ویژه کنید
عکس و تصویر 🍁 🍃

🍁 🍃 "شقــــایــق"
چشـمانش خبـر از ایـن میـدهد کـه هر شـب،ستـاره ها را بـه رقـص در می آورد
و موهـای پریـشانش هـم بـوی بـهارنـارنج هـای نـوبـرانه میـدهـد
و بـا هـر بـار پـیـچ و تــاب دادن گیـسوانـش،بـه شـاپـرک ها،تـمـریـن رهـا بـودن مـیدهـد
آرے رهــا بـودن!
رهــا و بـی پـرواست ماننــد شـــقـایـــق هایی که به تازگـی سـر از خــاک در آوردنــد
زیــباست مانـنـد شبـنـم هـای روے شـب بــو
مهربـــان اســت ماننــد بــاران
کـه بـا هـر بـار بـاریـدن،زنــده می کنــد جـــان را
منحـــنی شـدن لـب هایــش دل از هـر بـیننـــده ای می برد
بــه راستی کـــه نــــامش
همــاهنگی دارد بـا وجــود پــاکــش
آن ســـهـراب عـــاشق راسـت می گفــت:
تــا شقـــــایـــق هست،زنـــدگی بــایــد کـــرد
#نرگس_بنار

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...