نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تمام خلق گریان و ملک گریان و گریان تر خدا وقتی که می بیند پری ها را پریشان تر نماد عدل وقتی می شود خانه نشین یعنی که جاهل ها مسلمانند و قاتل ها مسلمان ...

تمام خلق گریان و ملک گریان و گریان تر خدا وقتی که می بیند پری ها را پریشان تر نماد عدل وقتی می شود خانه نشین یعنی که جاهل ها مسلمانند و قاتل ها مسلمان تر چه حکمت بوده در آتش ، که ابراهیم و زهرا را یکی آنی گلستان ...

۹ دقیقه پیش
1K
تویکو غول : چه عکسی انتظار نداشتم یه سر بزن خوشت میاد #توکیوغول #tokuo_ghoul

تویکو غول : چه عکسی انتظار نداشتم یه سر بزن خوشت میاد #توکیوغول #tokuo_ghoul

۱۴ دقیقه پیش
231
رمان دخترای شیطون پارت_۱۰۱ ایناز با هق هق گفت ایناز:ا..اون س..سولمازو دوست داره امروزم دیدم داره با عشق میب*و*ستش من:هیشششش اروم باش خانمی اوردمس رو تختش خوابوندمش رو تخت اشکاشو پاک کردم پتوشو انداختم روش ...

رمان دخترای شیطون پارت_۱۰۱ ایناز با هق هق گفت ایناز:ا..اون س..سولمازو دوست داره امروزم دیدم داره با عشق میب*و*ستش من:هیشششش اروم باش خانمی اوردمس رو تختش خوابوندمش رو تخت اشکاشو پاک کردم پتوشو انداختم روش من:یکم دراز بکش یکم بعد میام بیدارت میکنم بعد خودتو خوشگل کن دوست اراد داره ...

۱۵ دقیقه پیش
3K
رمان دخترای شیطون پارت_۹۹ همینجوری داشتم نگاش میکردم ریحانه اومد بالا راشا رو کنار زد با عصبانیت گفت ریحانه:کسی نخواست پیش تو خانومت باشه شما راحت باشید احتمالت دوستم اشتباه کرده بود بیا بریم ایناز ...

رمان دخترای شیطون پارت_۹۹ همینجوری داشتم نگاش میکردم ریحانه اومد بالا راشا رو کنار زد با عصبانیت گفت ریحانه:کسی نخواست پیش تو خانومت باشه شما راحت باشید احتمالت دوستم اشتباه کرده بود بیا بریم ایناز بغض تو گلوم گیر کرده بود با جشمای اشکیم به ریحانه نگاه کروم که دستمو ...

۱۶ دقیقه پیش
3K
رمان دخترای شیطون پارت_۹۸ دستش رفت سمت پخش رفت رو اهنگی که دوست دارمو گذاشت اوفففف این چرا همچین میکنه داغ کردم شیشه رو کشیدم پایین چرا خنکم نمیشد دیدم ماشین ارمیا وایساد دمه یه ...

رمان دخترای شیطون پارت_۹۸ دستش رفت سمت پخش رفت رو اهنگی که دوست دارمو گذاشت اوفففف این چرا همچین میکنه داغ کردم شیشه رو کشیدم پایین چرا خنکم نمیشد دیدم ماشین ارمیا وایساد دمه یه مغازه بعد ریحلنه پیاده شد رفت تو مغازه وقتی برگشت یه پلاستیک پر بادکنک گرفت ...

۱۶ دقیقه پیش
3K
رمان دخترای شیطون پارت_۹۷ ارمان:داشتیو رو نکرده بودی راشا:چی بگم خوب به ایناز نگاه کردم دیدم داره با تعجب به راشا نگاه میکنه از نگاه مظلومش بغض کردم از راشا بدم میاد میمرد دعوت نمیکرد ...

رمان دخترای شیطون پارت_۹۷ ارمان:داشتیو رو نکرده بودی راشا:چی بگم خوب به ایناز نگاه کردم دیدم داره با تعجب به راشا نگاه میکنه از نگاه مظلومش بغض کردم از راشا بدم میاد میمرد دعوت نمیکرد اون دختره ی عوضیو وای خدا ایناز تو چشماش اشک جنع شده بود با چشمای ...

