نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

‏🍂 ‬‏‪هزار بارفکر کردم به اینکه آخرش کیه که میمونه برای آدم... رفیقت،خانوادت،مادرت،عشقت...کی... راستش تلخه که هیچکس! درسته که ادما نمیتونن مدام به یاد تو باشن یا حواسشون به تو باشه درسته که همه برای ...

‏🍂 ‬‏‪هزار بارفکر کردم به اینکه آخرش کیه که میمونه برای آدم... رفیقت،خانوادت،مادرت،عشقت...کی... راستش تلخه که هیچکس! درسته که ادما نمیتونن مدام به یاد تو باشن یا حواسشون به تو باشه درسته که همه برای خودشون برنامه خاص و جدا دارن و طبیعیه که تو توی همه برنامه هاشون جایی ...

۷ روز پیش
73K
‏🍂 ‬‏‪هزار بارفکر کردم به اینکه آخرش کیه که میمونه برای آدم... رفیقت،خانوادت،مادرت،عشقت...کی... راستش تلخه که هیچکس! درسته که ادما نمیتونن مدام به یاد تو باشن یا حواسشون به تو باشه درسته که همه برای ...

‏🍂 ‬‏‪هزار بارفکر کردم به اینکه آخرش کیه که میمونه برای آدم... رفیقت،خانوادت،مادرت،عشقت...کی... راستش تلخه که هیچکس! درسته که ادما نمیتونن مدام به یاد تو باشن یا حواسشون به تو باشه درسته که همه برای خودشون برنامه خاص و جدا دارن و طبیعیه که تو توی همه برنامه هاشون جایی ...

۱ هفته پیش
81K
ᶦ ʷᵃˢ ᵗʰᵉ ᵒⁿᵉ ʷʰᵒ ˡᵒᵛᵉᵈ ʸᵒᵘ ᵉᵛᵉⁿ ᵗʰᵒᵘᵍʰ ʸᵒᵘ ᵍᵃᵛᵉ ᵐᵉ ᵃ ᵗʰᵒᵘˢᵃⁿᵈ ʳᵉᵃˢᵒⁿˢ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ▴ من کسی بودم که عاشقت بودم با اینکه هزار دلیل آوردی که نباشم

ᶦ ʷᵃˢ ᵗʰᵉ ᵒⁿᵉ ʷʰᵒ ˡᵒᵛᵉᵈ ʸᵒᵘ ᵉᵛᵉⁿ ᵗʰᵒᵘᵍʰ ʸᵒᵘ ᵍᵃᵛᵉ ᵐᵉ ᵃ ᵗʰᵒᵘˢᵃⁿᵈ ʳᵉᵃˢᵒⁿˢ ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ▴ من کسی بودم که عاشقت بودم با اینکه هزار دلیل آوردی که نباشم

۱ هفته پیش
4K
#رویای_غیرممکن #پارت15 #قسمت1 همزمان که دارم لباس میپوشم دارم به این فکر میکنم که چه شوخی رو برادرم انجام بدم که بترسونتش و یا توی شوک بره؟ خب قطعا اون مدل روشی که رو من ...

#رویای_غیرممکن #پارت15 #قسمت1 همزمان که دارم لباس میپوشم دارم به این فکر میکنم که چه شوخی رو برادرم انجام بدم که بترسونتش و یا توی شوک بره؟ خب قطعا اون مدل روشی که رو من امتحان کرد ،رو خودش اصلا تاثیری نداره چون که ترسو نیست‌؛ پس باید فکر ترسوندنش ...

۱ هفته پیش
98K
بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته ...

بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند ، و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! ...

۱ هفته پیش
9K
بهترین روزِ زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطرِ خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته ...

بهترین روزِ زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطرِ خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند ، و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! ...

۲ هفته پیش
6K
#crazy stars #two2 [سوم شخص] -کمپان اس ام ، ساعت 10:30 همام روز- با عصبانیت دست مشت شده اش رو روی میز فشار داد : چی دارین میگی آقای لی! یعنی ده نفر نیست که ...

#crazy stars #two2 [سوم شخص] -کمپان اس ام ، ساعت 10:30 همام روز- با عصبانیت دست مشت شده اش رو روی میز فشار داد : چی دارین میگی آقای لی! یعنی ده نفر نیست که برای این پروژه با ما برقصه؟ اینهمه دنسر . حالا ما یه بار خواستیم کارآموز ...

۲ هفته پیش
47K
بهترین روز زندگی ات خواهد بود روزی که خودت باشی خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند و زندگی ...

بهترین روز زندگی ات خواهد بود روزی که خودت باشی خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! بهترین روز زندگی ات ...

۲ هفته پیش
11K
بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته ...

بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند ، و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! ...

۲ هفته پیش
6K
بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته ...

بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند ، و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! ...

۳ هفته پیش
9K
بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته ...

بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند ، و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! ...

۴ هفته پیش
9K
بهترین روز زندگی ات خواهد بود روزی که خودت باشی خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند و زندگی ...

بهترین روز زندگی ات خواهد بود روزی که خودت باشی خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! بهترین روز زندگی ات ...

۴ هفته پیش
10K
یک قانون فیزیکی میگه که: هر ذره در حال ساطع کردن مدام انرژی از خود است. 🌺 🍃 انرژی بدن من و شما قابل هدایت به یک سمت مشخص است. 🌺 🍃 اگر به چیز ...

