نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا، نه به عقبی چون دارم همه دارم! دگرم هیچ نباید....!!!

گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا، نه به عقبی چون دارم همه دارم! دگرم هیچ نباید....!!!

۵ دقیقه پیش
169
الکی

الکی

۸ دقیقه پیش
218
۱۰ دقیقه پیش
229
How can l forget you when lm all yours in my mind. چه جوری میتونم فراموشت کنم وقتی تو فکرم مال توام ):

How can l forget you when lm all yours in my mind. چه جوری میتونم فراموشت کنم وقتی تو فکرم مال توام ):

۱۲ دقیقه پیش
336
۱۴ دقیقه پیش
475
💜

💜

۱۴ دقیقه پیش
292
۱۵ دقیقه پیش
301
بجای اینکه اشکهاتو پاک کنی، اونایی که به گریه انداختنت رو پاک کن.👌 🤘

بجای اینکه اشکهاتو پاک کنی، اونایی که به گریه انداختنت رو پاک کن.👌 🤘

۱۵ دقیقه پیش
605
تو انقد قشنگی که چاره ای ندارم جز اینکه باهات کنار بیام ..😻 😌

تو انقد قشنگی که چاره ای ندارم جز اینکه باهات کنار بیام ..😻 😌

۱۶ دقیقه پیش
598
۱۶ دقیقه پیش
311
من خیلیا رو ول کردم. بعد وایسادم تماشا کردم و دیدم با کیا مراوده دارن. اغلب خوشحال شدم از اینکه ولشون کردم^.^

من خیلیا رو ول کردم. بعد وایسادم تماشا کردم و دیدم با کیا مراوده دارن. اغلب خوشحال شدم از اینکه ولشون کردم^.^

۱۶ دقیقه پیش
850
دلشکسته

دلشکسته

۱۶ دقیقه پیش
349
۱۷ دقیقه پیش
320
تا حالا شده بخوای نیمه شب بری قدم بزنی و هیچ کاری نکنی فقط ببینی و فکر کنی.🌒 🌙 برا من که خیلی :)

تا حالا شده بخوای نیمه شب بری قدم بزنی و هیچ کاری نکنی فقط ببینی و فکر کنی.🌒 🌙 برا من که خیلی :)

۱۷ دقیقه پیش
874
۱۸ دقیقه پیش
340
‏اینقد خوب باشین که ترس از دست دادنتون طرف مقابل رو نگران کنه...🎃

‏اینقد خوب باشین که ترس از دست دادنتون طرف مقابل رو نگران کنه...🎃

۱۸ دقیقه پیش
665
چقدر از این حس که دلت می خواد حرف بزنی با یکی اما حرفی نداری بدم میاد!🙄

چقدر از این حس که دلت می خواد حرف بزنی با یکی اما حرفی نداری بدم میاد!🙄

۱۸ دقیقه پیش
760
۱۹ دقیقه پیش
367
۲۰ دقیقه پیش
387
۲۱ دقیقه پیش
431