ویژه کنید
عکس و تصویر #زوال_عشق🍁 #پارت_هفتاد_و_پنج🍁 #مهدیه_عسگری🍁 لباسارو پوشیدم و یکمم آرایش ملایم کردم و روسریمو مدلی بستم و ...

#زوال_عشق🍁 #پارت_هفتاد_و_پنج🍁 #مهدیه_عسگری🍁

لباسارو پوشیدم و یکمم آرایش ملایم کردم و روسریمو مدلی بستم و صندلای سفیدمو پوشیدم و کمی ادکلن روی مچ دستام زدم و خواستم از اتاق برم بیرون که دیدم مامان درو باز کردم....

واو....مامانم چه خوشگلم کرده....کتو دامن خوشدوخت زرشکی با شال مشکی توری .....با شیطنت گفتم:ببخشید خانوم شما مامان زشته ی ما رو ندیدید؟....مامان بی توجه به حرفم با چشمای اشکی اومد سمتم و پیشونیمو بوسید و با بغض گفت:چقدر خوشگل شدی دخترم.....خیلی خوشحالم اونی که می خوام اومده خواستگاریت...نه مثله ازدواج قبلیت.....

لبخند تلخی زدم و یهو گفتم:راستی مامان سیمین خانوم اینا از ازدواج قبلی من خبر دارن؟!....

اشکاشو پاک کرد و گفت:آره دختره قشنگم....بهشون گفتم و اوناهم گفتن مهم نیست و مهم نجابت دخترتون.....

ای بابا حالا من می خواستم به این بهانه ردشون کنم برن.....

لبخند زورکی زدم و گفتم:که اینطور....

همون موقع زنگ و زدن....مامان با هول گفت:ای وای اومدن....هانا مادر تو برو تو اشپزخونه هر وقت صدات کردم چایی بیار....

پوفی کشیدم و گفتم:باشه مامان....مامان سریع رفت تا درو باز کنه...منم رفتم تو اشپزخونه....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...