ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_نهم #گم_شده_ها نیوشا: وقتی بکهیون رفت منو مارلیو زینب رفتیم دنبالش.بعد از اینکه با کای ...

#پارت_نهم #گم_شده_ها

نیوشا:

وقتی بکهیون رفت منو مارلیو زینب رفتیم دنبالش.بعد از اینکه با کای به راهشون ادامه دادنو بکهیون رفت یه جا نشست ،ما پشت درخت قایم شدیم.بعدم به یکی زنگ زدو شروع کرد به دویدن.خیلی سریع بودو منو مارلی نتونستیم بهش برسیم....ولی زینب خسته نمیشد...رفت دنبالشو ما دیگه اونو ندیدیم.

زینب:

از بچه ها خیلی دور بودم.فقط داشتم به بکهیون نگاه میکردم.احتمالا داره میره سمت خوابگاه.وقتی ایستاد... دیدم...اون...سهونه...سـ...سهونـــه...کنار اون هم لوهان بود.گوشیمو دراوردمو ازشون عکس گرفتم.دستام میلرزید.بعد که دیدم سه تاشون حرکت کردن منم اروم اروم رفتم دنبالشون.همینجور رفتم دنبالشون.میخواستم به مارلی زنگ بزنم برا همین برگشتمو ایستادم تا بکهیون صورتمو نبینه.منمجوری ایستادم که فقط پشتم به اونا بود. به مارلی زنگ زدم.
+الو؟؟؟کجایی زینب؟
-دنبالشونم...
+مگه چن نفرن؟ فقط بکهیون بود...؟؟؟؟؟
-نه الان سه نفرن...
+اون دو نفر کین؟
-سـ...سهون...و...لو...هان...
+چـ...چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لووووهــــــــــان؟گمشون نکنیااااااا...

اومدم جوابشو بدم که یهو یکی گوشیو ازم گرفت.
خشکم زده بود...برگشتم...
سهون:سهونو لوهان چی؟؟
زبونم بند اومده بود.
سهون:جوابمو بده
اون لحظه هیچی جز فرار به ذهنم نمیرسید.
فرار کردم...
سهون:هـی...صب کن ببینم
افتاد دنبالم.انقد استرس داشتم که نمیدونستم کجا دارم میریم.رسیدم به خیابون که ماشیناش خیلی سریع حرکت میکردن.خیلی نزدیکم بود.ترجیح داد از خیابون رد شم.رفتم...وقتی رسیدم وسط خیابون یه ماشین با سرعت زیاد اومد سمتمـ...نفهمیدم چی شد...ولی اخرین لحظه...فقط صورت سهونو دیدم...

سهون:

بهش خیره شدم...گوشیشو گذاشتم تو جیبمو دویدم سمتش.با همون ماشینی که بهش زده بود بردمش بیمارستان.خداروشکر فقط پای چپش شکسته و دست راستش کمی مو برداشته.بردنش بخش.اون موقع چون وقت ملاقات بود اجازه دادن ببینمش.وقتی رفتم تو اتاق دیدم خوابیده.کنارش یه صندلی بود.روش نشستمو بهش خیره شدم.اهل کره نیست.یاد گوشیش افتادم.از تو جیبم درش اوردم.رمز نداشت.میخواستم ببینم اون موقع داشته با کی حرف میزده.اخرین بار با کی حرف زده؟...کی؟ ما...رلی؟همممم...بهش زنگ زدم...
+الو؟؟؟؟الو زینب؟ چرا جواب نمیدی؟کجایی؟(کره ای)
قطع کردم.فقط میخواستم ببینم اسمش چیه.زِ...ینب؟چه اسم باحالی...
+اخ...
اروم چشاشو باز کرد...

گروه نویسنده:
@tobio
@niu-666


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...