نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هر کجا به جز دریا.هرکجا به جز حسرت زندگی نمی خواهم. مرگ بهتری باشد

هر کجا به جز دریا.هرکجا به جز حسرت زندگی نمی خواهم. مرگ بهتری باشد

۲۷ دقیقه پیش
321
یوهویی😉

یوهویی😉

۱ ساعت پیش
674
نقاشی

نقاشی

۱ ساعت پیش
517
۱ ساعت پیش
441
پارت۲۲ به سمتش برگشتم و با اخم نگاهش کردم. تمام جدیتمو تو صدام ریختم و گفتم _کاری که گفتیو انجام دادم.حالا نوبت توعه. تکیشو از دیوار گرفت و لبخندی زد.به سمتم اومد و روبروم ایستاد.دستشو ...

پارت۲۲ به سمتش برگشتم و با اخم نگاهش کردم. تمام جدیتمو تو صدام ریختم و گفتم _کاری که گفتیو انجام دادم.حالا نوبت توعه. تکیشو از دیوار گرفت و لبخندی زد.به سمتم اومد و روبروم ایستاد.دستشو به سمتم گرفت. تمام مدت اخم داشتم و از شدت عصبانیت نفسام تند بودن.نگاهی به ...

۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
556
۲ ساعت پیش
844
انگار همه چی داری😍 😂 😂

انگار همه چی داری😍 😂 😂

۲ ساعت پیش
1K
کیا موافقند 😂 😂

کیا موافقند 😂 😂

۲ ساعت پیش
888
۲ ساعت پیش
821
۳ ساعت پیش
892
۳ ساعت پیش
746
۳ ساعت پیش
732
۴ ساعت پیش
931
۴ ساعت پیش
917
۴ ساعت پیش
944
۴ ساعت پیش
914
۴ ساعت پیش
986
۴ ساعت پیش
729
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است ...

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است ...

۷ ساعت پیش
12K