ویژه کنید
عکس و تصویر 💛 🍁 - بیا با هم

💛 🍁 - بیا با هم " #فرار " کنیم!

لازم نیست برای درد و دل کردن دنبال یک دوست بگردی به زحمتش نمی ارزد؛ بالاخره یک نفر پیدا می شود که حرفهایت را بشنود؛ نشنید هم که هیچ.
لازم نیست برای سفر کردن، دنبال یک همسفر بگردی؛ به زحمتش نمی ارزد؛ بالاخره یک نفر پیدا می شود که با تو سفر بیاید؛ نیامد هم که هیچ.

لازم نیست برای میهمانی هایت دنبال پارتنر بگردی؛ به زحمتش نمی ارزد؛ بالاخره یک نفر پیدا می شود که با تو برقصد؛ نشد هم که هیچ.
لازم نیست برای گریستن، هنگام که جهان بر تو سخت می گیرد، دنبال آغوشی باشی؛ بالاخره دستی پیدا می شود که روی شانه هایت بنشیند؛ نشد هم که هیچ.

اما اگر کسی را یافتی که آن روز، آن روز که باید، با تو، بی سوال و حرف، فرار کند، از دستش مده؛ قرنهاست کسی با کسی فرار نکرده است...

😌 🌈 😄
🍁

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...