ویژه کنید
عکس و تصویر #جذاب_باشیم ↓😎 #مدرسه 🏨 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ 1⃣ بچـــه هـا وقتـی میخوایــد بریـد مدرســه نمیگــم حتمــا ولـی ...

#جذاب_باشیم ↓😎 #مدرسه 🏨
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

1⃣ بچـــه هـا وقتـی میخوایــد بریـد مدرســه نمیگــم حتمــا ولـی یـه دستبنـد⭐ 💫 خوشمـل جینگـول یـا یـه ساعــ⌚ ـت طرحــ🌈 ❄ ــای ســــاده امـــــا شیــــک
جـون جـدتون از ایــن طرحـــای بچـ😑 ـگونه شخصیـت هـای کارتــونی نـزارید خیــلی خــز و زشتــه

2⃣کــ🎒 ـیفتون و با فـرم مـدرسه یـا مانتـو هاتـون سـ💙 ـت کنیـد خیـلی قشنـگ میشـه😌 👑 💖

3⃣یـه عــ🐼 ـروســـک از ایـن خــ🐻 ــرس پشمـالو ها یا خــ🐰 ـر گوش های پشمـالو بـه کیفتــون بندازیـد امــا اگـه تونستیــد رنـگ عــ❤ ــروسک و با کــ🎒 ـیفتون سـت کنیـد

4⃣ جـــورابـای ساق کـوتاه یـا کفـــ👟 ــشی بپوشیـد و همیشـه تمیـز نگهشـون داریـد و اگــه دلتــون خواسـت یه پــ❄ ️ـــابند مرواریـد هـم بـه پـاتون ببندیــد

5⃣همیشــه یـه اکــ👯 ♀ــیپ باشیـد پایـــه عشــق و حـ💃 ـال و بـــاهم آهــ🎧 ــنگ هـای باحـال و بخونیــد #کپی_ممنوع ❤ ^^#مدرسه #درس #امتحان #شیک #مد #عشق #زندگی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...