ویژه کنید
عکس و تصویر چطـور تـوی #مدرسه محبـوب باشیم؟🍑↓ ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• 🌸رفتـار خــوب اولیـن قدمـه کـه بــاید دقیـق و خـوب ...

چطـور تـوی #مدرسه محبـوب باشیم؟🍑↓
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
🌸رفتـار خــوب اولیـن قدمـه کـه بــاید دقیـق و خـوب رعـایت بشـه، وگرنـه هیـچ🌘

🌸تـو مدرسـه درستـون خـوب باشـه👌در حـد بـالـای ۱۹✨

🌸دپ نبـاشیــن! بخندیـن و شیـطـــون باشیـن😻😹 (البتـه بجـا، ن اینکـه شورشـو در بیـارین😑)

🌸سعـی کنیـد انقـدر آدم خــــوب و بـا اخلاقــی باشیـن کـه کـل مدرسـه بشنـاسنتــون🍉

🌸بـا معلمـا بحث نکنیــن😑خیلــی راحــــــت میتونـن عذرتـونو بخـوان، چـون مدیــر طــرف معلمیـه ک خودش انتخـاب کرده ن شمـا⚡

🌸بـا خـوندن خوب درســاتون و مودب بـودن جلـوی معلمــا کـاری کنیـن کـه ازتـون حسـاب ببـرن و جرئـت نکنن ک باهــاتون دعـوا و کـل کـل کنـن💪😌

🌸لطفــــا از ایـن عینکــای فیــک نزنیـن😩همینــا ک گرده هاااا شدیـــــدا خز شـده🐚

🌸وقتـی یکـی بهتـــون توهیــن میکنـــه از حقتــون دفـاع کنیـن و خیلـــی رک و پوس کنـده حرفتــونو بزنیـن🍇 (البتـه ن بـا بی ادبـــی😶)

🌸قشنــگ و بـا ادب و بـا تـن صــدای آروم حـرف بزنیــن ک جذبتــون شـن🌝 (منظــورم لفظ قلمـــی نیستــا🌿)

🌸تـــو کارای بقیـه فضـولی نکنیــن👂🐩

🌸لطفـــــــا سـر کـلاس زیـادی حـرف نزنیـــن🙉💀

🌸وقتـی از کســـی خوشتـون میـاد تــو مدرسـه هـــی بهـش نچسپیـد بخـدا کلـافه میشـه🍂عـوض کـارایی ک خـوشش میـاد رو انجام بدیــن تـا جذبتــون بشـه🎨

معـدل امسـالتون چنــد شده؟👽
دوس داریــن چ رشتـه ای بخونیـن یـا چ رشتـه ای هستیـن؟🏫 #کپی_ممنوع 🚫

#عشق #مدرسه #دوست #درس #امتحان #شاخ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...