ویژه کنید
عکس و تصویر روش #تقلب ^-^🍓 ↓ ×=×=×=×=×=×=×=×=× بـه ایـن صـورت هسـت کـه تـوی برگـه های کوچیـک تقلبـا ...

روش #تقلب ^-^🍓 ↓
×=×=×=×=×=×=×=×=×
بـه ایـن صـورت هسـت کـه تـوی برگـه های کوچیـک تقلبـا رو بنویسـد و بزاریـد تـوی جامدادیتـون^~^🌸 💦
ترجیحـا جامدادیتـون خـالـی بـاشه و فقـط ی خودکـار و غلـط گیـر باشـه*-*🍩

جـامدادیتـون رو روی پـاتون بزاریـد و زیپـش هـم باز کنیـد و بـا خیالـت راحـت تقلـب کنیـن*-^😹

پ.ن۱: مـن خـودم میـزارم تو جیبـم و تـا برگـه رو پخـش کـردن ب طـور مرمـوزی بیـرون میـارم و میـزارم زیـر برگـه😌 👽 میتـونین تـو بنـد ساعتتـون هم بـزارید تقلـب ها رو🔥

پ.ن۲: اگـه رو دسـت یـا پـاهاتون مینویسیـن دستمـال استـونی هـم بـا خودتـون ببـرین ک اگه یکـی دیـد و خـواس چاغـالی کنـه پـاکش کنیـن و ضـایع شـع😼 💪

شمـا چ روش هـایی پیشنهـاد میدیـن؟👅 #کپی_ممنوع

#مدرسه #امتحان #شیطونی #درس #طنز

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...