نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#EXO #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo ...

#EXO #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #Twice #Redvelvet #The_boyz #nct #nctdream #nct127 #Superm ...

۴ ساعت پیش
2K
#EXO #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo ...

#EXO #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #Twice #Redvelvet #The_boyz #nct #nctdream #nct127 #Superm ...

۴ ساعت پیش
2K
#EXO #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo ...

#EXO #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #Twice #Redvelvet #The_boyz #nct #nctdream #nct127 #Superm ...

۴ ساعت پیش
2K
#EXO #CONCERT #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink ...

#EXO #CONCERT #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #Twice #Redvelvet #The_boyz #nct #nctdream #nct127 ...

۴ ساعت پیش
2K
گروه های که موفق به کسب جایزه بهرین گروه دختر/پسر شدند! (از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸) از سمت چپ بالا دوتا عکسایی که زیر همن شروع میشه #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun ...

گروه های که موفق به کسب جایزه بهرین گروه دختر/پسر شدند! (از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸) از سمت چپ بالا دوتا عکسایی که زیر همن شروع میشه #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan ...

۵ ساعت پیش
3K
مسخره ترین دلایلی که آیدل ها بخاطرشون هیت میگیرن!!👇 👇 👇 👇 1_بدنشون 2_رنگ پوستشون 3_قرار گذاشتنشون 4_لباس های استیجشون 5_غیر کره ای بودنشون/دو رگه بودنشون 6_تناسب نداشتن چهرشون با معیارهای زیبایی 7_خود واقعیشون بودن ...

مسخره ترین دلایلی که آیدل ها بخاطرشون هیت میگیرن!!👇 👇 👇 👇 1_بدنشون 2_رنگ پوستشون 3_قرار گذاشتنشون 4_لباس های استیجشون 5_غیر کره ای بودنشون/دو رگه بودنشون 6_تناسب نداشتن چهرشون با معیارهای زیبایی 7_خود واقعیشون بودن 8_حالت چهره ای که باهاش به دنیا اومدن 9_موفقیتشون #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol ...

۱۸ ساعت پیش
11K
بکهیون و تهیونگ😂 😍

بکهیون و تهیونگ😂 😍

۲۱ ساعت پیش
3K
زن و اداهاش فقط لنتی

زن و اداهاش فقط لنتی

۲۳ ساعت پیش
4K
#EXO #CONCERT #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink ...

#EXO #CONCERT #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #Twice #Redvelvet #The_boyz #nct #nctdream #nct127 ...

۱ روز پیش
10K
اوووففف 😋 😋 😋

اوووففف 😋 😋 😋

۲ روز پیش
4K
#پارت۹ **5ساعت بعد*******12:45******** #می_را فلشم و از تو کولم در اوردم رفتم تو نشیمن همه داشتن با گوشیاشون ور میرفتن با صدام سرشون اوردن بالا من_خب الان وقته چیه؟ پوکر نگام کردن مارلی گفت مارلی_وقته ...

#پارت۹ **5ساعت بعد*******12:45******** #می_را فلشم و از تو کولم در اوردم رفتم تو نشیمن همه داشتن با گوشیاشون ور میرفتن با صدام سرشون اوردن بالا من_خب الان وقته چیه؟ پوکر نگام کردن مارلی گفت مارلی_وقته خواب از خوابت گذشته برو بخواب من_مرض خواب چی چیه؟ یه لبخند شیطانی زدم من_الان ...

۲ روز پیش
47K
#بی_تی_اس #ورژن #هری_پاتر #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا ...

#بی_تی_اس #ورژن #هری_پاتر #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #Twice #Redvelvet #The_boyz #nct #nctdream ...

۲ روز پیش
11K
پارت ۷۳ : برف زیبایی بود . دستم و از تو دستش در آوردم و به سمت مبل رفتم . رو مبل نشستم و به وی نگاهی کردم . لبخندی زد و گفت : جان ...

پارت ۷۳ : برف زیبایی بود . دستم و از تو دستش در آوردم و به سمت مبل رفتم . رو مبل نشستم و به وی نگاهی کردم . لبخندی زد و گفت : جان ...... چرا اینطوری نگام میکنی . واقعا این همه خوبی رو تو یک فرد نمیشه ...

۳ روز پیش
93K
همه چال چالیا❤ ❤ ❤ به ترتیت از سمت چپ بالا: چانیول(اکسو) / آر.ام(بی تی اس) / لای گوانلین / جیهوپ (بی تی اس) /هونگبین (ویکس) / لی(اکسو) ردیف وسط از چپ: آی.ان(استری کیدز) / ...

همه چال چالیا❤ ❤ ❤ به ترتیت از سمت چپ بالا: چانیول(اکسو) / آر.ام(بی تی اس) / لای گوانلین / جیهوپ (بی تی اس) /هونگبین (ویکس) / لی(اکسو) ردیف وسط از چپ: آی.ان(استری کیدز) / جوهان(مونستااکس) / کیو(د بویز) / سوبین(تی اکس تی) / هیونجین(استری کیدز) / سه جون(ویکتون) ردیف ...

۳ روز پیش
16K
مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم ... و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !! #بکهیون

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم ... و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !! #بکهیون

۳ روز پیش
2K
آپدیت #اینستا_بی_تی_اس با پسرا💖 #شوگا

آپدیت #اینستا_بی_تی_اس با پسرا💖 #شوگا

۴ روز پیش
2K
اینم برای واناوان. پارت سوم #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین ...

اینم برای واناوان. پارت سوم #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا #جنی #Twice #Redvelvet #The_boyz ...

۴ روز پیش
16K
کارهای مضخرفی که سسانگ فنها انجام دادن👇 پارت اول ✔ اکسو ۱_اکسو در سال های اولیه فعالیت های خود وقتی که یکی از برنامه های کاریشون رو تموم کرده بودن از سمت ساختمونی که برنامه ...

کارهای مضخرفی که سسانگ فنها انجام دادن👇 پارت اول ✔ اکسو ۱_اکسو در سال های اولیه فعالیت های خود وقتی که یکی از برنامه های کاریشون رو تموم کرده بودن از سمت ساختمونی که برنامه شون رو انجان داده بودن سمت ون حرکت کردن و منیجرشون وقتی متوجه چیز مشکوکی ...

۴ روز پیش
64K