نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رفتارهایی که اکثر آقایان را عصبانی یا ناراحت میکند : - از اینکه با نامحرمها خیلی راحت باشید و خیلی باهاشون شوخی کنید - از اینکه به مادرش بی احترامی کنید - از اینکه شب ...

رفتارهایی که اکثر آقایان را عصبانی یا ناراحت میکند : - از اینکه با نامحرمها خیلی راحت باشید و خیلی باهاشون شوخی کنید - از اینکه به مادرش بی احترامی کنید - از اینکه شب تا دیروقت بیرون باشید - از اینکه لباس های ناجور جلوی مردای غریبه بپوشید - ...

۱۰ اردیبهشت 1397
30
لایق ِ تو ؛ کسی نیست جز آن کسی که ... تو را

لایق ِ تو ؛ کسی نیست جز آن کسی که ... تو را "انتخاب" می کند ، نه امتحان ! تو را "نگاه" کند ، نه اینکه ببیند ! تو را "حس" کند ، نه اینکه لمس کند ! تو را "بسازد" ، نه اینکه بسوزاند ! تو را "بیاراید" ...

۱۴ مرداد 1395
76
با اینکه دردمندم، با این که کوهِ دردم، با اینکه غم زیاده، همین که با تو باشم از سرمم زیاده !

با اینکه دردمندم، با این که کوهِ دردم، با اینکه غم زیاده، همین که با تو باشم از سرمم زیاده !

۲۱ خرداد 1395
78
تو را میستایم با اینکه میدانم تو برای من نیستی تو را دوست دارم با اینکه میدانم به وجود من احتیاجی نداری تو را دوست دارم با اینکه میدانم روح و جسم تو متعلق بدیگری ...

تو را میستایم با اینکه میدانم تو برای من نیستی تو را دوست دارم با اینکه میدانم به وجود من احتیاجی نداری تو را دوست دارم با اینکه میدانم روح و جسم تو متعلق بدیگری است صدایت را دوست دارم با اینکه میدانم برای من نمی خوانی سیمایت را دوست ...

۸ آذر 1394
106
لایق تو کسی نیست جز آنکسی که تو را انتخاب میکند نه امتحان ... تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ... تو را حس کند نه اینکه لمست کند ... تو را بسازد نه ...

لایق تو کسی نیست جز آنکسی که تو را انتخاب میکند نه امتحان ... تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ... تو را حس کند نه اینکه لمست کند ... تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ... تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ... تو را بخنداند نه برنجاند ...

۳۰ مهر 1394
162
لایق تو کسی نیست ،جز ان کسی که : تو را انتخاب میکند ، نه اینکه امتحان ! تو را نگاه می کند ، نه اینکه ببیند ! تو را حس کند ، نه اینکه ...

لایق تو کسی نیست ،جز ان کسی که : تو را انتخاب میکند ، نه اینکه امتحان ! تو را نگاه می کند ، نه اینکه ببیند ! تو را حس کند ، نه اینکه لمس کند ! تو را بسازد ، نه اینکه بسوزاند ! تو را بیاراید ، ...

۳۱ مرداد 1394
78
لایق تو کسی نیست جز آن کسی که ... تو را انتخاب می کند نه امتحان ! تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ! تو را حس کند نه اینکه لمست کند ! تو ...

لایق تو کسی نیست جز آن کسی که ... تو را انتخاب می کند نه امتحان ! تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ! تو را حس کند نه اینکه لمست کند ! تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ! تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ! تو را ...

۱۷ مرداد 1394
52
لایق تو کسی نیست جز آن کسی که ... تو را انتخاب می کند نه امتحان ! تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ! تو را حس کند نه اینکه لمست کند ! تو ...

لایق تو کسی نیست جز آن کسی که ... تو را انتخاب می کند نه امتحان ! تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ! تو را حس کند نه اینکه لمست کند ! تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ! تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ! تو را ...

۱۷ مرداد 1394
54
✔لایق تو کسی نیست جز آنکسی که :تو را انتخاب میکند نه امتحان ... تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ... تو را حس کند نه اینکه لمست کند ... تو را بسازد نه ...

