ویژه کنید
عکس و تصویر #بخون اول راهنمایی یه رفیق داشتم که با هم مدرسه می رفتیم. خونه شون دو ...

#بخون
اول راهنمایی یه رفیق داشتم که با هم مدرسه می رفتیم.
خونه شون دو تا کوچه با ما فاصله داشت.
من هر روز ساعت هفت صبح ، صبحونه خورده یا نخورده
از خونه می زدم بیرون...زنگ مدرسه ساعت هفت و نیم می خورد.
از خونه مون تا مدرسه بیست دقیقه راه بود.
می رفتم دَم در خونه ی رفیقم دنبالش،
در خونه شون رو می زدم آقا تازه از خواب بیدار می شد.
همین طور که خمیازه می کشید می گفت الان میام.
با خون سردی لباس می پوشید ، صبحونه می خورد،
به موهای وزوزیش ژل می زد. هر بار صداش می زدم
و می گفتم‌ کجایی دیر شد فقط یه کلمه رو تکرار می کرد.
اومدم ... اومدم. ساعت هفت و نیم تازه تشریف فرما می شد.
تا وقتی به مدرسه برسیم از استرس سکته می کردم
چون می دونستم اگه‌ ناظم مدرسه ما رو ببینه و
نتونیم یواشکی بریم تو صف، یه تو گوشی مهمونش هستیم.
هفته ای دو سه تا تو گوشی رو می خوردیم.
به من و رفیقم می گفت کنار هم وایسیم، خودش رو به رومون بود.
با دست راستش می زد تو گوش چپ من،
با دست چپش می زد تو گوش راست اون.
هر بار تو گوشی می‌خوردیم رو می کرد بهم و می‌گفت
به جون هر چی مَرده از فردا زودتر بیدار میشم.
نمی دونم چرا با این قسم های دروغش نسل ما مردا منقرض نشد.
این داستان چند ماه تکرار شد و من برای اشتباه یکی دیگه
بارها و بارها تنبیه شدم. دوس نداشتم تنها برم مدرسه ،
تو عالم رفاقت درست نبود به خاطر یه تو‌ گوشی
قرار هر روزمون رو بی خیال بشم. یه روز که
داشتیم می رفتیم مدرسه، صد متر مونده بود به مدرسه
بهش گفتم صبر کن من یه خودکار بخرم‌ بیام،
خودکار رو که خریدم‌ دیدم نیست. از دور دیدم وارد مدرسه شد.
چند دقیقه هم برام صبر نکرد.صبر نکرد چون نمی خواست
به خاطر من چند دقیقه دیر برسه مدرسه ،
نمی خواست به خاطر من حتی یه تو گوشی بخوره!
اون از چشم ناظم در رفت و من نه، اون روز تنها تو گوشی خوردم.
نوش جونم مهم نبود دیگه درد نداشت ولی یه چی رو فهمیدم.
اینکه تو‌ زندگی برای همه ی ما حداقل یک بار اتفاق افتاده که
به خاطر اشتباه دیگران تنبیه بشیم اما باور کنید
این تنبیه شدن نیست که درد داره، اون چیزی که درد داره
این هست که بفهمی کسی که به خاطر اشتباهاتش
مدت ها زجر کشیدی حاضر نیست یه بار ،
فقط یه بار جای تو باشه...
برای همین درد هست که خیلی از آدم ها
تنها زندگی می کنن، تنها مدرسه میرن...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...