ویژه کنید
عکس و تصویر #بکهیون تو‌سکوت‌خونع‌عآهنگ‌LoveShotروپلی‌کردم... ( #ادمین:دوستان‌دقت‌کنید‌هیچکدوم‌عز‌اعضا‌تو‌فیکشن‌خاننده‌نیصن،اونافقط‌طرفدار‌اکسو وبی‌تی‌اس‌هصن^_^) آهنگ‌‌رودوص‌داشتم... همم... دلتنگیم‌داشت‌خفم‌میکرد... با‌اینکه‌داغی‌بوسه‌اشو‌هنوز‌‌رو‌پیشونیم‌حس‌میکردم... لنتی #خیلے_دوصش‌دارم:)) شمارشو‌گرفتم... _دستگاه‌مشترک‌موردنظر‌خـ نذاشتم‌اون‌جمله‌ی‌کوفتی‌کامل‌بشه... همون‌جملع‌عی‌کع‌چن‌روزع‌دارع‌عآتیش‌میکشع‌به‌روح‌و‌روانم... ...

#بکهیون
تو‌سکوت‌خونع‌عآهنگ‌LoveShotروپلی‌کردم...
( #ادمین:دوستان‌دقت‌کنید‌هیچکدوم‌عز‌اعضا‌تو‌فیکشن‌خاننده‌نیصن،اونافقط‌طرفدار‌اکسو وبی‌تی‌اس‌هصن^_^)
آهنگ‌‌رودوص‌داشتم...
همم...
دلتنگیم‌داشت‌خفم‌میکرد...
با‌اینکه‌داغی‌بوسه‌اشو‌هنوز‌‌رو‌پیشونیم‌حس‌میکردم...
لنتی #خیلے_دوصش‌دارم:))
شمارشو‌گرفتم...
_دستگاه‌مشترک‌موردنظر‌خـ
نذاشتم‌اون‌جمله‌ی‌کوفتی‌کامل‌بشه...
همون‌جملع‌عی‌کع‌چن‌روزع‌دارع‌عآتیش‌میکشع‌به‌روح‌و‌روانم...
گوشیو‌باحرص‌پرت‌کردم‌سمت‌کاناپه‌ی‌رو‌به‌روعی...
- اون‌فقد‌درگیرع...
با‌خودم‌زمزمه‌کردمو‌سعی‌کردم‌با‌کیک‌پختن‌افکارمو‌منحرف‌کنم...اما‌لنتے‌اون‌خوده‌مغزم‌شده...حواسمو‌هرجا‌پرت‌کنم‌سمت‌خود‌عوضیش‌میوفته...
توکل‌یه‌هفتع‌عی‌کع‌چانیول‌رفتع‌تایلند‌من‌اینجا‌پر‌پر‌شددددممم
خاطرات‌دوران‌دبیرستانمون...لنتے...
ناموسن‌داعرم‌روانی‌میشم...برم‌یه‌قدم‌ریزی‌بزنم‌برگردم...
یه‌هودی‌روبا‌شلوار‌نسبتا‌تنگی‌پوشیدمو‌گوشیمو‌هنذفریمو‌برداشتمو‌زدم‌بیرون...
حس‌میکردم‌دیوارا‌هی‌دارن‌بهم‌نزدیک‌میشن‌و‌دارن‌خفه‌ام‌میکنن... #شوگا
چانیول‌گوشیشو‌خاموش‌کردع...
نی‌دونم‌چقد‌پیشرفت‌داشته‌و‌البته‌خبری‌هم‌بهم‌نداده‌....
الان‌هشت‌روزع‌که‌رفته‌تایلند‌و‌هنوز‌بیخبرم...
جی‌مین...اوووففف...یچیز‌جالب‌درموردش‌‌فهمیدم.... #جی‌مین‌دختر‌نیص:/
ــــــــ
منوبخاطر‌کم‌کاریام‌ببخشید‌لطفن...
قول‌میدم‌تند‌تند‌پارت‌بذارم...
قب،قب...
سوالی‌ندارم‌شما‌هرچی‌میخاید‌بپرسید‌درمورد‌فیکشنم‌باشه‌مشکلی‌نیص😁 ‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...