ویژه کنید
عکس و تصویر رمان #ارباب خشن...خدمتکار* شیطون💍 پارت 9 ترلان:پسره ی خیکی هرکول فقط هیکل درست کرده توی ...

رمان #ارباب خشن...خدمتکار* شیطون💍
پارت 9

ترلان:پسره ی خیکی هرکول فقط هیکل درست کرده توی وگرنه هیچی تهش نیست
راتین:که هیچی تهم نیست اره که هرکولم هوممم؟؟
ترلان:هااا ..یعنی ..ب..له
راتین:چیه به لکنت افتادی هوم
راستی کل لباسامو میشوری

رفت از اشپز خونه بیرو دباره برگشت
راتین:از کسیم حق نداری کمک بگیری خانومه

ورفت
با صدایی بلند خندیدم
یه نگاه به ترلان کردم که قرمز شده بود
یهو شروع کرد به جیغغغ زدن
حق داره بچم خیلی حرصش داد
خندیدم از اشپز خونه بیرون رفتم
رفتم توی حیاط
عاشق حیاطشون بودم پر از گل هایی رنگاو رنگ بود
رفتم کنارشون خوب بوشون کردم
با بو کردن گلا یه حس خوب بهم دس می داد
ناشناس،:گلارو دوست داری
-جیغغ...
دست گزاشت رو دهنم
پسره.:چرا جیغغع می زنی دستمو ور میدارم جیغغ نزن باشه
سرمو تکون دادم دستسو برداشت
-جیغغغع
سریع دستشو گذاشت رو دهنم
پسره:اه چرا جیغغ می زنی دختره ی خیره سر

ادامه توی کامنت»»»

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...