ویژه کنید
عکس و تصویر #داستانهای_شاهنامه کشته شدن نوذر به دست افراسیاب چون افراسیاب آگاه شد که سرداران وی چنان ...

#داستانهای_شاهنامه
کشته شدن نوذر به دست افراسیاب

چون افراسیاب آگاه شد که سرداران وی چنان کشته شدند و سپاهیان ایشان از پای در آمدند گفت « ما کین بارمان و دیگر پهلوانان را از نوذر بخواهیم.»
پس به دژخیم فرمان داد تا نوذر را بیاورد. گروهی از سپاه روی به نوذر آوردند با را به خواری اورا نزد افراسیاب آوردند. نوذر دانست که روزش بسر آمده. افراسیاب به دست خویش شهریار را گردن زد و بدینگونه یادگار منوچهر از جهان ناپدید شد و تاج و تخت ایران از پادشاه تهی ماند
پس از کشته شدن نوذر بستگان و یاران وی را که گرفتار شده بودنداغریرث پا در میان گذاشت وگفت‌ شایسته آنست که آنان را بمن سپارید تا من غاری را زندان ایشان کنم و به خواری در زندان بمیرند.» افراسیاب پذیرفت وآنگاه کلاه کیانی بر سر گذاشت و بر تخت ایران نشست. #آگاه شدن زال از مرگ نوذر

به توس و گستهم خبر رسید که پدر آنان نوذر کشته شده و افراسیاب تورانی بر تخت شاهنشاهی ایران نشست. چون به زال رسیدند ماوقع رابازگو کردن زال گفت اکنون که با ستمکارگی سر از تن پادشاه جدا کردند پای از رکاب نخواهم کشید تا کین نوذر را نستانم‌. این بگفت و با سپاه خود از جای بر آمد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...