ویژه کنید
عکس و تصویر ببخشید بچه ها نتم ته کشیده ایشال.. جبران میکنم #فرشته_دورگه #پارت5 هنگامه:سلام مهمون نمیخواین من:نه ...

ببخشید بچه ها نتم ته کشیده ایشال.. جبران میکنم #فرشته_دورگه #پارت5

هنگامه:سلام مهمون نمیخواین
من:نه شرت کم اما عشقم قبلش بیابریم خونمون ازخجالتت درام
که حامد یکی محکم کوبید پس کلم
حامد:جمع کن خودتولزبین بدبخت فلک زده
من:بشکن دستت که نمک نداره صاف شد
هنگامه:کوببینم
شالمو زدم بالاوکه یهو پس کلم سوخت
من:چته روانی
هنگامه:رویی زمین نمانی بعدم دیدم ناهمواری داره گفتم صاف بشع داداشمم تو زحمت نیفته
من:گفته بودم بهت تیمارستانی هایی مثل تو تویی اولویتن نگران نباش تو تویی صدری
هنگامه:مگر اینکه نگیرمت اوسکل بیشور
رفتم اون سمت میز
من: 😝 دستت بهم نمیرسه
هنگی:حامد بگیرش جان هنگی
حامد:من دخالت نمیکنم موهامو دوس دارم واسه مخ زنی امشب لازمش
دارم
هنگامه افتاد دنبالم
هنگی:اگه مردی واستا
من:از چه نظر فیزیکی که زنم اخلاقی شاید حالا کدومو میگی
هنگی:اااا خاک به سرم کی زن شدی
من:همون موقع که تو پسرمونو تر وخشک میکردی
اومد بالا میز کنفرانس زبونمو دراوردم که یه زنبور ازخدا بیخبر نشست رویی زبونم و.گزید
من:اوووخ جا پیدانکلدی که نشستی رو دبون من
هنگی:حقته تا بیشتر از.کوپنت زر زر نکنی
بیا بریم بیمارستان
دکتره:واای چرا اینطوری شدی
من:نمیدونم تا اومدم دبونمو دلالم اینطولی شد
دکتر:چی متوجه نشدم
هنگی:میگه تا اومدم بازبونم میز تمیز کنم این شد
من:به جون تودش داله دلوغ میگه
حامد:میگه همین چیزی نشده بوده تو اینهمه سال
من:هم تو دوه خولدی انترل بوزینه
هنگی :دیگه غلط بکنم از این کارا بکنم

بعد از نیم ساعت مرخص چنان بالگد خوابندم تو عضله نشیمنگاهشون دلم خنک شد
هنگی:دیونه ای چته
من:حقته الانم پیاده برین تا حالتون جا بیاد من رفتم😝
به سمت خونه راه افتادم
من:ننه ننه کجایی عشقم
یااااا سد مونالیزایی مظلوم این. کیه
من:توکیستی ای جن
جنه:منم شهربانو بی تربیت این ماسکه ماسک برای جوانی بلند شو برو بیا شام من خیل خوب

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...