ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_هشتاد_هشت #غریبه_آشنا سهون: داشتم آماده میشدم برم سرقرار...نه عصبانی بودم نه خوشحال،برام اصلا مهم نبود...حاضر ...

#پارت_هشتاد_هشت #غریبه_آشنا
سهون:
داشتم آماده میشدم برم سرقرار...نه عصبانی بودم نه خوشحال،برام اصلا مهم نبود...حاضر شدم برم از خوابگاه اومدم بیرون رفتم جلو در ورودی پشت در یه ماشین منتظرمون بود،معاون لی سومان اومد یوناهم هم همراهش بود
-سلام آقای اوه
+سلام
یونا:سلام

نگاهیی به یونا انداختم و سرمو تکون داد
معاون:خوب گوش بدید ببینید چی میگم،زدن زیر قراری ک گذاشتیم نداریم،مصاحبه علیه اس ام نداریم،خیلی آروم میرید سوار ماشین میشید جلوی در کسایی خبر کردیم تا عکس بگیرن ازتون،پس لج بازی نداریم،سهون بجای تو قرار بود بکهیون اینجا باشه حالا ک تو هستی اومدیوارم برای خودت دردسر درست نکنی،میری در رو براش باز میکنی سوار ک شد توام سوار میشید راننده میدونه چیکار کنه و کجا بره پس دخالت نکنید،یونا توام حواست باشه حالا برید

مردک احمق،واسه من خط و نشون میکشه من هرکاری ک دلم بخواد انجام میدم،اگه بخاطر بکهیون نبود هیچ کدوم از اینا رو تحمل نمیکردم،از در رفتیم بیرون برخلاف چیزی ک معاون گفته بود در رو باز کردم نشستم تو ماشین ،یونا همینجوری وایساده بود نگام میکرد
+تنها باید برم سر قرار یونا خانم
-هان نه

سوار شد در رو بست
-آخه معاون گفتن که
+من کاری ک دلم بخواد رو انجام میدم

ماشین همینجوری دور میخورد تو خیابونا
-خسته شدم چقد دور میخوری حداقل وایسا کنار خیابون سر گیجه گرفتم
راننده:من فقط به دستورات عمل میکنم
+اذیت نکن خودتو تموم میشه
-اهوم باشه

زیرچشمی نگاش کردم لبخندشو دیدم...این دخترا چرا اینطورین،دوکلمه باهاشون حرف میزنی ازار تا فکر و خیال میکنن،تانیا خوب بود هیچکی رو آدم حساب نمیکرد...بزار زنگ بزنم بهش،دلم براشون تنگ شده،دونگهه هم تانیا رو پیدا کرده منو یادش رفته...زنگ زدم به تانیا
-الو سلام سهونااا
+سلام خانم بی معرفت
-عه سهونن
+خوبی
-اهوم خوبمم
+دونگهه پیشته
-آره،بیا باهاش حرف بزن
×سلام داداش
+سلام جناب لی دونگهه
×چخبر چطوری؟کجایی
+بیرونم
×عه راستی جریان بکهیون چی بود
+بکهیون شایعه بود،اصلیه من بودم
×خیلی بی مزه ای
+مگه من شوخی کردم
×الان کجایی،بیا اینجا ببینم جریان چیه
+الان که نمیتونم بیام،بیرونم
×خو کجایی بیا اینجا
+با یونا بیرونم
×الکیییی میگییی
+الان میبینی


کاری از نویسنده گروه:@forough_wolf
#exo

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...