ویژه کنید
عکس و تصویر رمان.. #ارباب خشن.خدمتکار*شیطون پارت:15 رادان ٠•• اخه کدوم ادمی لخت توی اتاقش می گرده وچییی ...

رمان.. #ارباب خشن.خدمتکار*شیطون
پارت:15
رادان ٠••
اخه کدوم ادمی لخت توی اتاقش می گرده وچییی درم قفل نمی کنه
ولی از حق نگذریم اندام خوشگلی داشت
وجدان:چشاتو درویش کن هیز بدبخت
-خب چیکار کنم دیدمش دیگه مقصر من نیستم خودشه که با همچین وضعی میگرده تو اتاقش
وجدان:تو نگا نمی کردی
-ساکت شو می خوام بخوابم

نمی دونم چرا خوابم گرفت
احساس خستگی می کنم چرا من که تازه بیدار شدم

اگه بخوابم دیگه شب خوابم نمی بره
تصمیم گرفتم برم پاین
همین که درو باز کردم مساوی شد با بیرون اومدن سلین
به روی خودم نیاوردم
قدمایی ارومی بلند

سلین ٠•••
چیکار کنم الان برم پاین یانرم
اه
اصلا به من چه یعنی انقدر نفهمه که نمی فهمه وقتی وارد اتاق یه دختر میشه باید در بزنه
از پله ها رفتم پاین
به راتین رادان هیچ توجه ای نکرم
مستقیم رفتم اشپز خونه
دیدم ترلان
واسه خودش میخونه قر میده
اروم رفت پشت سرش
-جییییغغغغغ
بچم چنان جستی کرد
ترلان:کصافففت این چه کاریه
-ریدم به اون قیافت ..حالا داریی چیکار می کنییی جیگگگرررر

ترلان :زهر مارو جیگررررر
-دلت میاد
ترلان:چه جورم
-داری چیکار می کنی
ترلان:ارباب گفت که نهار رو الان درست کنم
-چرا؟؟
ترلان:درست نمی دونم ولی از میون حرف هاییی ارباب با اون هرکول فهمیدم که میخوان به جاییی برن
،-اهاا
نشستم به ترلان نگاه می کردم
خسته شدم
مرگ بر بی کاری
راتین:سلللام
ترلان:بر خرمگس لعنت
راتین یه تاییی ابروشو داد بالا:چیزی گفتی؟؟
ترلان:نه
راتین:اگه می گفتی بازم مهم نبود
راتین:نبینم پکری
بعدش لپمو کشید
-هوییی کندیش
راتین:به توچه مال اجی مه هر کاری دلم خواست می کنم
-چه زود پسر خاله میشی
راتین::عشششقم میکشه
-نهههه بابا
راتین:خانومه لباسامو درست نشوستی دباره از اول همشو میشوری

یه لبخند حرص در اون زد رفت
ترلان بیچاره می خواست سکته کنه
ترلان:دوباره اون همه لباس باید با دستاییی نازنیم بشورم
من یه کاری بااین لباساییی خوشگلت بکنم که ایراد نگیری هرکول بی خاصیت

خندیدم بچم هیچی ازش نموند
از بس این راتین زلیل مرده حرصش میده شوده یه پا استخون
نویسنده:ن...ع

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...