ویژه کنید
عکس و تصویر فڪر ڪن بہ روز عشق❤ ️ بہ روزے ڪہ ڪنارش باشے و ڪنارٺ باشہ و ...

فڪر ڪن بہ روز عشق❤ ️
بہ روزے ڪہ ڪنارش باشے و ڪنارٺ باشہ
و بے دغدغہ دوسش داشٺہ باشے و هیچڪس نٺونہ دسٺاشو ازٺ بڱیره
فڪر ڪن بہ روز عشق
بہ روزے ڪہ لبخندش سهم ٺو باشہ
و اندوه دورے رفٺہ باشہ از لحظہ ها
فڪر ڪن بہ روز عشق
روزے ڪہ اسمشو صدا بزنے
و جانم بشنوے و بمیرے از لذٺ دوسٺْ داشٺہ شدن
فڪر ڪن بہ روز عشق
بہ روزے ڪہ بفهمد براے ڪمے ڪنارش زنده بودن
چقدر مُرده اے
فڪر ڪن بہ روز عشق
روزے ڪہ شهر را ڪنارش قدم بزنے
و با هم بخندید و در شلوغ ٺرین چهارراه شهر
بغلش ڪنے و ببوسیش
فڪر ڪن بہ روز عشق
روزے ڪہ نداشٺن ها ، نٺوانسٺن ها ، نشدن ها
ٺمام شود و جمعیٺ دنیا دونفره باشد
تو و حضرٺـــ دلبـر
فڪر ڪن بہ روز عشق
و ٺلخےِ روزهاے حسرٺ را از ذهنٺ پاڪ ڪن
آفٺاب بالاخره یڪ روز هم ڪہ شده ،
بہ حرمٺِ ابرهاے دلمان هم ڪہ باشد، براےِ ما میٺابد....


وَ مِن شَرِّ حاسِدٍ اِذا حَسَـد

💚 و ٺو در آغوش من محفوظے
از ٺمام چشمهاے حسـود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...