۱۶ دقیقه پیش
3K
رمان دخترای شیطون پارت_۹۶ من دیگ خوابم نمیبره خیلیم گشنمه به گوشیم نگاهی انداختم دیدم سولماز۱۲میسکال و ۱۴اس ام ای داده حوصله خوندن نداشتم همرو پاک کردم با بی حوصلگی از رو تخت بلند شدم ...

رمان دخترای شیطون پارت_۹۶ من دیگ خوابم نمیبره خیلیم گشنمه به گوشیم نگاهی انداختم دیدم سولماز۱۲میسکال و ۱۴اس ام ای داده حوصله خوندن نداشتم همرو پاک کردم با بی حوصلگی از رو تخت بلند شدم رفتم تو حموم یاد رویا افتادم که سه سال پیش من دیوونش بودم ولی اون ...

۱۷ دقیقه پیش
3K
رمان دخترای شیطون پارت_۹۵ ریحانه:م..من باید با راشا حرف بزنم ترسبدم من:نه ریحانه:براچی من:اگ دوسم نداشته باشه چی ریحانه اومد دستامو گرفت ریحانه:براچی زن داداش از لفظ زن داداش لپام گل انداخت سرمو انداختم پایین ...

رمان دخترای شیطون پارت_۹۵ ریحانه:م..من باید با راشا حرف بزنم ترسبدم من:نه ریحانه:براچی من:اگ دوسم نداشته باشه چی ریحانه اومد دستامو گرفت ریحانه:براچی زن داداش از لفظ زن داداش لپام گل انداخت سرمو انداختم پایین ریحانه دوباره بغلم کرد ریحانه:من الان میام اومدم بگیرمش که رفت وای خدا استرس دارم ...

۱۷ دقیقه پیش
3K
#آیامیدانید #بخون ۱_حاصل ترکیب رنگهای زرد سفید و کمی قرمز؟ نخودی ۲_بازی راید رید ride چه نوع بازی است؟ موتور سواری ۳_کلید ترکیبی برای تعویض زبان فارسی به انگلیسی و برعکس در ویندوز ؟ آلت ...

#آیامیدانید #بخون ۱_حاصل ترکیب رنگهای زرد سفید و کمی قرمز؟ نخودی ۲_بازی راید رید ride چه نوع بازی است؟ موتور سواری ۳_کلید ترکیبی برای تعویض زبان فارسی به انگلیسی و برعکس در ویندوز ؟ آلت شیفت ۴_در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سروکوهی دام من از یادت ...

۲۸ دقیقه پیش
4K
من یه طرفدارم.طرفدار امیر حسین مقصودلو. یه انسان که همه بی دلیل ازش بدشون میاد. اونا هیچوقت نمیتونن آدمی مثل امیرو درک کنم. چون امیر مثل اونا نیست. اونا هیچوقت به معنی و مفهموم آهنگای ...

من یه طرفدارم.طرفدار امیر حسین مقصودلو. یه انسان که همه بی دلیل ازش بدشون میاد. اونا هیچوقت نمیتونن آدمی مثل امیرو درک کنم. چون امیر مثل اونا نیست. اونا هیچوقت به معنی و مفهموم آهنگای امیر توجه نکردن. حتی امیرو به عنوان یه هموطن قبول‌ ندارن. خیلی سخته نه؟... اینکه ...

۳۴ دقیقه پیش
5K
دیدار تو حل مشکلات است صبر از تو خلاف ممکنات است دیباچهٔ صورت بدیعت عنوان کمال حسن ذات است لبهای تو خضر اگر بدیدی گفتی: «لب چشمه حیات است!» بر کوزهٔ آب نه دهانت بردار ...

دیدار تو حل مشکلات است صبر از تو خلاف ممکنات است دیباچهٔ صورت بدیعت عنوان کمال حسن ذات است لبهای تو خضر اگر بدیدی گفتی: «لب چشمه حیات است!» بر کوزهٔ آب نه دهانت بردار که کوزهٔ نبات است ترسم تو به سحر غمزه یک روز دعوی بکنی که معجزات ...