✔لایق تو کسی نیست جز آنکسی که :تو را انتخاب میکند نه امتحان ... تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ... تو را حس کند نه اینکه لمست کند ... تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ... تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ... تو را بخنداند نه برنجاند ...

۲۳ تیر 1394
85
. . تنهایی عزیزم که پشت پرده ی اتاق ایستاده ای و با عجله ناخن هایم را می جوی پاهای تو را می بینم از زیر پرده ها می بینم که دست هایم را پوشیده ...

. . تنهایی عزیزم که پشت پرده ی اتاق ایستاده ای و با عجله ناخن هایم را می جوی پاهای تو را می بینم از زیر پرده ها می بینم که دست هایم را پوشیده ای و روی دامنت چین های پوستم را مرتب می کنی دلگیر نیستم از تو ...

۲۱ تیر 1394
53
بند دلم را به بند کفشهایت گره زده بودم که هرجارفتی دلم را با خودت ببری ..غافل از اینکه تو پا برهنه میروی و بی خبر ...!

بند دلم را به بند کفشهایت گره زده بودم که هرجارفتی دلم را با خودت ببری ..غافل از اینکه تو پا برهنه میروی و بی خبر ...!

۲۱ فروردین 1394
11
لایق تو کسی نیست جز آنکسی که: تو را انتخاب میکند نه امتحان... تو را نگاه کند نه اینکه ببیند... تو را حس کند نه اینکه لمست کند... تو را بسازد نه اینکه بسوزاند... تو ...

لایق تو کسی نیست جز آنکسی که: تو را انتخاب میکند نه امتحان... تو را نگاه کند نه اینکه ببیند... تو را حس کند نه اینکه لمست کند... تو را بسازد نه اینکه بسوزاند... تو را بیاراید نه اینکه بیازارد... تو را بخنداند نه اینکه برنجاند... تو را دوست بدارد ...

۱۶ آذر 1393
48
لایق تو کسی هست که تو را انتخاب کند نه امتحان,تو را نگاه کند نه اینکه ببیند,تو را حس کند نه اینکه لمس کند,تو را بسازد نه اینکه بسوزاند, تو را بیاراید نه اینکه بیازارد, ...

لایق تو کسی هست که تو را انتخاب کند نه امتحان,تو را نگاه کند نه اینکه ببیند,تو را حس کند نه اینکه لمس کند,تو را بسازد نه اینکه بسوزاند, تو را بیاراید نه اینکه بیازارد, تو را بخنداند نه اینکه بگریاند, تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد و.......

۱۴ شهریور 1393
53
یه نصیحت دوستانه به خواهرا و برادرای گلم لایق تو کسی نیست جز آنکسی که: تو را انتخاب میکند نه امتحان.. تو را نگاه کند نه اینکه ببیند.. تو را حس کند نه اینکه لمست ...

یه نصیحت دوستانه به خواهرا و برادرای گلم لایق تو کسی نیست جز آنکسی که: تو را انتخاب میکند نه امتحان.. تو را نگاه کند نه اینکه ببیند.. تو را حس کند نه اینکه لمست کند.. تو را بسازد نه اینکه بسوزاند.. تو را بیاراید نه اینکه بیازارد.. تو را ...

۲۸ مرداد 1393
89
بند دلم را به بند کفش هایت گره زده بودم که هر جا رفتیدلم را با خود ببری غافل از اینکه تو پا برهنه می‌روی و بی خبر....

بند دلم را به بند کفش هایت گره زده بودم که هر جا رفتیدلم را با خود ببری غافل از اینکه تو پا برهنه می‌روی و بی خبر....

۸ بهمن 1392
11
بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببری غافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببری غافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

۱۶ آبان 1392
10
بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببری غافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببری غافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

۱۳ آبان 1392
13
بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببریغافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هرجا رفتی دلم را با خود ببریغافل از اینکه تو پابرهنه میروی و بی خبر !

۳ آبان 1392
10
بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هر جا رفتی دلم را با خود ببری، غافل از اینکه تو پا برهنه میروی و بی خبر!

بند دلم را به کفش هایت گره زده بودم که هر جا رفتی دلم را با خود ببری، غافل از اینکه تو پا برهنه میروی و بی خبر!

۳ مهر 1392
10