نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۲۰ دقیقه پیش
118
هیچوقت ناخواسته کسی رو ناراحت نکردم، همیشه عمدی بوده.

هیچوقت ناخواسته کسی رو ناراحت نکردم، همیشه عمدی بوده.

۵۸ دقیقه پیش
409
یا عارفانه تنگ باشین یا صادقانه گشاد ، این ادا تنگا بودناتون خالصانه کونمونو پارع کرده😂

یا عارفانه تنگ باشین یا صادقانه گشاد ، این ادا تنگا بودناتون خالصانه کونمونو پارع کرده😂

۱ ساعت پیش
552
۱ ساعت پیش
913
#💔

#💔

۱ ساعت پیش
473
خآله‌شدنم‌هپی‌مپی^^‌😹 ‌بچت‌دنیا‌بیاد‌بش‌فوش‌یاد‌بدم‌فق:(‌:cat_face_with_tears_of_joy:😹 بیا‌اینم‌بستنیت😹 🍦 @miss.qzii

خآله‌شدنم‌هپی‌مپی^^‌😹 ‌بچت‌دنیا‌بیاد‌بش‌فوش‌یاد‌بدم‌فق:(‌:cat_face_with_tears_of_joy:😹 بیا‌اینم‌بستنیت😹 🍦 @miss.qzii

۱ ساعت پیش
2K
چیزی را که ذهن قبول کرده، بدن بدستش می‌آورد😼 💪

چیزی را که ذهن قبول کرده، بدن بدستش می‌آورد😼 💪

۱ ساعت پیش
694
ʜᴀʀᴅ ᴛɪᴍᴇs ᴡɪʟʟ ᴀʟᴡᴀʏs sʜᴏᴡ ʏᴏᴜ ʜᴏᴡ sᴛʀᴏɴɢ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ روزهای سخت همیشه بهت نشون میده که چقدر قوی هستی💪

ʜᴀʀᴅ ᴛɪᴍᴇs ᴡɪʟʟ ᴀʟᴡᴀʏs sʜᴏᴡ ʏᴏᴜ ʜᴏᴡ sᴛʀᴏɴɢ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ روزهای سخت همیشه بهت نشون میده که چقدر قوی هستی💪

۱ ساعت پیش
683
۲ ساعت پیش
718
‏نیازمندیم! به یک ارامش ماندنی به یک حال خوب تمام نشدنی نیازمندیم به یک بودن ناب بدون هیچ ترس از دست دادنی!

‏نیازمندیم! به یک ارامش ماندنی به یک حال خوب تمام نشدنی نیازمندیم به یک بودن ناب بدون هیچ ترس از دست دادنی!

۲ ساعت پیش
2K
گاهی آدم دلش کمی تعطیلی می خواهد بنشیند کنجی، گوشه ای، جایی برود به گذشته های دور دور های های دنبال خودش بگردد

گاهی آدم دلش کمی تعطیلی می خواهد بنشیند کنجی، گوشه ای، جایی برود به گذشته های دور دور های های دنبال خودش بگردد

۲ ساعت پیش
2K
-tired

-tired

۲ ساعت پیش
2K
💀 ⬅ ⌛

💀 ⬅ ⌛

۲ ساعت پیش
1K
جئت أشکو لها حزنی قالت.. تعالی أقص علیک حکایة فرح تنتظرک بین شفتای! هه جاهل أنا بنوایا النساء الصورة مضمونی

جئت أشکو لها حزنی قالت.. تعالی أقص علیک حکایة فرح تنتظرک بین شفتای! هه جاهل أنا بنوایا النساء الصورة مضمونی

۳ ساعت پیش
1K
زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه هارو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه هارو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

۳ ساعت پیش
2K
😑 😂 بعدا شرمندتون نشیم

😑 😂 بعدا شرمندتون نشیم

۳ ساعت پیش
2K
+بِبَخشیـِد:)! -واصِه‌چَی!¿ +بِبَخشیـِد‌من‌همش‌فکرم‌درگیر‌توع! +بِبَخشیـِد‌همیشه‌دلنتگتم! +بِبَخشیـِد‌هر‌شب‌بخاطرت‌گریه‌میکنم! +بِبَخشیـِد‌هر‌ثانیه‌بی‌ط‌واسم‌کابوسه! +بِبَخشیـِدک‌دوصط‌دارم! +بِبَخشیـِدهمیشع‌عکساتو‌نگا‌میکنم! +بِبَخشیـِد‌ک‌قلبم‌فقد‌واسه‌ط‌میتپه! +بِبَخشیـِدک‌جونمم‌واسط‌میدم! +بِبَخشیـِد‌ک‌من #بدون‌ط‌نمیتونم:) +واقعابِبَخشیـِد:)!:haircut:🏽 ‍♀✨ ☕ ️!

+بِبَخشیـِد:)! -واصِه‌چَی!¿ +بِبَخشیـِد‌من‌همش‌فکرم‌درگیر‌توع! +بِبَخشیـِد‌همیشه‌دلنتگتم! +بِبَخشیـِد‌هر‌شب‌بخاطرت‌گریه‌میکنم! +بِبَخشیـِد‌هر‌ثانیه‌بی‌ط‌واسم‌کابوسه! +بِبَخشیـِدک‌دوصط‌دارم! +بِبَخشیـِدهمیشع‌عکساتو‌نگا‌میکنم! +بِبَخشیـِد‌ک‌قلبم‌فقد‌واسه‌ط‌میتپه! +بِبَخشیـِدک‌جونمم‌واسط‌میدم! +بِبَخشیـِد‌ک‌من #بدون‌ط‌نمیتونم:) +واقعابِبَخشیـِد:)!:haircut:🏽 ‍♀✨ ☕ ️!

۳ ساعت پیش
1K
[زآدروزت همآیون♡] H.B.D💓 💫 🎊 HAJI🎈 23ABAN🎂 پ.ن:موهآش فقد😹 ❤

[زآدروزت همآیون♡] H.B.D💓 💫 🎊 HAJI🎈 23ABAN🎂 پ.ن:موهآش فقد😹 ❤

۳ ساعت پیش
1K
I don’t hold grudges, i just remember facts. من کینه ای ندارم، من فقط حقایق رو یادم میمونه.💜

I don’t hold grudges, i just remember facts. من کینه ای ندارم، من فقط حقایق رو یادم میمونه.💜

۳ ساعت پیش
2K
یه شب ، شب شبِ تیره انگار روح اَ تنت میره دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنِت سیره دل بد ، بد شده پاره صِدام هم خشو که داره

یه شب ، شب شبِ تیره انگار روح اَ تنت میره دل از ننه بابا از رفیق حتی از وطنِت سیره دل بد ، بد شده پاره صِدام هم خشو که داره

۳ ساعت پیش
2K