ویژه کنید
عکس و تصویر #girls_fire #part_9 #سوم_شخص *البته اولش یه حرفی دارم. فقط پارتع قبلی و این پارت توی ...

#girls_fire #part_9 #سوم_شخص
*البته اولش یه حرفی دارم. فقط پارتع قبلی و این پارت توی گذشته روایت میشه و سالع 2017 هستش . اون پارتای قبلی اواخره ساله 2018 عه که از پارته بعدب برمیگردیم به همون زمان. ببخشید خراب شد دیگه تکرار نمیشه^^*

از فرودگاه اومد بیرون. یکی از کارمندای کمپانی بهش زنگ زد .
_بله. سلام.
+سلام خانومه لی. جنابع لی سومان گفتن ازتون بپرسم کی از ایران برمیگردین.
_امممم . من الان سئولم. تازه رسیدم.
+عه . واقعا؟ اگه خسته نیستین میتونین ساعت 4 بهد از ظهر بیاین کمپانی؟
_خسته که نیستم . فقط باید از خانوادم اجازه بگیرم.
+بله بفرمایید.
_یه لحظه گوشی.*سرشو میبره جلو و به مامانش میگه : میزاری برم مامان؟
مامانش پرسید : کجا میخای بری؟؟
_کمپانی.
+تو غلط کردی. بزار برسیم بعد برو.
باباش : عه . عزیزم آروم باش بزار بره خب.
+خونه نمیای؟؟
_نه منو برسونید توی شهر بقیه شو خودم پیاده میرم.
باباش : باشه دخترم.
به مردی که پشت تلفن بود گفت.
_من میام آقا. فقط کدوم اتاق؟
+اتاقه جلسه. یه نفر رو میفرستیم دنبالتون. لطفا توی پارکی که توی خیابانه پایینه کمپانی هست منتظر باشین.
_چشم منتظرم . خدانگهدار.
رسیدن به شهر. پیاده شد و از خونوادش خدافظی کرد.
قدم زد تا رسید به پارکه. روی یه نیمکت نشست .
عشقشو *سیگار*از توی کوله پشتیش در آورد درع پاکت رو باز کرد و یه نخ از توش برداشت. داشت میکشید. هدفون روی گردنش بود و داشت مانستر گوش میداد. نخش داشت تموم میشد تا حس کرد یه نفر اومد کنارش نشست. کلاه مشکی سرش بود و ماسک مشکی زده بود. هو اصلا به صورتش دقت نکرد و فقط فعمید که کلاه و ماسک داره. پسره فقط جلوشو نگاه میکرد. هو تخته شاسی و مدادشو درآورد. شروع کرد به کشیدن صورتش. اول میخواست بکهیونو بکشه . چون از وقتی رفت ایران بایسش از سهون به بکهیون تغییر کرده بود.ولی یه حسی بهش گفت سهونو بکشه. شروع کرد به کشیدنش . همون اوایل بود که کناریش بهش گفت : چتری نکش .
_بله؟
+گفتم موهارو چتری نکش.
_برای چی.
+چون من میگم.
_*سرشو برگردوند و گفت* شم......سهون؟؟؟؟
+هییییس.
_سهونی . آره؟
+آره. اومدم بیشتر باهات آشنا بشم . میشه؟
_آره چرا که نه.
+فقط قبلش باید بریم کمپانی. من رو فرستادن دنباله تو.
_آها . تو اومدی دنبالم؟
+آره. بریم؟
_بریم.
سوار ماشین شدن و راه افتادن . #پایان_پارت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...