش. ردیفه پشته سرشون یه گله پسره کارآموز بودن که صداشونم شبیه صدای گوسفندا بود. بعد از صحبتای لی سومان، نوبت رسید به اجراها؛ اول از همه دخترای red velvet اومدن و آهنگ power up رو اجرا کردن. بعد از چند تا اجرای عااالی عشقه هر پنج تا دخترا یعنی * اکسو* اومدن و آهنگ lucky one اجرا رو شروع کردن.اونا قرار بود چندتا آهنگ اجرا کنن. اجراشون شروع شد.
از همون اوله اجرا چشاش توی یه جفت چشم قهوه ای *البته قهوه ای سوخته* زوم شده بودن. نمیدونست چی از جونه اون دختر میخاست. چن داشت میخوند ولی اون هنوزم توی فکره اون بود. آروم زمزمه کرد:《کیم ترین! من آخرش تو رو به دست میارم مطمئن باش》. یهو سهون که بغلش داشت میرقصید بهش گفت :《یااا جونگینا انقدر نرو توفکر》. سریع به خودش اومد و رقصشو انجام داد. سه تا آهنگ رو اجرا کردن تا نوبته آهنگ what u do شد. دخترا*بیشتر ترین و هو و کریستال* شروع کردن به خوندن ولی جایی که میگفتن *سارانگهه* پنج تاشون بلند بلند داد زدن خوندن. سهون آروم به کای گفت :《نظرت چیه اونا رو هم بیاریم توی گروه?》کای خندید.
کیونگسو انگار با تنها دختری که عاشقش شده بود قهر کرده بود چون خیلی وحشتناک نگاهش میکرد.
آهنگه بعدی آهنگی نبود جزززز..... *tempo* و نوبت سهون شد. همه ی سالن چهار چشمی نگاهش میکردن چون همه فکر میکردن سهون عاشقه یه بازیگره اسکله بیریخت شده که اسمش *کیم جونگ شین* هستش. تا رسید به قسمتی که میگفت *دستمو بگیر خانومم*
#ادامه_توی_پست_بعد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...