نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

😔 😔 😔

😔 😔 😔

۲ دقیقه پیش
16
تعبانه😭 😔 😔

تعبانه😭 😔 😔

۴ دقیقه پیش
35
😔 😔 😔 😔 😔 😔 👌

😔 😔 😔 😔 😔 😔 👌

۵ دقیقه پیش
43
😔 😔 😔 😔 😭

😔 😔 😔 😔 😭

۸ دقیقه پیش
91
تو آفتابی...🌞 هر صبح می تابی بر پنجره ی خیالم... و نور می پاشی روی سایه یِ تنهایی ام ...! امروز را عاشقانه بتاب رؤیای من...🌞 🍃 🌸 ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎ ✨

تو آفتابی...🌞 هر صبح می تابی بر پنجره ی خیالم... و نور می پاشی روی سایه یِ تنهایی ام ...! امروز را عاشقانه بتاب رؤیای من...🌞 🍃 🌸 ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎ ✨

۸ دقیقه پیش
117
ای جانم😍 😘

ای جانم😍 😘

۹ دقیقه پیش
92
😔 😔 😔

😔 😔 😔

۱۲ دقیقه پیش
221
💙

💙

۱۳ دقیقه پیش
136
۱۷ دقیقه پیش
180
صباح الافراح لاحباب گلبی🌹 🌹 🌹

صباح الافراح لاحباب گلبی🌹 🌹 🌹

۲۰ دقیقه پیش
217
همین الان یهویی بلند بگو :

همین الان یهویی بلند بگو : " #خدایا_شکرت" یهویی دیدید خدا هم جوابتو داد پای آرزو هاتونو امضاء کرد ، کار خدا نشد نداره.❤ ️ صبح امروزتون با امضای #خدا☺ ️ ‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌🍂 🌸 🌸 🍃

۳۱ دقیقه پیش
387
در این دنیادو چیز بهترینند

در این دنیادو چیز بهترینند "زندگی کردن"ازسرشوق! و "خندیدن" از ته دل! هر دورو براتون آرزومندم 🍃 🌸 🌸 🍃

۳۳ دقیقه پیش
453
گلخونه ی کوچیک من😍

گلخونه ی کوچیک من😍

۳۵ دقیقه پیش
313
🍃 🌹 خدا به تنهایی برایتان ڪافیست.. التماس به خدا جرأت است اگر برآورده شود ،رحمت است اگر برآورده نشود،حکمت‌است التماس به انسان خفت است اگر برآورده شود ، منت است اگر برآورده نشود ، ...

🍃 🌹 خدا به تنهایی برایتان ڪافیست.. التماس به خدا جرأت است اگر برآورده شود ،رحمت است اگر برآورده نشود،حکمت‌است التماس به انسان خفت است اگر برآورده شود ، منت است اگر برآورده نشود ، ذلت است در همه حال به او اعتماد ڪنید صبحتون بخیروشادی😍 🍃 🌸 🌸 🍃

۳۵ دقیقه پیش
434
تنها دوست داشتن کافی نیست; اولویت زندگی یکدیگر باشید

تنها دوست داشتن کافی نیست; اولویت زندگی یکدیگر باشید

۴۸ دقیقه پیش
352
A Good Day!

A Good Day!" a good night!" A good world! " Three things never exist یک روز خوب!" یک شب خوب!" یک دنیای خوب!" سه تا چیزی که هیچ وقت نیست!"△⚈ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌

۵۲ دقیقه پیش
431
وایی 😍 😍 میخوااام

وایی 😍 😍 میخوااام

۵۶ دقیقه پیش
437
۵۶ دقیقه پیش
386
عشق اگر واقعی باشد نه ڪم میشه... نه ڪهنه... نه ڪم رنگ... دوست داشتن باید از عمق وجودت باشه این رمز ماندگاری عشقه. ❤ ️❤ ️❤ ️

عشق اگر واقعی باشد نه ڪم میشه... نه ڪهنه... نه ڪم رنگ... دوست داشتن باید از عمق وجودت باشه این رمز ماندگاری عشقه. ❤ ️❤ ️❤ ️

۵۷ دقیقه پیش
499
۵۸ دقیقه پیش
371