ویژه کنید
عکس و تصویر پارت دوم جین یونگ تو اینه برای اخرین بار نگاه سطحی به خودش انداخت و ...

پارت دوم
جین یونگ تو اینه برای اخرین بار نگاه سطحی به خودش انداخت و سوییچ ماشین رو برداشت و به طرف کافی شاپی که سوزی ادرش رو براش اس ام اس کرده بود حرکت کرد .
ماشینش رو رو به روی کافی شاپ پارک کرد و وارد کافی شاپ شد و نگاهی به دختر زبیایی که تنها روی یه میز نشسته بود و به خیابون خیره بود کرد . و به طرفش حرکت کرد .
- خیلی وقته رسیدی ؟ متاسفم دیر کردم
سوزی با دیدن جین یونگ خیلی هول از جا بلند شد و حس کرد قلبش الان از قفسه ی سینه اش بیرون میزنه اما چرا ؟
- نه نه من همین الان رسیدم
سوزی خیلی هول جواب داد و دستش رو روی هوا تکون داد
- خیله خوب بشینیم
و حدود یک دیقه بهم خیر شدن
- اقا چی سفارش میدید ؟
جین یونگ منو رو گرفت
- اه من یه نسکافه میخورم با کیک توت فونگی .
و منو رو به طرف سوزی گرفت
- اه منم یه اب پرتقال با کیک شکلاتی .
گارسون کمی خم شد و به طرف میز دیگه ای حرکت کرد .
جین متوجه جمع سنگین بینشون شد .
- اه خوب اون دیروز راحت رسیدی ؟
- اره مرسی راستی تو کارت چیه ؟
جین یونگ من من کرد و به در دیوار خیره شد .
- اه من من من اهان من مربی تکواندو ام . تو چی کار میکنی ؟
خوب دروغم نگفته بود اون تکواندو هم تو سازمان یاد میداد
- اه چه شغل خشنی داری من راستش من .
سوزی واقعا جوابی نداشت فکر اینجاش رو نکرده بود
- من من اهان منم مربی رقصم .
جین یونگ برای یک لحظه چشماش برق زد
- اوه واقعا چه جالب خوب بعد ایجا بریم سینما بعدم بریم پیتزا بخوریم
- پیتزا رو پایه ام
گارسون اومد و سفارشات رو روی میز گذاشت و برگه ای به جین یانگ داد
- اقا صورت حساب سفارشاتون
-اه مرسی
بعد اون جین یونگ و سوزی به خوردن مشغول شدن تا جین یونگ به حرف اومد
- خوب اگه خوردی بریم .
سوزی بلند شد و ژاکتش رو برداشت
-اره خیلی وقته .
جین یونگ به صندق رفت و حساب کرد و بعد به طرف ماشین رفتند و به طرف سینما حرکت کردن و بلیط یک فیلم عاشقانه رو خریدن
وقتی فیلم شروع شد سوکتی بین همه افراد حکم فرما شد . جین یونگ دهن سوزی پاپ کورن میزاشت و وقتی تموم شد جین یونگ بلند شد تا یکی دیگه بخره.
وقتی جین یونگ برگشت دید سوزی خوابیده کنارش نشست و سرش روی شونه اش گذاشت جوری اینکار رو با ارامش انجام داد که اون بیدار نشد . وقتی به صحنه کیس فیلم رسید جین یونگ که به لبهای سوزی تا اون موقع خیره بود نتونست خودش رو نگه داره و لباهای داغش رو روی لبهای سوزی گذاشت اینکارش موجب بیدار شدن سوزی شد و البته عمیق تر شدن بوس شد جین یونگ لب پایین سوزی رو میمکید . بوسه تا زمانی که هردو نفس کم بیاردند ادامه پیدا کرد و بعد اون اونها یه شام مفصل خورد و جین یونگ سوزی رو به خونه اش رسوند بدون اینکه خبر داشته باشه سوزی بعد اون باید دوباره کلی راه رو بره تا به سازمانشون برسه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...