یک قانون فیزیکی میگه که: هر ذره در حال ساطع کردن مدام انرژی از خود است. 🌺 🍃 انرژی بدن من و شما قابل هدایت به یک سمت مشخص است. 🌺 🍃 اگر به چیز مشخصی فکر کنیم انرژی ما به سمت اون چیز مشخص میره. 🌺 🍃 خیلی وقت ...

۴ هفته پیش
147K
📝 من ترجیح میدادم به جای اینکه مادرم را مدام دستمال به دست و در آشپزخانه ببینم گاهی هم در حال کتاب خواندن و ورق زدن روزنامه ببینم.ببینم که گاهی هم برای خودش زندگی می ...

📝 من ترجیح میدادم به جای اینکه مادرم را مدام دستمال به دست و در آشپزخانه ببینم گاهی هم در حال کتاب خواندن و ورق زدن روزنامه ببینم.ببینم که گاهی هم برای خودش زندگی می کند و به کارهایی مشغول است که خوشحالش میکند.گاهی حتی برقصد ، بخواند.من هرگز ندیده ...

۴ هفته پیش
185K
پارت یازدهم # چڪاوڪــ : دیگه تموم از دیشب تا حالا چشم روهم نزاشتم.و.فکر کردم اره همینه بهتره قبول کنم داییم به گردنم حق پدری داره حالا برا اولین بار من بدردشون بخورم داییم به ...

پارت یازدهم # چڪاوڪــ : دیگه تموم از دیشب تا حالا چشم روهم نزاشتم.و.فکر کردم اره همینه بهتره قبول کنم داییم به گردنم حق پدری داره حالا برا اولین بار من بدردشون بخورم داییم به این پول نیاز داره . ساعتو نگاه کردم ساعت ۵:۰۰ صبح بودو من هنوز نخوابیده ...

۱۱ آبان 1398
74K
#پارت۷۴ اهورا با اخم گفت: شنیدم چی گفتی! ـ خب بشنو. اهورا هوفی کشید و گفت: خستم میرم بخوابم، شب بخیر. منتظر شب بخیرم نموند و رفت. آیا تنها دلیل مخالفت اهورا برای عمل لجبازیه؟ ...

#پارت۷۴ اهورا با اخم گفت: شنیدم چی گفتی! ـ خب بشنو. اهورا هوفی کشید و گفت: خستم میرم بخوابم، شب بخیر. منتظر شب بخیرم نموند و رفت. آیا تنها دلیل مخالفت اهورا برای عمل لجبازیه؟ حسم یه چیز دیگه میگه! *** موهام رو شونه کردم و گیج و گنگ توی ...

۲۷ مهر 1398
83K
رمز آرامش اینه که : منتظر کسی نباشی؛ که منتظرت نیست...!!!! ☀

رمز آرامش اینه که : منتظر کسی نباشی؛ که منتظرت نیست...!!!! ☀

۲۶ مهر 1398
3K
#عشق_باطعم_تلخ #part144 ریز خندیدم که چشم‌هاش رو به سختی باز کرد، با دیدنم مثل دیونه‌ها نشست روی تخت، چندتا پلک زد تا چشم‌هاش باز بشه؛ دستم رو گذاشتم روی دهنم می‌خندیدم، به سختی میان خندهام ...

#عشق_باطعم_تلخ #part144 ریز خندیدم که چشم‌هاش رو به سختی باز کرد، با دیدنم مثل دیونه‌ها نشست روی تخت، چندتا پلک زد تا چشم‌هاش باز بشه؛ دستم رو گذاشتم روی دهنم می‌خندیدم، به سختی میان خندهام گفتم: - وای، فکر کن بیایی سوپرایزش کنی ببینی با شلوراک خوابه! سرش به چپ ...

۲۰ مهر 1398
53K
#پارت هفتادوپنجم نازنین : سوالی حاجیه رو نگاه کردم حاجی متوجه شد وگفت : بخاطر امیر علی انقدر کنجکاوید حاجیه: اره بچه ام نه نهار خورده نه برای شام نیومده پایین حاجی : اون دختره ...

#پارت هفتادوپنجم نازنین : سوالی حاجیه رو نگاه کردم حاجی متوجه شد وگفت : بخاطر امیر علی انقدر کنجکاوید حاجیه: اره بچه ام نه نهار خورده نه برای شام نیومده پایین حاجی : اون دختره امروز اومدنمایشگاه حاجیه : همونی که امیر علی می خواستش حاجی : اره فردا شب ...

۱۴ مهر 1398
65K
همه ی ما احساساتی رو عمیقاً تجربه کردیم، اونقدر عمیق که میشه گفت بعدش احساساتی مشابه با اونا تقریبا برامون به جدیت دفعه‌ی اول نبودن...! مثل حس دوست داشتن، حسرت، خوشحالی، ناراحتی، از دست دادن ...

همه ی ما احساساتی رو عمیقاً تجربه کردیم، اونقدر عمیق که میشه گفت بعدش احساساتی مشابه با اونا تقریبا برامون به جدیت دفعه‌ی اول نبودن...! مثل حس دوست داشتن، حسرت، خوشحالی، ناراحتی، از دست دادن یک عزیز، پس زده شدن و ... احساسات هیچ وقت محدود نبودن و محدود نمیشن! ...

۱۱ مهر 1398
65K