نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۴ ثانیه پیش
11
وضعیت این روزای من😐 😑 😂 ☃ ️

وضعیت این روزای من😐 😑 😂 ☃ ️

۲۰ ثانیه پیش
25
۲۱ ثانیه پیش
19
۳۱ ثانیه پیش
22
۳۴ ثانیه پیش
25
😂 😂

😂 😂

۳۶ ثانیه پیش
30
#آیامیدونید در کشور دانمارک در هفت سال اول تحصیل هیچگونه امتحانی نمیگیرند،و هیچگونه نمره ای به دانش آموز داده نمیشود.در این شرایط بچه ها استرس نمی گیرند و استعداد واقعی بچه ها شناخته میشود! #بخون

#آیامیدونید در کشور دانمارک در هفت سال اول تحصیل هیچگونه امتحانی نمیگیرند،و هیچگونه نمره ای به دانش آموز داده نمیشود.در این شرایط بچه ها استرس نمی گیرند و استعداد واقعی بچه ها شناخته میشود! #بخون

۱ دقیقه پیش
78
۱ دقیقه پیش
62
کمی هم تامل خوبه بخدا تا کی خواب اخه ملت؟! ....

کمی هم تامل خوبه بخدا تا کی خواب اخه ملت؟! ....

۱ دقیقه پیش
84
#آیامیدونید کتابفروشی بدون فروشنده! روی میز نوشته شده: مطالعه کنندگان دزدی نمیکنند و دزدها مطالعه نمیکنند! #بخون

#آیامیدونید کتابفروشی بدون فروشنده! روی میز نوشته شده: مطالعه کنندگان دزدی نمیکنند و دزدها مطالعه نمیکنند! #بخون

۴ دقیقه پیش
209
کاوایییییییی*--------*💖 💖 💖 💖 🍷 #یائویی #یاعویی #yaoi #yori_on_icr

کاوایییییییی*--------*💖 💖 💖 💖 🍷 #یائویی #یاعویی #yaoi #yori_on_icr

۵ دقیقه پیش
205
وضعیت ما ایرانیها 😹 👌

وضعیت ما ایرانیها 😹 👌

۸ دقیقه پیش
315
ااا

ااا

۸ دقیقه پیش
391
ااا

ااا

۹ دقیقه پیش
400
ااا

ااا

۹ دقیقه پیش
419
۱۳ دقیقه پیش
462
#پارت_چهاردهم #میچا #بک_کیونگ این چه مرگش شده بود ؟ گوشیشو بغلش زد و از اتاق خارج شد و خودشو پرت کرد روی اوپن که بک کیونگ گفت : یااا..گمشو بیا پایین میشکنه . اما میچا ...

#پارت_چهاردهم #میچا #بک_کیونگ این چه مرگش شده بود ؟ گوشیشو بغلش زد و از اتاق خارج شد و خودشو پرت کرد روی اوپن که بک کیونگ گفت : یااا..گمشو بیا پایین میشکنه . اما میچا انگار نه انگار گفت : بهم پیام داد..که باهم بریم مدرسه . و جیغ بلندی ...

۱۵ دقیقه پیش
2K
۱۵ دقیقه پیش
537
۱۵ دقیقه پیش
518
ااا

ااا

۱۶ دقیقه پیش
590