نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۱ دقیقه پیش
267
۱۸ دقیقه پیش
284
😔 😔 😔

😔 😔 😔

۳۰ دقیقه پیش
571
۴۰ دقیقه پیش
650
#عکس نوشته

#عکس نوشته

۴۷ دقیقه پیش
900
شب تون بدون غم ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

شب تون بدون غم ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

۱ ساعت پیش
987
...

...

۱ ساعت پیش
920
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
اگر تو را بخواهد با همه یِ دین و دنیایش؛ خرابی هایِ روزگارانش؛ کنارت می آید؛ می ماند... تمام نمیشود از تو؛ و برایِ بدست آوردنت با همه ی دنیا میجنگند... اگر تو را نخواهد... ...

اگر تو را بخواهد با همه یِ دین و دنیایش؛ خرابی هایِ روزگارانش؛ کنارت می آید؛ می ماند... تمام نمیشود از تو؛ و برایِ بدست آوردنت با همه ی دنیا میجنگند... اگر تو را نخواهد... از عالم و خاتَم ؛ سپاهِ عظیمی میسازد در راسَ ش قرار میگیرد و همه ...

۱ ساعت پیش
3K
دوستت دارم ساده اما خالصانه !

دوستت دارم ساده اما خالصانه !

۱ ساعت پیش
1K
خداروشکر وجدان ما راحته بدی کردن ولی بدی نکردم خداروشکر

خداروشکر وجدان ما راحته بدی کردن ولی بدی نکردم خداروشکر

۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K