نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

[ MUSIC TIME ] های گایز اینم از بخش جدید پیج از حالا به بعد میخوام خواننده های خوبی که کمتر شناخته شدن و کسی زیاد نمیشناسنشون رو معرفی کنم لطفا زیر همین پست آهنگای ...

[ MUSIC TIME ] های گایز اینم از بخش جدید پیج از حالا به بعد میخوام خواننده های خوبی که کمتر شناخته شدن و کسی زیاد نمیشناسنشون رو معرفی کنم لطفا زیر همین پست آهنگای خوبی رو که زیاد معروف نیستن کامنت کنین تا بقیه هم بشناسنشون تنکس گایز♡ خب ...

۱۵ مرداد 1398
12K
Artist:Rothy بلومینگ هستین؟ برنینگ یا استار؟ ویژوال روتی یا صداش؟ #rothy #kpopwall #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Rothy بلومینگ هستین؟ برنینگ یا استار؟ ویژوال روتی یا صداش؟ #rothy #kpopwall #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
6K
Artist:Stray Kids استی هستین؟ بنظرتون قوانین کدوم کمپانی واسه کاراموزا بهتره؟ کدوم کمپانی بیشتر هوای گروهاشو داره؟ #straykids #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Stray Kids استی هستین؟ بنظرتون قوانین کدوم کمپانی واسه کاراموزا بهتره؟ کدوم کمپانی بیشتر هوای گروهاشو داره؟ #straykids #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
6K
Artist:Twice وانس هستین؟ نظرتون درباره قرارگذاشتنه جیهیو و دنیل؟ تو ساحل قدم بزنین یا تو آب شنا کنین؟ #twice #jihyo #daniel #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Twice وانس هستین؟ نظرتون درباره قرارگذاشتنه جیهیو و دنیل؟ تو ساحل قدم بزنین یا تو آب شنا کنین؟ #twice #jihyo #daniel #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
7K
Artist:ITZY میدزی هستین؟ چه ریونگ یا خواهرش چیونگ؟ ایتزی یا ایزوان؟ #itzy #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ITZY میدزی هستین؟ چه ریونگ یا خواهرش چیونگ؟ ایتزی یا ایزوان؟ #itzy #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
5K
Artist:NCT انسیتیزن هستین؟ خاکستری یا سرمه ای؟ اتاقتون تم شلوغی داره یا نه؟ #nct #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:NCT انسیتیزن هستین؟ خاکستری یا سرمه ای؟ اتاقتون تم شلوغی داره یا نه؟ #nct #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
6K
Artist:KARD کارد استن هستین؟ بوم بوم یا اوه نانا؟ بایستون توی کارد؟ #kard #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:KARD کارد استن هستین؟ بوم بوم یا اوه نانا؟ بایستون توی کارد؟ #kard #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
6K
Artist:Jungkook/BTS آرمی هستین؟ جانگکوک رو با کی شیپ میکنین؟ بهترین لقب برای کوکی؟ #bts #jungkook #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jungkook/BTS آرمی هستین؟ جانگکوک رو با کی شیپ میکنین؟ بهترین لقب برای کوکی؟ #bts #jungkook #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۵ مرداد 1398
6K
Artist:Miya/GWSN گوسن استن هستین؟ رد سان یا پینکی استار؟ دریا یا جنگل؟ #miya #gwsn #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Miya/GWSN گوسن استن هستین؟ رد سان یا پینکی استار؟ دریا یا جنگل؟ #miya #gwsn #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
9K
Artist:ITZY میدزی هستین؟ دالا دالا یا آیسی؟ ریمکس دالا دالا یا وانت ایت؟ #itzy #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ITZY میدزی هستین؟ دالا دالا یا آیسی؟ ریمکس دالا دالا یا وانت ایت؟ #itzy #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
8K
Artist:Seulgi/Red Velvet رولاو هستین؟ از خون میترسین؟ کاپل موردعلاقتون توی ردولوت؟ #redvelvet #seulgi #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Seulgi/Red Velvet رولاو هستین؟ از خون میترسین؟ کاپل موردعلاقتون توی ردولوت؟ #redvelvet #seulgi #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
8K
Artist:ATEEZ ایتینی هستین؟ کاپل موردعلاقتون توی ایتیز؟ دریا یا جنگل؟ #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ATEEZ ایتینی هستین؟ کاپل موردعلاقتون توی ایتیز؟ دریا یا جنگل؟ #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
8K
Artist:ATEEZ ایتینی هستین؟ دوست دارین ایتیز تو سبک کیوت کار کنه؟ آبی یا سفید؟ #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ATEEZ ایتینی هستین؟ دوست دارین ایتیز تو سبک کیوت کار کنه؟ آبی یا سفید؟ #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
8K
Artist:V/BTS آرمی هستین؟ واکنشتون به قاطی شدن بیگ هیت و سورس موزیک؟ کدوم سولوی تهیونگ رو بیشتر دوست دارین؟ #bts #taehyung #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:V/BTS آرمی هستین؟ واکنشتون به قاطی شدن بیگ هیت و سورس موزیک؟ کدوم سولوی تهیونگ رو بیشتر دوست دارین؟ #bts #taehyung #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۲ مرداد 1398
10K
Artist:Jinsoul/LOONA اربیت هستین؟ رپ جینسول یا دنسش؟ کدوم یونیت لونا رو بیشتر دوست دارید؟ #loona #jinsoul #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jinsoul/LOONA اربیت هستین؟ رپ جینسول یا دنسش؟ کدوم یونیت لونا رو بیشتر دوست دارید؟ #loona #jinsoul #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
8K
Artist:Jihyo/Twice وانس هستین؟ وات ایز لاو یا فنسی؟ دنس کدوم عضو رو خیلی دوست دارین؟ #twice #jihyo #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jihyo/Twice وانس هستین؟ وات ایز لاو یا فنسی؟ دنس کدوم عضو رو خیلی دوست دارین؟ #twice #jihyo #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
8K
Artist:Lia/ITZY میدزی هستین؟ دالا دالا یا وانت ایت؟ لیا کیوت یا سکشی؟ #itzy #lia #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Lia/ITZY میدزی هستین؟ دالا دالا یا وانت ایت؟ لیا کیوت یا سکشی؟ #itzy #lia #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
8K
Artist:Chungha فن چونگها هستین؟ آی او آی یا ایزوان؟ لاو یو یا گوتا گو؟ #chungha #kpopwall #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Chungha فن چونگها هستین؟ آی او آی یا ایزوان؟ لاو یو یا گوتا گو؟ #chungha #kpopwall #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
7K
Artist:ATEEZ ایتینی هستین؟ ویلایو یا فن کافه؟ آبی روشن یا تیره؟ #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:ATEEZ ایتینی هستین؟ ویلایو یا فن کافه؟ آبی روشن یا تیره؟ #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
6K
Artist:Jennie/Blackpink بلینک هستین؟ جنی کیوت یا سکشی؟ پیتزا یا هات داگ؟ #jennie #blackpink #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jennie/Blackpink بلینک هستین؟ جنی کیوت یا سکشی؟ پیتزا یا هات داگ؟ #jennie #blackpink #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ مرداد 1398
8K