۳۶ دقیقه پیش
3K
هر کجا که باشی ، هستم لحظه های با #تُ بودن را نفس می کشم چه در کنارت ، چه در خیالت ❤

هر کجا که باشی ، هستم لحظه های با #تُ بودن را نفس می کشم چه در کنارت ، چه در خیالت ❤

۱ ساعت پیش
2K
گپ بزنیم بحرفیم یه مدت نبودم در چه حالین. خوبین خوشین؟ دلم یه ذره شده بود پاک نمیشع🤗

گپ بزنیم بحرفیم یه مدت نبودم در چه حالین. خوبین خوشین؟ دلم یه ذره شده بود پاک نمیشع🤗

۱ ساعت پیش
1K
یاد تو ... مثل همان عطر دلنشین چای صبحانه است ... که خواب را از سرم می پراند... صدایت ... نوای دل انگیز گرامافون قدیمی پدربزرگ است چشم هایت... لب هایت ... آن موی پریشان ...

یاد تو ... مثل همان عطر دلنشین چای صبحانه است ... که خواب را از سرم می پراند... صدایت ... نوای دل انگیز گرامافون قدیمی پدربزرگ است چشم هایت... لب هایت ... آن موی پریشان و ابروی کمانت ... همانند نقطه بکری از طبیعت ... زیبا و ماهرانه آفریده شده.... ...

۱ ساعت پیش
4K
چه جالب 😁 😀

چه جالب 😁 😀

۱ ساعت پیش
1K
https://plink.ir/DmYTV جلسه 30 (1392/05/25): اولین قدم؛ دشمن دانستن نفس 🔸 اهمیت یادگیری علم مبارزه با نفس 🔸 دلیل حکمت لقمان 🔸 ضرورت برنامه‌ای برای آموزش راه‌های مبارزه با نفس 🔸 لزوم عبرت گرفتن از تجربه‌های ...

https://plink.ir/DmYTV جلسه 30 (1392/05/25): اولین قدم؛ دشمن دانستن نفس 🔸 اهمیت یادگیری علم مبارزه با نفس 🔸 دلیل حکمت لقمان 🔸 ضرورت برنامه‌ای برای آموزش راه‌های مبارزه با نفس 🔸 لزوم عبرت گرفتن از تجربه‌های بشری 🔸 رابطۀ مبارزه با نفس و کسب حکمت 🔸 عصمت لقمان، در کنار حکمت ...

۲ ساعت پیش
8K
یه تیم بحران زده رو بردن که دو بازی قبلیش چهار تایی شده بود و اینجوری دارن خودشون و میکشن ! فقط ذوق زدگی رسانه‌ها و خبردلارها رو ببینید که چه داستان سرایی‌هایی میکنن 😂

یه تیم بحران زده رو بردن که دو بازی قبلیش چهار تایی شده بود و اینجوری دارن خودشون و میکشن ! فقط ذوق زدگی رسانه‌ها و خبردلارها رو ببینید که چه داستان سرایی‌هایی میکنن 😂

۲ ساعت پیش
2K
دوستش تعریف میکرد: پنج شنبه شب محمد حسین به خوابم آمد. سخت مشغول نظافت بود و در تهیه و تدارک یک مهمانی بزرگ . گفتم: چه میکنی؟! گفت: مهمان عزیزی داریم. میریم تا آماده شیم. ...

دوستش تعریف میکرد: پنج شنبه شب محمد حسین به خوابم آمد. سخت مشغول نظافت بود و در تهیه و تدارک یک مهمانی بزرگ . گفتم: چه میکنی؟! گفت: مهمان عزیزی داریم. میریم تا آماده شیم. نماز صبح را خواندم. تلویزیون را روشن کردم. حاج قاسم نزدیکی فرودگاه عراق توسط بالگرد ...

۲ ساعت پیش
3K
شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا لب ...

شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند ، و ...

۲ ساعت پیش
9K
. نه،اشتباه نمیدیدم گرچه هی پلک زدم که ای چشمان لامصب دارید اشتباه میبینید! اما نه! خودش بود داشت شانه به شانه غریبه ای راه می آمد! نه برای او برای من غریبه بود اما ...

. نه،اشتباه نمیدیدم گرچه هی پلک زدم که ای چشمان لامصب دارید اشتباه میبینید! اما نه! خودش بود داشت شانه به شانه غریبه ای راه می آمد! نه برای او برای من غریبه بود اما دستانش را نگرفته بود آخر بامن که بود دستم را ول نمیکرد که،خیس میشد دستمان ...

۲ ساعت پیش
27K