ویژه کنید
عکس و تصویر روتیـن قبـل #مدرسه 🐚 ✨ ↓ =-=-=-=-=-=-=-=-= ۱) کـوله پشتـی🎒 بـه نظـرم کیفتـون رو همیشـه ...

روتیـن قبـل #مدرسه 🐚 ✨ ↓
=-=-=-=-=-=-=-=-=
۱) کـوله پشتـی🎒
بـه نظـرم کیفتـون رو همیشـه شـب قبـل آمـاده کنیـن چـون هـم صبـح وقتتـون رو نمیگیـره و میتـونین یکـم بیشتـر بخـوابیـن😹 و هـم ممکنـه صبـح عجلـه کنیـن و ی چیـزی یادتـون بره ببـرین و اون وقـته ک دیگـه بدبختیـن😐 🔪

۲) حمـوم🚿
بعـدش اینکـه بـه نظـرم تـا زمستـون نشـده و هـوا خیلـی ســرد نیسـت صبـح هـا زود تـر بیـدار شیـن و یـه دوش بگیـرین ک هـم بـاعث میشـه سـرحال بشیـد و تـو مدرسـه حـالتون بهتـر بـاشه و هم اینـکه خوشبـو و تمیـز هستیـن🌼 🍃

۳) صبحـونه🍳
بـه شخصـه خودم آدمیـم کـه اون سـاعت صبـح بهتـرین غـذا هـای دنیــا جلـوم بزارن نمیتـونم بخـورم😑 اگـه شمـا هم مثـل مـن هسیـن پیشنهـادم اینـه صبـح هـا قبـل رفتـن اسمـوتی (کـه دستورش رو تـو پسـت هـای قبـل گذاشتـم)، شیـر مـوز و... بخـورین🍸 و اگـه هـم میتـونید صبحـونه بخـورین کـه نوش جـونتون بزنیـن ب بـدن😹 🍞 🍪

۴) لبـاس پـوشیدن👚
خعــب بعـد صبحـونه حتمــا حتمــا مسواک بزنیـد و ی قـرص نعنـا بخـورید 🍃 مـوقع لبـاس پـوشیدن سعـی کنیـد کـه زیر مـانتوتـون تیشـرت بپـوشین چـون عـرق گیـره و عـرق ب مـانتـو پـس نمیـده، مـام بزنیـد و بعـد پوشیـدن مانتـوتون عـطر بزنیـد(لـازم نیست حتمـا برنـد باشـه) 🍒 👑

امسـال میـرین چنـدم؟📖 🎓 #کپی_ممنوع

#مدرسه #لباس #کیف #صبحونه #عطر #مد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...